Over mijn blog

Welkom op mijn weblog!

Hier schrijf ik over mijn bezigheden, als onderwijskundige op het gebied van ICT in het academisch onderwijs. Tot eind 2009 was ik werkzaam voor de TU Delft, sinds 2010 ben ik werkzaam als Educational Technologist aan de Universiteit van Tilburg. Ik post hier regelmatig mijn 'gedachtekronkels' op het gebied van onderwijs. Schroom niet om een reactie te plaatsen op mijn weblog.


"Tell me and I forget, show me and I remember, involve me and I understand."

Disclaimer

De meningen ge-uit door medewerkers en studenten van de TU Delft en de commentaren die zijn gegeven reflecteren niet perse de mening(en) van de TU Delft. De TU Delft is dan ook niet verantwoordelijk voor de inhoud van hetgeen op de TU Delft weblogs zichtbaar is. Wel vindt de TU Delft het belangrijk - en ook waarde toevoegend - dat medewerkers en studenten op deze, door de TU Delft gefaciliteerde, omgeving hun mening kunnen geven.

Handafdruk E-portfolio

Tijdens een bijeenkomst (21 november) van de COP E-portfolio, bij Avans Hogeschool, hebben we een brainstorm gehouden met behulp van de zogenoemde ‘handafdruk methode’. De ‘handafdruk E-portfolio’ is een methodiek waarmee leervragen vanuit de instellingen rond implementatie, het gebruik en het creëren van een onderwijskundige meerwaarde rond E-portfolio’s zichtbaar gemaakt kunnen worden.

Hoe werkt deze methode?
Heel eenvoudig; de deelnemers gaan in groepjes uit elkaar en elke groep krijgt een vel met daarop een hand getekend. Elke vinger staat symbool voor een vraag (in relatie tot het E-portfolio):

 • Wat vinden we geweldig aan het E-portfolio? (de duim)
 • Welke richting moeten we op? (de wijsvinger)
 • Waar willen we absoluut van af? Waar hebben we een hekel aan? (de middelvinger)
 • Waar willen we trouw aan blijven? (de ringvinger)
 • Waar voelen we ons nog klein in? Wat moeten we nog ontwikkelen? (de pink)

Door de hand in te vullen ontstaat er een beeld m.b.t. het E-portfolio. Vervolgens komen de groepjes weer samen, om een gezamenlijke hand in te vullen, met de meest belangrijke punten, aangegeven door de verschillende groepjes. Deze samengestelde hand vormt dan de gezamenlijke visie op het E-portfolio (aan de hand van de antwoorden op de vragen).

Hier volgt de uitwerking van de bijeenkomst van de COP E-portfolio (vetgedrukt zijn de punten die gezamenlijk als belangrijkste werden ervaren):

Wat vinden we geweldig aan het E-portfolio? (de duim)

 • Je bent zelf de baas over je eigen ontwikkeling.
 • Het is toegankelijk.
 • Flexibiliteit.
 • Het is een middel van deze tijd.
 • Het helpt bij het zicht krijgen op de eigen ontwikkeling.
 • De positieve energie die het genereert.
 • Je brengt de groei (individueel) in beeld.
 • Het is overzichtelijk.
 • Je hebt geen last meer van papier.

Welke richting moeten we op? (de wijsvinger)

 • Ontwikkeling POP.
 • Meer van elkaar leren, niet zelf het wiel uitvinden.
 • Beleid.
 • Certificering.
 • Vrije keuze van middelen / software.
 • Meer integratie met social software.
 • Multimediale toepassingen.
 • Algemeen goed, een manier van werken.
 • Het volgen van vaardigheden.
 • Meer zelfvertrouwen van de student.
 • Delen van ervaringen, kennis, etc.
 • Gestructureerde E-portfolio’s voor iedereen.

Waar willen we absoluut van af? Waar hebben we een hekel aan? (de middelvinger)

 • Dat het als extra wordt ervaren.
 • Gedicteerde omkadering.
 • Veel papier.
 • E-portfolio als ‘verzamelplek’.
 • Eenrichtingsverkeer.
 • Minder adhoc.
 • Geen vertrouwen.
 • Technische beperkingen van Blackboard.
 • Belemmeringen van basale ICT-vaardigheden die er niet zijn.

Waar willen we trouw aan blijven? (de ringvinger)

 • E-portfolio als communicatiemiddel.
 • Doorlopende ondersteuning.
 • Focus op eigen ontwikkeling.
 • Luisteren naar de student.
 • Conceptontwikkeling portfolio.
 • Privacy.
 • Life Long Learning.
 • Privacy.

Waar voelen we ons nog klein in? Wat moeten we nog ontwikkelen? (de pink)

 • Flexibiliteit in techniek en organisatie.
 • Niet focussen op één systeem.
 • Kennisdeling: toegankelijk maken van de kennis.
 • Mediawijsheid.
 • Interactiviteit.
 • Geïntegreerd beoordelingssysteem.
 • Structuur / opbouw + ruimte.
 • Community of Practice.
 • Maatschappelijke ontwikkelen.
 • Aansluiten bij de beroepspraktijk.
Be Sociable, Share!

Leave a Reply

© 2011 TU Delft