Over mijn blog

Welkom op mijn weblog!

Hier schrijf ik over mijn bezigheden, als onderwijskundige op het gebied van ICT in het academisch onderwijs. Tot eind 2009 was ik werkzaam voor de TU Delft, sinds 2010 ben ik werkzaam als Educational Technologist aan de Universiteit van Tilburg. Ik post hier regelmatig mijn 'gedachtekronkels' op het gebied van onderwijs. Schroom niet om een reactie te plaatsen op mijn weblog.


"Tell me and I forget, show me and I remember, involve me and I understand."

Disclaimer

De meningen ge-uit door medewerkers en studenten van de TU Delft en de commentaren die zijn gegeven reflecteren niet perse de mening(en) van de TU Delft. De TU Delft is dan ook niet verantwoordelijk voor de inhoud van hetgeen op de TU Delft weblogs zichtbaar is. Wel vindt de TU Delft het belangrijk - en ook waarde toevoegend - dat medewerkers en studenten op deze, door de TU Delft gefaciliteerde, omgeving hun mening kunnen geven.

Posted in March 2007

Panel: A Blackboard Building Blocks Exchange in Dutch Higher Education

Deze presentatie werd gegeven door; Patrick Klaassen (Universiteit Leiden), Willem van Valkenburg (college van TU Delft), Bert Frissen (Avans Hogeschool) en Henk van Rijssen (ROC Midden Nederland). Allen zeer bekende Blackboard gebruikers.

De presentatie ging over het recent opgezette Building Block Exchange initiatief; B4X. Dit is een omgeving waar instellingen al hun ervaringen, wensen of ideeën omtrent Blackboard Building Blocks met elkaar kunnen delen. De B4X is een Wiki-achtige omgeving, opgezet vanuit een E-merge project (waar ik projectleider van ben). Al snel is deze omgeving opgepikt door instellingen buiten de E-merge samenwerking. Dit willen we ook promoten; dat zoveel mogelijk instellingen elkaar zullen vinden op deze community.

De presentatie tijdens BbWorld Europe, was dan een mooie aanvulling op de promotie van de B4X community.

Heeft u ook interesse om deel te nemen aan de B4X community? Dan kunt u met mij contact opnemen.

Feed your mind with podcasting

Deze presentatie werd verzorgd door Paul Pinkney & Paul Durston, beiden werkzaam als e-learning Support Officer aan de University of Teesside.

Deze twee Paul’s gaven een leuke presentatie over het gebruik van Podcast op hun universiteit. Daarbij gaven ze leuke voorbeelden. Enkele bevindingen:

Waarom podcasts?
– Ter ondersteuning van het aanspreken van diverse (alternatieve) leerstijlen.
– Podcasts kunnen een extra dimensie zijn in het opdoen van ervaringen.
– Het ondersteunt 1 op 1 communicatie. Leuk voorbeeld; een docent geeft haar beoordeling aan haar studenten via een podcast. Eerst volgt een mondelinge beoordeling en daarna vertelt de docent pas het punt. Op deze manier wil de docent voorkomen dat een student het commentaar overslaat en alleen het punt bekijkt, zoals vaak bij een schriftelijke reactie gebeurt. (Het lijkt mij echter dat je een podcast ook kunt voorspoelen? Dus of het probleem hiermee is opgelost?)
– Het nog eens herhalen van college’s (of een gedeelte hiervan). Handig bij examenperioden, onderweg in bus of trein nog eens luisteren. Herhaling speelt ook een rol in ondersteuning bij studenten met dyslectie.

Tips bij gebruik podcasts:
– Vooral korte berichten (max. 20 min).
– Let ook op het formaat, is het gemakkelijk te downloaden?
– Niet overdreven vaak toepassen.
– Luister ook eens naar jezelf, hoe je bericht klinkt.
– Oefen het maken van een podcast, maar volg niet een vast script (het bericht wordt vaak erg saai).
– Zorg voor het juiste materiaal en een stille ruimte om de geluidsopname te maken. (Er werd een grappig voorbeeld getoond van een podcast, met nogal wat ruis op de achtergrond, je hebt dan geen idee meer waarover het bericht ging.)

Portfolio Bb 7.2 evaluatie deel 2

Hierbij nog enkele opmerkingen over het portfolio van Bb 7.2. Hier heb ik (samen met een collega) naar het Personal Portfolio gekeken en dan vooral vanuit de mogelijkheden van de System Administrator.

– Commentaar functie Personal Portfolio:

– Degene die commentaar heeft geplaatst, kan zijn commentaar wijzigen of verwijderen in het portfolio.
– Commentaar is door portfolio eigenaar alleen te verwijderen, via [Modify] -> [Comments] en niet in het portfolio zelf.
– Je bent verplicht om een onderwerp in te voeren. Maar dit zie je niet bij het commentaar in je portfolio zelf staan. Dit is alleen te zien via [Modify] -> [Comments], waarmee je je commentaar kunt beheren.

Continue reading

Evaluatie Portfoliosysteem Bb 7.2

Onlangs kregen we van Blackboard, Bb versie 7.2, 30 dagen op proef. Ik heb meteen de gelegenheid genomen om het portfolio systeem te bekijken. Hier in het kort enkele bevindingen:

– Er is een keuze uit twee soorten portfolio’s: Basic & Personal

– Het portfoliosysteem heeft nu ook een zoekfunctie (bij My Portfolios, Personal Artifacts en Received Portfolios). Bij een grote verzameling van Portfolio’s en Artifacts zal dit zeker handig zijn.

– De mappenstructuur bij Received Portfolios is een zeer goede aanvulling. Bijvoorbeeld bij het gebruik van beoordelingsportfolio’s; docent kan een map aanmaken met beoordeelde portfolio’s etc. Dit was een grote wens van docenten.

– Het gebruik van Personal Artifacts (alleen in Personal Portfolio) lijkt me handig, bij het hergebruik van pagina’s in verschillende portfolio’s (Ik kan me voorstellen dat je bijvoorbeeld in elk portfolio je CV wilt plaatsen.) Voorheen moest je de inhoud van een pagina kopiëren en plakken, als je dezelfde pagina in meerdere portfolio’s wilde plaatsen. Het gebruik van Personal Artifacts is veel eenvoudiger. Jammer dat de Personal Artifacts niet te gebruiken zijn in een Basic Portfolio.

Continue reading

TU Delft op weg naar e-learning 3.0?

Wilfred Rubens geeft in zijn bijdrage op e-learning.nl een omschrijving van zowel e-learning 2.0 als 3.0.
Met e-learning 2.0 bedoelen we die vormen van e-learning, waarbij de lerende meer zeggenschap heeft over het eigen leerproces. Hierbij maakt men gebruik van social software. Dit is software die het ontstaan en onderhouden van sociale structuren in online gemeenschappen faciliteert (weblogs, podcasts etc.).

De titel suggereert misschien wel een erg optimistisch beeld van de e-learning ontwikkelingen op de TU Delft. Op dit moment zijn wij nog volop bezig met de mogelijkheden van e-learning 2.0. Zo wordt social software ook nog maar op zeer bescheiden schaal ingezet in het onderwijs op de TU Delft. Wat ik al zeer positief vind is het centrale weblogsysteem dat de TU Delft nu aanbiedt (pilot). Ik maak daar in ieder geval gretig gebruik van en hoop op deze manier ook andere medewerkers (docenten) of studenten te kunnen stimuleren om de mogelijkheden van weblogs te bekijken.

Continue reading

Wat is de toepassing van weblogs in het onderwijs?

Een weblog geeft een auteur de mogelijkheid om zijn mening over een bepaald onderwerp te publiceren aan en in contact te komen met de buitenwereld. Een weblog biedt hiermee ook diverse toepassingsmogelijkheden voor het onderwijs. Hieronder geef ik enkele voorbeelden (geen uitputtende lijst):

Onderwerp gerelateerde weblog: Het verzamelen van informatie over een bepaald onderwerp, vak of techniek. Een dergelijk gebruik van een weblog kan community/netwerk vormend zijn.

– Een weblog kan dienst doen als online logboek tijdens een stageperiode. Ondanks dat studenten en docenten elkaar in een stageperiode minder vaak zien, kunnen ze door middel van het lezen van elkaars weblog op de hoogte blijven van elkaar. Een student kan zijn weblog gebruiken om te reflecteren op zijn ervaringen tijdens de stage. Zowel de stagebegeleider vanuit de stageplaats als de begeleidende docent kan reageren op de posts van de student. Op deze manier blijven beide begeleiders op de hoogte van de ontwikkeling van hun student en elkaars begeleiding.

Continue reading

Wat is een weblog?

Hier mijn omschrijving van een weblog:

Een weblog is een persoonlijke website, waar een auteur (of meerdere) regelmatig berichten op plaatst. Deze berichten noemt men posts. Elke nieuwe post staat bovenaan de beginpagina. Een weblog vormt een soort online logboek of dagboek.
Weblogs zijn eenvoudig te gebruiken internetpagina’s; je hebt geen specifieke technische kennis nodig om een eenvoudig bericht te plaatsen. Weblogs zijn over het algemeen publiekelijk. Een weblog biedt de mogelijkheid om te reageren op de berichten van de auteur. Daar ligt ook de kracht van weblogs; het interactieve aspect. Een weblog nodigt uit tot reacties en discussies. Hierdoor kan een weblog community vormend zijn.

Er zijn talloze andere definities te vinden. Ik zal ook zeker niet beweren dat dit de beste omschrijving is. Ik heb deze omschrijving gevormd n.a.v. diverse literatuur bijdragen die ik heb gelezen over weblogs.

Enhancing pedagogical understanding for learning technologists

Deze sessie werd gepresenteerd door Paul summers, Learning Technologist, Coventry University en Luke Miller, Learning Technologist, Sheffield Hallam University.

Deze presentatie zou gaan over het belang van pedagogische kennis van leertechnologen bij het ontwikkelen van een e-learning product. De presentatoren begonnen hun sessie met het benadrukken dat leertechnologen naast technische kennis ook onderwijskundige achtergronden en kennis moeten hebben om een succesvol e-learning product te kunnen ontwerpen.

Ik ben het hier in bepaalde mate wel mee eens. Natuurlijk is het goed als een technisch persoon die een e-learning product ontwerpt, ook kennis heeft van onderwijs. Maar de vraag is hoe ver je hiermee wilt gaan. Het lijkt mij juist goed om de twee invalshoeken, onderwijskunde en ICT, bij het ontwerpen van een e-learning product te combineren door middel van minimaal twee  personen; een onderwijskundige en ICT’er. Op deze manier raakt geen van de invalshoeken ondergeschikt aan de andere en twee weten eenmaal meer dan één. Het is wel handig als deze twee ook enige kennis van elkanders vakgebied hebben, zodat men elkaar beter kan begrijpen. Maar het belangrijkste is dat bij de ontwikkeling van een e-learning product zowel technisch als onderwijskundige kennis en ervaring worden gecombineerd.

Dat laatste probeerde de twee presentatoren aan hun publiek over te brengen. Ze sloegen ze plank echter volledig mis. Ze bewezen eigenlijk zelfs het tegendeel! De sessie ging voornamelijk over techniek en op vragen over de onderwijskundige kant vanuit het publiek gaven ze geen duidelijke antwoorden. Deze sessie viel dus enorm tegen.

Introducing the Blackboard portfolio systemTM for Vista and CE

Deze sessie werd gepresenteerd door Patrick Dark, Principal Consultant, Blackboard.

Ook deze sessie ging voornamelijk over het portfolio systeem van WebCT. Naast, de in de vorige post over het WebCT portfolio systeem, genoemde elementen werden hier ook nieuwe ontwikkelingen op het gebied van portfolio binnen Blackboard besproken. (Dit werd slechts kort besproken, dus echt uitgebreide informatie heb ik niet. Ik hoop dan ook snel de presentatie te kunnen verkrijgen via Bb om hier naar toe te linken.)

– De belangrijkste ontwikkeling is dat je de ‘look en feel’ van het portfolio aan kan passen. Het portfolio is daarmee grafisch op te leuken. (Ik kan me voorstellen dat dit binnen de TU Delft, bij bijvoorbeeld een opleiding als IO gewenst is.)

– Er komt een soort van Blog functie, dat zich voornamelijk richt op reflectie door de student.  

– Voor het delen van het portfolio komt een soort miniversie van een controlpanel waarmee je o.a. kunt aangeven of gasten het portfolio kunnen zien en of meeschrijven (soort van rechten toekennen aan je gasten). 

Daarnaast zal het portfolio systeem ook als apart systeem worden aangeboden. Daarbij heeft Blackboard de intentie om het beste van twee portfolio systemen (Bb Content System & WebCT) te combineren tot 1 systeem. Ik heb hier zeer goede verwachtingen over. Ik heb gevraagd wanneer dit systeem te verwachten is. Ik vond het antwoord redelijk vaag. Bb denkt eind zomer 2007 klaar te zijn met ontwikkelen. Te verwachten is dat dit portfolio systeem bij een volgende release zal worden uitgebracht. Ik hoop dat dit snel zal gebeuren en dat Blackboard goed heeft geluisterd naar haar klanten. Ik ben in ieder geval veel positiever ingesteld over wat de toekomst (in dit geval Blackboard) gaat brengen op het gebied van portfolio. Ik zal de ontwikkelingen dan ook op de voet proberen te volgen.

Using the Blackboard portfolio tool

Deze sessie werd gepresenteerd door Steve Watts, e-learning consultant, University of Birmingham.

De University of Birmingham is een van de eerste gebruikers van het Blackboard portfolio systeem (in Bb Learning System, Vista Enterprice, voorheen; WebCT Vista) en is nauw betrokken bij de ontwikkeling hiervan.

Steve Watts gaf een demonstratie van het portfolio systeem van WebCT. Dit portfolio is totaal verschillend van het portfolio wat wij op de TU Delft bieden, namelijk het portfolio uit het Content System. Enkele interessante mogelijkheden van het portfoliosysteem zijn:

Continue reading

© 2011 TU Delft