Over mijn blog

Welkom op mijn weblog!

Hier schrijf ik over mijn bezigheden, als onderwijskundige op het gebied van ICT in het academisch onderwijs. Tot eind 2009 was ik werkzaam voor de TU Delft, sinds 2010 ben ik werkzaam als Educational Technologist aan de Universiteit van Tilburg. Ik post hier regelmatig mijn 'gedachtekronkels' op het gebied van onderwijs. Schroom niet om een reactie te plaatsen op mijn weblog.


"Tell me and I forget, show me and I remember, involve me and I understand."

Disclaimer

De meningen ge-uit door medewerkers en studenten van de TU Delft en de commentaren die zijn gegeven reflecteren niet perse de mening(en) van de TU Delft. De TU Delft is dan ook niet verantwoordelijk voor de inhoud van hetgeen op de TU Delft weblogs zichtbaar is. Wel vindt de TU Delft het belangrijk - en ook waarde toevoegend - dat medewerkers en studenten op deze, door de TU Delft gefaciliteerde, omgeving hun mening kunnen geven.

Onderzoek naar laptops in onderwijs

In het kort: Uit diverse onderzoeken komt naar voren dat positieve effecten van laptops in het onderwijs zijn: toenemende motivatie van studenten, meer samenwerking, meer student-gecentreerde leeromgevingen.

Zo geeft Belanger (2000) een overzicht van enkele onderzoeken naar de effecten van laptops in het onderwijs. Een aantal experimenten laten zien dat de motivatie van studenten toeneemt en dat studenten meer gericht zijn op school dan de studenten die geen beschikking hebben over laptops in hun onderwijs (Rockman, 1998 en Gardner, 1994).
Rockman constateert bovendien dat een groot aantal docenten die gebruik maken van laptops in het onderwijs melding maken van meer samenwerkend leren in de klas en projectonderwijs. Daarnaast zorgt het gebruik van laptops voor een verschuiving naar meer student-gecentreerde leeromgevingen (Stevenson, 1998 en Rockman, 1998).
In een enkel experiment worden ook kleine verbeteringen van leerresultaten geconstateerd. Andere experimenten laten echter geen verbeteringen in leerresultaten zien.

Veel onderzoek is er nog niet gedaan naar de effecten van laptops in het onderwijs. Daarbij gaan veel bevindingen uit van het organisatorisch perspectief (flexibele inzet pc etc.). Het zou ook interessant zijn om het gebruik van laptops te bekijken vanuit het leerperspectief (levert het gebruik van laptops verbeterde leerresultaten op?). Maar hiervoor zijn wellicht nog te weinig gebruikers ervaringen beschikbaar?

Referenties:
– Belanger, Y (2000). Laptop Computers in the K-12 Classroom. ERIC Digest: http://www.ericdigests.org/2001-1/laptop.html
– Brown, R. (1999). Notebook colleges and universities.
– Rockman et. al. (1998). Powerful tools for schooling: Second year study of the laptop program

– Owen, J. M., Calnin, G. T. and Lambert, F. C. (2002)Evaluation of information technology. In Altschuld, J. W. and Kumar, D. D. (Eds.), Evaluation of science and technology education at the dawn of a new millennium. New York: Kluwer academic/Plenum Publishers.
– Rockman, et. al. (1997, June) Report of a laptop program pilot. San Francisco, CA: Author.
– Siegle, D. and Foster, T. (2000, April) Effects of laptop computers with multimedia and presentation software on student achievement. Paper presented at the annual meeting of the American Educational Research Association, New Orleans, LA.

Be Sociable, Share!

Leave a Reply

© 2011 TU Delft