Over mijn blog

Welkom op mijn weblog!

Hier schrijf ik over mijn bezigheden, als onderwijskundige op het gebied van ICT in het academisch onderwijs. Tot eind 2009 was ik werkzaam voor de TU Delft, sinds 2010 ben ik werkzaam als Educational Technologist aan de Universiteit van Tilburg. Ik post hier regelmatig mijn 'gedachtekronkels' op het gebied van onderwijs. Schroom niet om een reactie te plaatsen op mijn weblog.


"Tell me and I forget, show me and I remember, involve me and I understand."

Disclaimer

De meningen ge-uit door medewerkers en studenten van de TU Delft en de commentaren die zijn gegeven reflecteren niet perse de mening(en) van de TU Delft. De TU Delft is dan ook niet verantwoordelijk voor de inhoud van hetgeen op de TU Delft weblogs zichtbaar is. Wel vindt de TU Delft het belangrijk - en ook waarde toevoegend - dat medewerkers en studenten op deze, door de TU Delft gefaciliteerde, omgeving hun mening kunnen geven.

Posted in May 2007

Lunchseminar Grassroots erg succesvol

Gisteren (10 mei 2007) organiseerden we een lunchseminar en informatiemarkt (in samenwerking met OC Focus) in het kader van het Grassroots project dat we TU breed willen gaan uitrollen. Samen met Sofia Dopper ga ik dit project verzorgen.

De opkomst was erg goed. De zaal was helemaal gevuld (ongeveer 60 personen). Het seminar begon met een inleidende presentatie over Grassroots van Sofia. Daarna was er de gelegenheid voor de aanwezigen om de informatiemarkt te bezoeken. Op deze markt presenteerden verschillende docenten hun Grassrootsprojecten, uit het eerdere SURF Grassrootsproject binnen de faculteit TBM.

Ook hadden wij vanuit het SSC ICT, afdeling 3xO een eigen stand. Vanuit de onderwijskundige hoek waren Meta Keijzer en ik zelf aanwezig. Vanuit de meer technische kant was Ardi Nonhebel ook aanwezig op de stand. Collega Willem van Valkenburg was als ‘bezoeker’ aanwezig, maar ook hij fungeerde regelmatig als vraagbaak.  

De reden dat wij vanuit afdeling 3xO op de markt stonden, was omdat we ons meer bekend wilden maken bij de mensen uit het onderwijs van de TU Delft. En dat is volgens mij zeker goed gelukt. Ik was verrast hoe de aanwezigen zeer aandachtig de verschillende stands bezochten. Wij werden werkelijk met vragen en opmerkingen overspoeld. Kortom het seminar was zeer succesvol.

  

Te weinig lesuren in het Hoger Onderwijs?

Afgelopen dinsdag las ik een artikel in de krant, waarin onze minister van Onderwijs, Ronald Plasterk concludeert dat studenten in het Hoger Onderwijs te weinig lesuren hebben:

"We krijgen veel klachten over het aantal contacturen. Gemiddeld krijgen studenten op hogescholen en universiteiten dertien uur per week les van een docent. Het gaat om lessen die volgens het rooster gegeven moeten worden."

Volgens de minister komt dit door het competentiegericht onderwijs, waarin de studenten steeds meer zelfstandig vaardigheden moeten opdoen. Dit gaat dan ten koste van de klassikale lessen. Ik geloof persoonlijk niet dat het ligt aan het competentiegericht onderwijs. (Overigens noemt de minister dit 'het nieuwe leren'. Ook een beetje verwarrend; Dit begrip wordt meestal voor alle huidige onderwijsvernieuwingen gebruikt, waar competentiegericht onderwijs er slechts één van is.) Uit het artikel blijkt ook dat meerdere personen het hiermee oneens zijn.

Klagen kunnen we allemaal. En wat is nu gemakkelijker om te zeggen, het komt weer door die onderwijsvernieuwingen! Ik heb het idee dat het bij vernieuwingen vaker mis gaat bij de implementatie (geld dat verkeerd wordt besteed, docenten en studenten niet op tijd of onvoldoende betrekken in het vernieuwingsproces etc.)

Continue reading

CoP E-portfolio E-merge geopend!

Zie onderstaand nieuwsbericht over de Community of Practice E-portfolio, een project van E-merge

"In het Hoger Onderwijs wordt steeds meer gebruik gemaakt van (e-)portfolio’s om de professionele ontwikkeling van studenten te volgen, te begeleiden en te beoordelen. In het kader van het E-merge e-portfolioproject is er in de afgelopen periode gewerkt aan het opzetten van een community of practice op het gebied van (e-)portfolio, met als doel het uitwisselen van expertise en ervaringen met betrekking tot het gebruik van (e-)portfolio’s binnen het Nederlands Hoger Onderwijs. Hieraan nemen verschillende instellingen uit het Nederlands Hoger Onderwijs deel.

Continue reading

© 2011 TU Delft