Over mijn blog

Welkom op mijn weblog!

Hier schrijf ik over mijn bezigheden, als onderwijskundige op het gebied van ICT in het academisch onderwijs. Tot eind 2009 was ik werkzaam voor de TU Delft, sinds 2010 ben ik werkzaam als Educational Technologist aan de Universiteit van Tilburg. Ik post hier regelmatig mijn 'gedachtekronkels' op het gebied van onderwijs. Schroom niet om een reactie te plaatsen op mijn weblog.


"Tell me and I forget, show me and I remember, involve me and I understand."

Disclaimer

De meningen ge-uit door medewerkers en studenten van de TU Delft en de commentaren die zijn gegeven reflecteren niet perse de mening(en) van de TU Delft. De TU Delft is dan ook niet verantwoordelijk voor de inhoud van hetgeen op de TU Delft weblogs zichtbaar is. Wel vindt de TU Delft het belangrijk - en ook waarde toevoegend - dat medewerkers en studenten op deze, door de TU Delft gefaciliteerde, omgeving hun mening kunnen geven.

Posted in June 2008

Portfolio goed instrument voor stimulering en beoordeling reflectievaardigheden

Op Surfspace is een samenvatting te vinden van het proefschrift van Erik Driessen (expert op toetsen en portfolio): Educating the self-critical doctor: using a portfolio to stimulate and assess medical students’reflection.

Het onderzoek is uitgevoerd in het medisch onderwijs (maar ook is regelmatig gekeken naar het onderwijs in het algemeen), waarbij het portfolio wordt ingezet om de zogenoemde zachte vaardigheden (samenwerken, professionaliteit en communicatie) aan te leren en te beoordelen. Het bevorderen en beoordelen van reflectievaardigheden in een vroeg stadium van de opleiding wordt hierbij als belangrijk beschouwd. Met het onderzoek heeft Erik Driessen beoogd evidentie te leveren voor de mogelijkheden en onmogelijkheden van het portfolio als leermiddel voor reflectievaardigheden.

De conclusie in het kort:
Het onderzoek bevestigt dat het portfolio een goed instrument is om reflectievaardigheden te stimuleren en te beoordelen. Dit gaat niet vanzelf; het portfolio is alleen doeltreffend als aan bepaalde voorwaarden wordt voldaan:

  • Goede ondersteuning en begeleiding van de student door een mentor (coach).
  • De student moet over voldoende ervaringen beschikken waarop men kan reflecteren.
  • Duidelijke structurering van het portfolio.
  • Een goede (holistische) beoordelingsprocedure, die recht doet aan het niet gestandaardiseerde karakter van het portfolio.

Continue reading

Kansen mobile learning

Op Frankwatching staat een verslag van een gesprek met Menno Smidts, projectleider mobiel van het SURFnet/Kennisnet. Hij noemt hier o.a. de volgende kansen voor mobiele toepassingen in het onderwijs (mobile learning):

  • Anytime, anyplace: Leerprocessen kunnen door mobiele toepassingen overal worden ondersteund. Leerprocessen worden ontlokt op plaatsen en tijden waarop dat tot nu toe moeilijker was.
  • Rijkere context: De plaatsonafhankelijkheid kan rijkere contexten bieden als het gaat om leren.
  • Funfactor: Veelal vinden leerlingen het leuk om ICT in het onderwijs te gebruiken. Maar goede content (kwaliteit) blijft natuurlijk belangrijk.

Daarnaast gaat men in op enkele voorwaarden, drempels en natuurlijk veiligheid. Ook worden diverse voorbeelden gegeven van mobiele toepassingen in het onderwijs. Op de kenniswiki is meer informatie te vinden over de mogelijkheden van mobile learning en zijn meerdere voorbeelden te bekijken.

Workshop weblog en rss voor directeuren TUD

Gisteren hebben we (Liesbeth, Willem en ik) een workshop verzorgd over Social Software aan het directeurenteam van de TU Delft (aanwezig waren de directeuren van de 8 ondersteunende diensten; BTUD, O&S, FMVG, F&C, BMO, ICT, P&O, M&C en Paul Rullmann van het CvB.). Zie ook bericht van Willem.

Het was erg leuk om deze workshop te verzorgen voor zo’n enthousiaste club. Na de presentatie van Liesbeth over social software in het algemeen volgde een hands-on oefening door Willem en mij in het opzetten, schrijven van een eigen weblog (op ons eigen TUD weblogsysteem natuurlijk). Daarnaast moesten de deelnemers elkaars weblog bekijken en reageren op een bericht. Ook kwam het gebruik van rss aan bod. De deelnemers moesten eerst een account aanmaken via bloglines en daarna rss feeds toevoegen (bijv. van weblogs van collega directeuren). De dagelijkse strip van Dilbert bleek toch wel het populairst te zijn.

Kortom; het was een leuke en leerzame middag. Maar om toch even in mijn rol als onderwijskundige te kruipen ben ik benieuwd of de heren en dames directeuren voldoende hebben opgestoken om met weblogs en rss feeds aan de slag te gaan? De ultieme test is dan natuurlijk of men dit bericht zal lezen en een reactie plaatst als bewijs. Ik ben benieuwd!

Nu ook bij SURF: 7 dingen…

In de nieuwsbrief van SURFspace lees ik net dat SURFspace, in aanvulling op Educause’s serie ‘7 Things You Need To Know About’ nu ook eigen afleveringen biedt: 7 dingen die je moet weten over… Alles wat je moet weten over trends in nieuwe media. De eerste versie is gemaakt door Pierre Gorissen en gaat over dotSUB.com; een gratis online omgeving die het mogelijkmaakt om eenvoudig ondertiteling toe te voegen aan video die via het web aangeboden wordt.

© 2011 TU Delft