Over mijn blog

Welkom op mijn weblog!

Hier schrijf ik over mijn bezigheden, als onderwijskundige op het gebied van ICT in het academisch onderwijs. Tot eind 2009 was ik werkzaam voor de TU Delft, sinds 2010 ben ik werkzaam als Educational Technologist aan de Universiteit van Tilburg. Ik post hier regelmatig mijn 'gedachtekronkels' op het gebied van onderwijs. Schroom niet om een reactie te plaatsen op mijn weblog.


"Tell me and I forget, show me and I remember, involve me and I understand."

Disclaimer

De meningen ge-uit door medewerkers en studenten van de TU Delft en de commentaren die zijn gegeven reflecteren niet perse de mening(en) van de TU Delft. De TU Delft is dan ook niet verantwoordelijk voor de inhoud van hetgeen op de TU Delft weblogs zichtbaar is. Wel vindt de TU Delft het belangrijk - en ook waarde toevoegend - dat medewerkers en studenten op deze, door de TU Delft gefaciliteerde, omgeving hun mening kunnen geven.

m-learning

M-learning staat voor mobile learning: het leren vindt plaats met behulp van draadloze apparaten zoals: laptop, tablet PC, PDA of mobiele telefoon (met name de smart phones). Steeds vaker worden de mogelijkheden van m-learning voor het onderwijs bekeken. Met name door de opkomst van draadloze netwerktechnologie en de ontwikkeling van steeds krachtigere, compacte (draagbare) computers, PDA’s en smart phones (zo heeft bijna elke scholier wel een mobiele telefoon) leiden tot een toenemende belangstelling voor ‘mobile learning’.

Didactische voordelen m-learning:
Ik hoor het een docent al zeggen: ‘Leuk hoor al die gadgets, maar daar moeten studenten maar lekker thuis mee spelen; we zijn hier om te leren’. Maar toch zijn er wel degelijk diverse didactische redenen om mobiele technologie in het onderwijs toe te passen.
Zo heeft Wilfred Rubens een column geschreven over de didactische voordelen van mobile learning. Hierbij verwijst hij ook naar een eerdere bijdrage; Didactische aspecten van mobile learning, waarin hij (samengevat) 8 onderwijskundige redenen (o.a. kader; 7 pijlers digitale didactiek van Siemons) geeft om mobiele technologie in het onderwijs in te zetten (zie de bijdrage voor meer voorbeelden):

 1. Relaties leggen: Mobiele technologie maakt het mogelijk om binnen of buiten de ‘schoolse’ onderwijssituatie, informatie ‘just in time’ op te zoeken, experts te raadplegen en samen te werken met andere studenten (en met hen kennis te delen). (Je kunt bijvoorbeeld informatie op internet opzoeken, tijdens een veldwerk project.)
  Daarnaast is het ook mogelijk om met behulp van mobiele technologie de interactie tussen docent en studenten tijdens colleges en werkgroepen beter mogelijk te maken. (Denk aan votingsystemen; studenten laten reageren op stellingen of stemmen op quizvragen).
 2. Creëren: Met behulp van mobiele technologie kunnen studenten in principe overal en ‘just in time’ (alleen en met anderen) nieuwe kennis creëren. Ook worden bepaalde toepassingen (zoals Group decision software) dankzij mobiele technologie beter toegankelijk.
 3. Uitdragen: Dankzij mobiele technologie wordt het eenvoudiger om elektronisch te toetsen. Verder is het relatief eenvoudig voor studenten om tastbare resultaten van hun leerproces aan anderen te laten zien en met anderen te delen.
 4. Transparant maken: PDA’s kunnen er toe bijdragen dat docenten kwalitatief betere informatie kunnen krijgen over datgene wat studenten kennen en kunnen.
 5. Leren leren: M-learning kan ook ‘leren leren’ en metacognitieve ontwikkeling bevorderen. Leerprocessen worden beter zichtbaar en het is mogelijk om onmiddellijk feedback te geven en te krijgen.
 6. Competenties centraal stellen: Mobiele technologie vergroot de toegankelijkheid van elektronisch toetsen en maakt het daarom eenvoudiger om competentiegerichte assessments te gebruiken.
 7. Flexibiliseren: Mobiele technologie maakt het mogelijk (nog meer dan ICT in het algemeen) om te leren waar en wanneer de student dat wil en op het moment dat hij wil leren (just in time). Een grote flexibiliteit voor studenten kan het leerproces versterken en leidt tot meer ‘eigenaarschap’ van het leerproces. (Wat overigens erg motiverend kan werken voor de student. Daarnaast sluit het gebruik van mobiele technieken aan bij de belevingswereld van jongeren.)
 8. Organiseren van het leren: (behoort niet tot 7 pijlers digitale didactiek) Mobiele technologie kan ook worden ingezet om de organisatie van het leren op een meer efficiënte en effectieve manier vorm te geven. (Je kunt bijvoorbeeld roosterveranderingen snel doorgeven via sms)

Beperkingen m-learning:
Er worden ook beperkingen aangegeven zoals:

 • Wil men mobiel kunnen werken, dan moet er een goed (krachtig en betrouwbaar) draadloos netwerk zijn.
 • PDA’s en smartphones zijn beperkt in hun mogelijkheden om bepaalde handelingen uit te kunnen voeren. Het beeldscherm is vaak klein en het invoeren van langere teksten gaat niet heel erg gemakkelijk.
 • Ontwikkelaars van websites, content en elektronische leeromgevingen zullen speciale (compacte) versies voor PDA’s en smartphones moeten ontwikkelen. (Al komt dit naar mijn mening al steeds meer beschikbaar; door het toegenomen gebruik van mobiele apparaten; de vraag stijgt dan ook naar content hiervoor).
 • Het werken met mobiele technologie in het onderwijs is wennen voor docent en student (het vraagt vaak een aangepaste opzet van het onderwijs voordat men de echte voordelen zal ervaren). Ook kunnen de mobiele technologieën zorgen voor afleiding; sms’en of surfen tijdens colleges. (Maar ik verwacht van studenten toch wel een bepaalde discipline om hier mee om te gaan.)
 • En natuurlijk vaker het geval bij nieuwe technieken: de kosten voor de gebruiker en de organisatie zelf. (Maar ook deze kosten zullen in de toekomst dalen; nu heeft ook bijna iedereen een mobiele telefoon; terwijl dit 10 jaar geleden nog niet voor iedereen te veroorloven was.)

Kortom; ik denk dat de voordelen van m-learning zeker opwegen tegen de genoemde beperkingen (die veelal zullen verdwijnen met de zeer snel in ontwikkeling zijnde technieken). Maar zoals met alle mogelijke manieren van ICT inzet in het onderwijs blijft het feit; gebruik ICT alleen ter ondersteuning (verbetering) van het onderwijs. Zorg dus voor een duidelijk didactisch doel dat je ermee wilt bereiken (hoe kan het jouw onderwijs verbeteren?). Daarmee wordt de noodzaak tot dergelijke technologieën (zoals mobiele toepassingen) beter (h)erkend, wat gunstig zal zijn voor het draagvlak (onder docenten en studenten, maar ook management) en daarmee een succesvolle inzet van ICT in het onderwijs.

Be Sociable, Share!

Leave a Reply

© 2011 TU Delft