Over mijn blog

Welkom op mijn weblog!

Hier schrijf ik over mijn bezigheden, als onderwijskundige op het gebied van ICT in het academisch onderwijs. Tot eind 2009 was ik werkzaam voor de TU Delft, sinds 2010 ben ik werkzaam als Educational Technologist aan de Universiteit van Tilburg. Ik post hier regelmatig mijn 'gedachtekronkels' op het gebied van onderwijs. Schroom niet om een reactie te plaatsen op mijn weblog.


"Tell me and I forget, show me and I remember, involve me and I understand."

Disclaimer

De meningen ge-uit door medewerkers en studenten van de TU Delft en de commentaren die zijn gegeven reflecteren niet perse de mening(en) van de TU Delft. De TU Delft is dan ook niet verantwoordelijk voor de inhoud van hetgeen op de TU Delft weblogs zichtbaar is. Wel vindt de TU Delft het belangrijk - en ook waarde toevoegend - dat medewerkers en studenten op deze, door de TU Delft gefaciliteerde, omgeving hun mening kunnen geven.

Posted in April 2007

Samenwerkend leren werkt

Op de site e-learning.nl kwam ik een bericht tegen over een onderzoek naar samenwerkend leren: 

Van den Bossche, P., Gijselaers, W., Segers, M., Kirschner, P. (2006). Social and Cognitive Factors Driving Teamwork in Collaborative Learning Environments: Team Learning Beliefs and Behaviors. In: Small Group Research, Vol. 37, pp. 490–520 (Voor de liefhebber te downloaden via Small Group Research)

"Teams worden in toenemende mate gezien als bron voor kennisontwikkeling. Het effect is dat CoPs de wind mee hebben, maar of dit een goede ontwikkeling is, blijft de vraag zolang niet duidelijk is of en wanneer samenwerkend leren effectiever is dan andere vormen van leren. Van den Bossche, e.a. (2006) proberen helderheid te scheppen in hun artikel over de sociale en cognitieve factoren die hierbij een rol spelen." 

"Uit het onderzoek komt naar voren dat samenwerkend leren inderdaad leidt tot een grote mate van kennisontwikkeling en kennisdeling in de groep, dat wederzijdse afhankelijkheid en vertrouwen een positieve rol spelen, dat doelgerichtheid van belang is en het besef dat een groep meer is dan de som der delen."

Toch prettig om te lezen dat samenwerking, bewezen effectief blijkt te zijn. Zitten we in ieder geval niet voor niets in allerlei samenwerkingsverbanden en COP's. 😉

NL Portfolio SIG bijeenkomst: E-portfolio coaching

Afgelopen woensdag (18 april 2007) organiseerde SURF NL Portfolio weer een middag over E-portfolio. Dit keer ging het over portfolio coaching, waarin zowel de organisatorische als de didactische kant van het begeleiden met portfolio’s aan bod kwam.

Aan het begin van de presentaties vroeg iemand uit het publiek waar nu eigenlijk de “E” bij hoorde; bij portfolio of coach. Bij E-portfolio staat de E voor de digitale variant van een portfolio. Bij E-coaching staat dit voor het online begeleiden op afstand (voornamelijk d.m.v. een digitaal portfolio).

De volgende presentaties heb ik gevolgd:

– Gerard Baars van de Erasmus Universiteit Rotterdam. Hij ging in op de "Portfoliobegeleider als E-coach".
 Het doel van E-coaching is het verbeteren van de prestaties en leermogelijkheden van studenten.  Het digitaal portfolio is hierbij een structurerend en organisatorisch middel. Maar het belangrijkste blijft het coachingtraject zelf. Wederom de nadruk op het feit dat het portfolio slechts een middel is om bepaalde (leer)doelen te bereiken. Bij E-coaching gaat het om online begeleiden op afstand. Het middel dat hier aan de orde kwam was het digitale portfolio. Maar ook werd het weblog even genoemd. Maar het bezwaar hierop is dat een weblog toch meer een publieke functie heeft dan een portfolio (hoewel een weblog ook af te schermen is met een ww). Een begeleidingsproces is niet iets wat je zomaar aan de hele wereld zou laten zien (zeker niet wanneer het even niet goed gaat). Daarnaast blijft het persoonlijke contact ook belangrijk. Gerard geeft aan dat een combinatie van online coaching en face-to-face coaching wenselijk is.

Continue reading

© 2011 TU Delft