Over mijn blog

Welkom op mijn weblog!

Hier schrijf ik over mijn bezigheden, als onderwijskundige op het gebied van ICT in het academisch onderwijs. Tot eind 2009 was ik werkzaam voor de TU Delft, sinds 2010 ben ik werkzaam als Educational Technologist aan de Universiteit van Tilburg. Ik post hier regelmatig mijn 'gedachtekronkels' op het gebied van onderwijs. Schroom niet om een reactie te plaatsen op mijn weblog.


"Tell me and I forget, show me and I remember, involve me and I understand."

Disclaimer

De meningen ge-uit door medewerkers en studenten van de TU Delft en de commentaren die zijn gegeven reflecteren niet perse de mening(en) van de TU Delft. De TU Delft is dan ook niet verantwoordelijk voor de inhoud van hetgeen op de TU Delft weblogs zichtbaar is. Wel vindt de TU Delft het belangrijk - en ook waarde toevoegend - dat medewerkers en studenten op deze, door de TU Delft gefaciliteerde, omgeving hun mening kunnen geven.

Web 2.0, e-learning & Social Software

Web 2.0 is een veel gehoord woord binnen e-learning (onderwijs in combinatie met ICT). Met web 2.0 bedoelt men internet waarbij de gebruiker steeds meer centraal staat. De gebruiker maakt steeds vaker zijn eigen content (internet voor en door de gebruikers). Met e-learning 2.0 bedoelen we dan die vormen van e-learning, waarbij de lerende meer zeggenschap heeft over het eigen leerproces en ook zelf actief content/kennis kan creëren en delen.

Hierbij maakt men vaak gebruik van Social Software. Dit is software die het ontstaan en onderhouden van sociale structuren in online gemeenschappen faciliteert (weblogs, podcasts etc.). Pierre Gorissen1 beschrijft social software als volgt:
"Alle software die tot doel heeft om het tot stand brengen en houden van netwerken tussen mensen te vereenvoudigen" Het gaat hierbij niet om nieuwe versus oude technologie, maar om het gebruik van software voor het ondersteunen van netwerken tussen mensen. Gorissen geeft voorbeelden van wat wel en niet onder Social Software valt:

Social Software:

 • Instant Messaging (IM) of chat
 • Forums
 • Weblog
 • Podcasts
 • Videoblogs
 • Wiki’s
 • Social Network Services (Hyves)
 • Social Bookmarking
 • Collaborative real-time editing
 • Virtual Worlds (SecondLife)

Overige software in onderwijs:

 • Traditionele media
 • Websites
 • (L)CMS
 • ELO (electronische leeromgeving zoals Blackboard)
 • Projectruimte
 • Portfolio
 • SMS

Een behoorlijke verzameling van web 2.0 (of e-learning 2.0) tools is te vinden op Go2web2.0.

1 Gorissen, P. (2006) Social Software in het onderwijs. In opdracht van Kennisnet ICT op school en SURFnet bv.

Be Sociable, Share!

Leave a Reply

© 2011 TU Delft