Over mijn blog

Welkom op mijn weblog!

Hier schrijf ik over mijn bezigheden, als onderwijskundige op het gebied van ICT in het academisch onderwijs. Tot eind 2009 was ik werkzaam voor de TU Delft, sinds 2010 ben ik werkzaam als Educational Technologist aan de Universiteit van Tilburg. Ik post hier regelmatig mijn 'gedachtekronkels' op het gebied van onderwijs. Schroom niet om een reactie te plaatsen op mijn weblog.


"Tell me and I forget, show me and I remember, involve me and I understand."

Disclaimer

De meningen ge-uit door medewerkers en studenten van de TU Delft en de commentaren die zijn gegeven reflecteren niet perse de mening(en) van de TU Delft. De TU Delft is dan ook niet verantwoordelijk voor de inhoud van hetgeen op de TU Delft weblogs zichtbaar is. Wel vindt de TU Delft het belangrijk - en ook waarde toevoegend - dat medewerkers en studenten op deze, door de TU Delft gefaciliteerde, omgeving hun mening kunnen geven.

Posted in January 2007

Grassroots

Grassroots zijn kleinschalige ICT projecten. Het idee achter Grassroots is dat docenten (met weinig tot geen ICT-ervaring) kennis maken met ICT en hierdoor worden gemotiveerd om op een nieuwe en creatieve wijze ICT in hun onderwijs in te zetten.

Grassroots gaat uit van de volgende principes:

– De ideeën komen vanuit de docent zelf. Daarmee sluiten de projecten aan op de prakrijk, het ‘eigen’ onderwijs.
– Grassroots worden gestimuleerd door de docent te belonen (vb een financiële vergoeding of cadeau).
– Simpele procedures; dit maakt de projecten laagdrempelig.

De ideeën kunnen enorm variëren. Dit hangt af van de ervaring die een docent heeft met ICT. (Het kan gaan om de inzet van een PowerPoint presentatie tot de inzet van social software of multimediale toepassingen.)

Continue reading

Ontwikkelingen in HO binnen 2 tot 3 jaar

De volgende twee ontwikkelingen zullen, binnen  2 tot 3 jaar, een impact hebben op het Hoger Onderwijs, aldus het Horizon Report, 2007:

– Mobiele telefoons
Mobiele telefoons ontwikkelen snel en worden de (pocket-sized) toegangspoort tot ons ‘digitale leven’. Door middel van de mobiele telefoon, hebben we constant (plaats en tijd onafhankelijk) toegang tot informatie, die we nodig hebben (websites, contacten, diverse multimedia etc.). Nieuwe ontwikkelingen zorgen ervoor dat we met de mobiele telefoon steeds meer persoonlijke en professionele data kunnen raadplegen en delen (de telefoon als je persoonlijke repository.) Door de vele toepassingen (communicatie, live en multimediale toepassingen, internettoegang etc.) wordt de mobiele telefoon een ideaal platform voor onderwijsmateriaal en activiteiten.

Gebruik onderwijs:
– Overal toegang tot personen, informatie en data, waar je ook bent (veelzijdige communicatie)
– Het feit dat bijna iedereen een mobiele telefoon heeft (in tegenstelling tot een pc), maakt het een interessant platform voor het leveren van informatie. (Het probleem van een klein scherm is op te lossen door projectie mogelijkheden van de telefoon, die momenteel worden ontwikkeld.)
– De vele mogelijkheden om data op te slaan (video, foto en geluid) maakt het aantrekkelijk om mobiele telefoons in te zetten bij veldwerk.
– Informatie is via de mobiele telefoon snel en gemakkelijk aan te bieden.

Continue reading

Ontwikkelingen in HO binnen een jaar

De volgende twee ontwikkelingen zullen, binnen een jaar, een impact hebben op het Hoger Onderwijs, aldus het Horizon Report, 2007:

– User-Created Content
Het publiek van het onderwijs, beperkt zich niet langer tot alleen luisteren. Het publiek wil meer controle hebben over content. Produceren, delen, becommentariseren en classificeren van content zijn net zo belangrijk als de meer passieve taken; zoeken, lezen, kijken en luisteren. De vele Web 2.0 technologieën (social software) maken dit mogelijk. Denk aan sites als Flickr, YouTube, Google video etc. Maar ook wiki’s en weblogs. Door middel van een vaak simpele interface, kan de gebruiker diverse media produceren en delen. Men deelt hierbij niet alleen het bron materiaal, maar ook informatie en beschrijvingen (metadata) over het materiaal.
 
Gebruik in onderwijs:
– (asynchrone) Publieke feedback op opdrachten van studenten.
– Ondersteunen van samenwerken, verbinden van mensen (communities) en stimuleren en faciliteren van uitwisseling ideeën en content.
– De toepassingen zijn veelal web-based en gratis. Dat maakt het toegankelijk voor een breed publiek.
 
 – Social Networking
Dit houdt vele jongeren momenteel bezig. Voorbeelden zoals Myspace en Facebooks (in Nederland is Hyves erg populair) hebben een enorm aantal dagelijkse bezoekers. Het zijn makkelijk aanpasbare sites, waar de bezoeker een grote mate van controle heeft. Social Networking sites zijn meer dan ‘vriendenlijsten’ ze bieden gelegenheid tot deelnemen aan een community, samenwerken, delen van materiaal en communicatie mogelijkheden. Social Networking gaat over het maken van connecties en het brengt mensen samen, door middel van gedeelde interesse of expertise.
 
Gebruik onderwijs:
– Juist doordat veel jongeren geïnteresseerd zijn in Social Networking, is dit interessant voor het onderwijs. Gezien het vele aantal bezoekers aan dergelijke sites en het aantal uren dat men hier spendeert, is het iets wat jongeren boeit. De manier waarop Social Networking sites mensen bij elkaar brengt maakt ze tot zeer krachtige en interessante toepassingen.
– Omdat veel jongeren het dagelijks gebruiken is het niet moeilijk te implementeren.
– Social Networking sites zijn community bevorderend en biedt ondersteuning voor samenwerking.

Continue reading

Wat kunnen we in de toekomst verwachten?

In The Horizon report, 2007 edition (uitgegeven door: The New Media Consortium and the Educause Learning Initiative) wordt een toekomst beeld geschetst van ICT gebruik in het Hoger Onderwijs.
Het begint met een korte samenvatting waarin een zestal trends en een zestal uitdagingen (problemen) worden omschreven, die de komende vijf jaar een impact hebben op het Hoger Onderwijs. Samen vormen zij een achtergrondperspectief voor zes technologische ontwikkelingen die de komende jaren impact zullen hebben op het Hoger Onderwijs.
Het rapport geeft een (door onderzoek en ervaring gegronde) blik op de toekomst in het Hoger Onderwijs. (Het rapport maakt een onderscheid in drie adoptie fasen: binnen nu en 1 jaar, binnen 2 tot 3 jaar en binnen 4 tot 5 jaar.) Echt de moeite waard om te lezen!
Ik zal hier (later) kort de 6 technologieën beschrijven waarvan het rapport verwacht dat deze in de nabije toekomst hun intrede in het Hoger Onderwijs zullen doen:
Binnen nu en 1 jaar:
User-Created Content
Social Networking
Binnen 2 tot 3 jaar:
Mobiele telefoons
Virtuele werelden
Binnen 4 tot 5 jaar:
The new scholarship and emerging forms of publication
Massively Multiplayer Educational Gaming
(De uitwerking per technologie volgt later)

Oefening baart kunst

Het invoeren van (digitale) portfolio’s in het universitaire onderwijs is geen eenvoudige taak. We moeten denk ik dan ook niet te hard van stapel lopen en te veel willen.
Het portfolio direct volledig integreren in het onderwijs (als ontwikkelings- en/of beoordelingsportfolio) lijkt me dan ook niet handig. Studenten en ook docenten moeten eerst wennen aan het werken met een portfolio. Het is beter om te beginnen met een minder geforceerde manier van werken met portfolio’s.

Continue reading

© 2011 TU Delft