Over mijn blog

Welkom op mijn weblog!

Hier schrijf ik over mijn bezigheden, als onderwijskundige op het gebied van ICT in het academisch onderwijs. Tot eind 2009 was ik werkzaam voor de TU Delft, sinds 2010 ben ik werkzaam als Educational Technologist aan de Universiteit van Tilburg. Ik post hier regelmatig mijn 'gedachtekronkels' op het gebied van onderwijs. Schroom niet om een reactie te plaatsen op mijn weblog.


"Tell me and I forget, show me and I remember, involve me and I understand."

Disclaimer

De meningen ge-uit door medewerkers en studenten van de TU Delft en de commentaren die zijn gegeven reflecteren niet perse de mening(en) van de TU Delft. De TU Delft is dan ook niet verantwoordelijk voor de inhoud van hetgeen op de TU Delft weblogs zichtbaar is. Wel vindt de TU Delft het belangrijk - en ook waarde toevoegend - dat medewerkers en studenten op deze, door de TU Delft gefaciliteerde, omgeving hun mening kunnen geven.

Portfolio goed instrument voor stimulering en beoordeling reflectievaardigheden

Op Surfspace is een samenvatting te vinden van het proefschrift van Erik Driessen (expert op toetsen en portfolio): Educating the self-critical doctor: using a portfolio to stimulate and assess medical students’reflection.

Het onderzoek is uitgevoerd in het medisch onderwijs (maar ook is regelmatig gekeken naar het onderwijs in het algemeen), waarbij het portfolio wordt ingezet om de zogenoemde zachte vaardigheden (samenwerken, professionaliteit en communicatie) aan te leren en te beoordelen. Het bevorderen en beoordelen van reflectievaardigheden in een vroeg stadium van de opleiding wordt hierbij als belangrijk beschouwd. Met het onderzoek heeft Erik Driessen beoogd evidentie te leveren voor de mogelijkheden en onmogelijkheden van het portfolio als leermiddel voor reflectievaardigheden.

De conclusie in het kort:
Het onderzoek bevestigt dat het portfolio een goed instrument is om reflectievaardigheden te stimuleren en te beoordelen. Dit gaat niet vanzelf; het portfolio is alleen doeltreffend als aan bepaalde voorwaarden wordt voldaan:

 • Goede ondersteuning en begeleiding van de student door een mentor (coach).
 • De student moet over voldoende ervaringen beschikken waarop men kan reflecteren.
 • Duidelijke structurering van het portfolio.
 • Een goede (holistische) beoordelingsprocedure, die recht doet aan het niet gestandaardiseerde karakter van het portfolio.

Tot slot worden de volgende belangrijkste implicaties van de bevindingen uit het onderzoek voor de onderwijspraktijk gegeven:

 • Het is belangrijk dat doel en werkwijze van het portfolio steeds duidelijk worden uitgelegd niet alleen aan de studenten maar ook aan de docenten die ermee moeten werken.
 • Het portfolio moet gecombineerd worden met begeleiding door een mentor. Studenten waarderen gesprekken met een mentor van wie zij feedback krijgen over hun portfolio en die hen helpt nieuwe, haalbare leerdoelen vast te stellen en aanwijzingen geeft hoe die te realiseren.
 • Het portfolio moet structureel ingebed zijn in de inhoud en de organisatie van het curriculum.
 • Het portfolio moet opgenomen zijn in het toetsprogramma om te voorkomen dat de studenten hun aandacht verplaatsen van het portfolio naar andere, wel getoetste onderwijsonderdelen.
 • Studenten moeten duidelijke richtlijnen krijgen over wat er van hen wordt verwacht zonder dat hun vrijheid te zeer wordt ingeperkt door overdreven strakke voorschriften.
 • Het portfolio moet gebruikersvriendelijk zijn en geen overbelasting vormen voor studenten en docenten. De tijdbelasting moet redelijk zijn. Er moet gewaakt worden voor het genereren van nietszeggende bergen papier. Bij een elektronisch portfolio moet het systeem goed functioneren en voor alle betrokkenen toegankelijk en makkelijk te gebruiken zijn.
 • Om de kwaliteit van de beoordelingsprocedure te waarborgen kan gebruik worden gemaakt van periodieke feedback, inbreng van verschillende personen als informatiebron, waaronder de student zelf, en een sequentiële beoordelingsprocedure.

Hoewel het onderzoek is uitgevoerd in het medisch onderwijs zijn de resultaten mijns inziens zeker ook bruikbaar voor het onderwijs in het algemeen, gezien het hier meer om het proces van portfolio gaat dan de inhoud van het portfolio. Ik hoop het proefschrift zelf snel te kunnen lezen; ik ben erg benieuwd.

Be Sociable, Share!

Leave a Reply

© 2011 TU Delft