Over mijn blog

Welkom op mijn weblog!

Hier schrijf ik over mijn bezigheden, als onderwijskundige op het gebied van ICT in het academisch onderwijs. Tot eind 2009 was ik werkzaam voor de TU Delft, sinds 2010 ben ik werkzaam als Educational Technologist aan de Universiteit van Tilburg. Ik post hier regelmatig mijn 'gedachtekronkels' op het gebied van onderwijs. Schroom niet om een reactie te plaatsen op mijn weblog.


"Tell me and I forget, show me and I remember, involve me and I understand."

Disclaimer

De meningen ge-uit door medewerkers en studenten van de TU Delft en de commentaren die zijn gegeven reflecteren niet perse de mening(en) van de TU Delft. De TU Delft is dan ook niet verantwoordelijk voor de inhoud van hetgeen op de TU Delft weblogs zichtbaar is. Wel vindt de TU Delft het belangrijk - en ook waarde toevoegend - dat medewerkers en studenten op deze, door de TU Delft gefaciliteerde, omgeving hun mening kunnen geven.

Posted in January 2008

Ontwikkelingen in HO binnen 4 tot 5 jaar

De volgende twee ontwikkelingen zullen, binnen  4 tot 5 jaar, een impact hebben op het Hoger Onderwijs, aldus het Horizon Report, 2008:

Collective Intelligence:
De term collectieve intelligentie, staat voor de kennis die zich bevindt binnen een grote groepen personen (individuen). The horizon report maakt hier onderscheid in expliciete collectieve intelligentie: verschillende personen verzamelen en creëren gezamenlijk kennis met als bekend voorbeeld Wikipedia. Onder impliciete collectieve intelligentie verstaat men de meer onbewust gecreëerde kennis/informatie zoals voortkomt uit de (online) activiteiten van mensen in een bepaald tijdsbestek en het vinden van patronen hierin (gegevens zoals; welke websites worden het meest bezocht of welke websites het meest overeen komen met welke zoekresultaten etc.)
 
Bronnen van expliciete collectieve intelligentie, bieden mogelijkheden voor onderzoek en zelfstudie en geven vooral studenten de mogelijkheid om (gezamenlijk) kennis te verzamelen en creëren. Hiermee zijn ze niet langer puur consumenten van kennis, maar ook producenten.

Continue reading

Ontwikkelingen in HO binnen 2 tot 3 jaar

De volgende twee ontwikkelingen zullen, binnen  2 tot 3 jaar, een impact hebben op het Hoger Onderwijs, aldus het Horizon Report, 2008:

Mobile Broadband:
De technologie op gebied van mobiele telefoons (en ook andere mobiele toepassingen zoals pda) wordt steeds uitgebreider. Mobiele telefoons krijgen steeds meer geavanceerde functies zoals: video/fotocamera, audiorecorder en player, data-opslag, internet mogelijkheden etc. Door de ontwikkelingen in de technologie en infrastructuur wordt de mobiele telefoon een steeds belangrijkere tool, die het gehele internet en al je sociale connecties ‘in de palm van je hand’ brengt.
In het onderwijs biedt de mobiele telefoon verschillende manieren om in contact (interactie) te komen met medestudenten (collega’s). Daarnaast biedt het mogelijkheden om content te raadplegen, creëren en delen; any place, any time. Een groot voordeel hierbij is dat de meeste studenten al in het bezit zijn van een mobiele telefoon en deze in hun dagelijks leven al gebruiken.

Continue reading

Ontwikkelingen in HO binnen nu en 1 jaar

De volgende twee ontwikkelingen zullen, binnen  nu en 1 jaar, een impact hebben op het Hoger Onderwijs, aldus het Horizon Report, 2008:

Grassroots Video:
Bijna iedereen kan gebruik maken van mogelijkheden om op eenvoudige wijze video materiaal (korte clips) te creëren, bewerken en delen (denk aan YouTube, Google video etc.). Hierbij kan men gebruik maken van relatief goedkope apparatuur (men noemt hierbij vooral gebruik van de mobiele telefoon voor het maken van opnamen) en veelal gratis te gebruiken (online) software. Video is hiermee een populair medium voor (persoonlijke) communicatie geworden. Ook binnen het onderwijs ontdekt men de mogelijkheden; er komt steeds meer educatief video materiaal, variërend van korte instructies tot complete colleges online.

Continue reading

Toekomst perspectief ICT in het Hoger Onderwijs

Inmiddels is The Horizon report (editie 2008) weer verschenen. Hierin wordt een (door onderzoek en ervaring gegrond) toekomst beeld geschetst van ICT gebruik in het Hoger Onderwijs. Zeker de moeite waard om te lezen en jezelf een beeld te vormen van wat er speelt en vooral gaat spelen op gebied van ICT in het onderwijs.

In deze editie komen weer zes technologische ontwikkelingen naar voren die de komende jaren impact zullen hebben op het Hoger Onderwijs. (Het rapport maakt hierbij een onderscheid in drie adoptie fasen: binnen nu en 1 jaar, binnen 2 tot 3 jaar en binnen 4 tot 5 jaar.) Ook schetst men een aantal trends en uitdagingen, waarmee Hoger onderwijsinstellingen mogelijk te maken kunnen krijgen (zie The Horizon report voor beknopte uitleg):

Continue reading

Web based trainingen over E-learning

Op de weblog; Powerlearning (van Marcel de Leeuwe) kun je 3 web-based trainingen vinden over E-learning:

  • E-learning Basics: wat is E-learning (en leren in algemeen), blended learning, media, didactische modellen binnen (e-)learning en diverse voorbeelden.
  • E-learning Tools: De training gaat in op verschillende tools zoals: Learning management systems, Authoring tools, e-Assessment, E-portfolio, etc. Daarnaast wordt behandeld wat Open source is en wat learning standards zijn. (Ook weer voorzien van voorbeelden.)
  • E-learning trends: Aan de orde komen huidige trends zoals: Web2.0, Game based learning, Pod/vodcasting, Open concepts. De training eindigt met een blik op de toekomst. (Ook hier is de training weer voorzien van diverse voorbeelden).

Deze trainingen zijn zeer zeker de moeite waard, om eens te bekijken voor iedereen die meer over E-learning en de mogelijkheden van ICT in het onderwijs wil weten. Het wordt op een duidelijke en leuke (activerende) manier aangeboden.

© 2011 TU Delft