Over mijn blog

Welkom op mijn weblog!

Hier schrijf ik over mijn bezigheden, als onderwijskundige op het gebied van ICT in het academisch onderwijs. Tot eind 2009 was ik werkzaam voor de TU Delft, sinds 2010 ben ik werkzaam als Educational Technologist aan de Universiteit van Tilburg. Ik post hier regelmatig mijn 'gedachtekronkels' op het gebied van onderwijs. Schroom niet om een reactie te plaatsen op mijn weblog.


"Tell me and I forget, show me and I remember, involve me and I understand."

Disclaimer

De meningen ge-uit door medewerkers en studenten van de TU Delft en de commentaren die zijn gegeven reflecteren niet perse de mening(en) van de TU Delft. De TU Delft is dan ook niet verantwoordelijk voor de inhoud van hetgeen op de TU Delft weblogs zichtbaar is. Wel vindt de TU Delft het belangrijk - en ook waarde toevoegend - dat medewerkers en studenten op deze, door de TU Delft gefaciliteerde, omgeving hun mening kunnen geven.

Posted in December 2007

Ambities voor Hoger onderwijs

In de Strategische agenda voor het Hoger onderwijs-, onderzoek- en wetenschapsbeleid (november 2007) worden enkele ambities vanuit de overheid op deze gebieden geschetst en verdiept, voor de komende jaren. Men streeft hierin naar; een ambitieuze studiecultuur en een excellent onderzoeksklimaat.

In het kader van mijn vakgebied/interesse ga ik hier verder in op de ambities op het gebied van het (Hoger) onderwijs. Ik heb geprobeerd om het een en ander samen te vatten:

Volgens de agenda is de centrale uitdaging voor ons hoger onderwijs (zowel bij studenten, docenten, instellingen als de overheid) het creëren van een ambitieuze studiecultuur: op basis van wederzijdse verplichtingen.
Met ‘studiecultuur‘ wordt hier bedoeld het samenspel van enerzijds studiemotivatie, inzet en houding van studenten, verbondenheid met de opleiding en een gezonde vorm van prestatiegerichtheid en anderzijds de inspanningen van de opleidingen om deze kenmerken maximaal te bevorderen.

Continue reading

Handafdruk E-portfolio

Tijdens een bijeenkomst (21 november) van de COP E-portfolio, bij Avans Hogeschool, hebben we een brainstorm gehouden met behulp van de zogenoemde ‘handafdruk methode’. De ‘handafdruk E-portfolio’ is een methodiek waarmee leervragen vanuit de instellingen rond implementatie, het gebruik en het creëren van een onderwijskundige meerwaarde rond E-portfolio’s zichtbaar gemaakt kunnen worden.

Hoe werkt deze methode?
Heel eenvoudig; de deelnemers gaan in groepjes uit elkaar en elke groep krijgt een vel met daarop een hand getekend. Elke vinger staat symbool voor een vraag (in relatie tot het E-portfolio):

  • Wat vinden we geweldig aan het E-portfolio? (de duim)
  • Welke richting moeten we op? (de wijsvinger)
  • Waar willen we absoluut van af? Waar hebben we een hekel aan? (de middelvinger)
  • Waar willen we trouw aan blijven? (de ringvinger)
  • Waar voelen we ons nog klein in? Wat moeten we nog ontwikkelen? (de pink)

Continue reading

Floggen

Momenteel zit ik te wachten tot de files richting het Brabantse land opgelost zijn (of een stuk minder worden). Na deze ochtend weer eens 3 uur in de file te hebben gestaan (waarvan een kwartier in de Jaffalaan!), heb ik er nu even geen trek meer in.

Want wat moet je daar toch doen? Ik bedacht me onlangs dat ik niet zo heel veel tijd heb gehad om mijn bevindingen etc. op mijn weblog te plaatsen; ook weer omdat ik soms wel tot 5 uur per dag in de auto zit en in de File sta. Het zou toch handig zijn als ik dit kon combineren: Floggen; oftewel bloggen in de file!

Maar of dat nu zo veilig zal zijn?

2e inschrijfronde Grassroots

De 2e inschrijfronde voor het Grassroots project op de TU Delft, is inmiddels van start gegaan. Alle docenten van de TU Delft kunnen zich weer aanmelden met hun eigen ideeën, om ICT in te zetten ter ondersteuning van hun onderwijs.

Wil je meedoen met het Grassrootsproject, meld je dan aan via het aanmeldformulier. Deadline voor het indienen van voorstellen is 21 december 2007. Deze projecten zullen van start gaan in januari 2008. Alle Grassroots moeten uiterlijk december 2008 zijn afgerond.

Wil je meedoen, maar heb je nog geen (duidelijk) idee? Kijk dan op de ICTO website voor suggesties of bekijk de projecten uit de 1e inschrijfronde. Natuurlijk kun je bij twijfel over je voorstel, ook contact opnemen met ondergetekende (Gerwin Pols: j.c.a.pols@tudelft.nl).

© 2011 TU Delft