Over mijn blog

Welkom op mijn weblog!

Hier schrijf ik over mijn bezigheden, als onderwijskundige op het gebied van ICT in het academisch onderwijs. Tot eind 2009 was ik werkzaam voor de TU Delft, sinds 2010 ben ik werkzaam als Educational Technologist aan de Universiteit van Tilburg. Ik post hier regelmatig mijn 'gedachtekronkels' op het gebied van onderwijs. Schroom niet om een reactie te plaatsen op mijn weblog.


"Tell me and I forget, show me and I remember, involve me and I understand."

Disclaimer

De meningen ge-uit door medewerkers en studenten van de TU Delft en de commentaren die zijn gegeven reflecteren niet perse de mening(en) van de TU Delft. De TU Delft is dan ook niet verantwoordelijk voor de inhoud van hetgeen op de TU Delft weblogs zichtbaar is. Wel vindt de TU Delft het belangrijk - en ook waarde toevoegend - dat medewerkers en studenten op deze, door de TU Delft gefaciliteerde, omgeving hun mening kunnen geven.

Posted in November 2008

Leuke gadget: Wordle

Via de blog van Wilfred Rubens vond ik een leuke gadget aanlsluitend op de web 2.0 gedachte: Wordle. Op een eenvoudige manier kun je hiermee van artikelen, stukken tekst, weblogs internetpagina’s (met rss ondersteuning) etc. een word cloud laten maken (hoe vaker een woord voor komt in de tekst, hoe opvallender dit woord wordt in de cloud). Best leuk om te zien welke woorden naar boven komen in je teksten (en komt het dan ook overeen met het onderwerp van de tekst?) Ik heb Wordle even losgelaten op mijn weblog en zie hier het resultaat:

Eerste SSC ICT publicatie beschikbaar

Het SSC  ICT van de TU Delft, is in november 2008 gestart met de uitgave van de ‘SSC ICT Publicatiereeks’. In iedere publicatie staan de rol van ICT bij het ondersteunen en verrijken van het Onderwijs en Onderzoek van de TU Delft en de rol die het SSC ICT hierin speelt centraal.

In de eerste SSC ICT Publicatie worden de resultaten beschreven van een onderzoek naar de opbrengsten van ICT voor de onderwijspraktijk van de TU Delft, gebaseerd op de mening van docenten:

A.H.W. Van der Zanden (2008). ICT in het Onderwijs 2008. Onderzoek naar Opbrengsten van ICT voor de onderwijspraktijk bij de TU Delft op basis van de mening van docenten. TU Delft, Delft.

Enkele resultaten uit de publicatie:

Uit het evaluatieonderzoek komt naar voren dat activerend onderwijs zowel in het TU Delftse beleid wordt genoemd (Focus op Onderwijs, 2003) als in de praktijk met daad wordt gevoerd. ICT wordt ingezet als hulpmiddel voor efficiënt gebruik en logistieke ondersteuning binnen het onderwijs, maar lijkt haar weg nog niet te hebben gevonden voor het ontwikkelen van onderwijs- werkvormen op basis van computer ondersteunde communicatie. Als eerste worden eenvoudige en snel te verzilveren functionaliteiten eigen gemaakt die passen bij de huidig gevoerde onderwijspraktijk van frontale instructie en projectonderwijs. De communicatiecomponent voor online samenwerken en online leren wordt vanuit de docent nog slechts verkend en mondjesmaat toegepast. Daarbij moet natuurlijk wel worden opgemerkt dat niet binnen alle onderwijsvormen zomaar ICT functionaliteiten kunnen worden toegepast.
 
De algehele mening van de onderwijsgevende respondenten is zeer positief met betrekking tot het gebruik en de ondersteuning van ICT in het algemeen en Blackboard in het bijzonder. Dit onderzoek heeft voor het SSC – O&S en het SSC – ICT bijgedragen om de opbrengsten van ICT voor het onderwijs in beeld te krijgen naast de gedane investeringen; resulterend in een positieve balans. Maar … er blijft werk aan de winkel, want de tussenstand van deze studie geeft aanleiding om alvast na te denken over nieuwe en aanvullende dienstverlening met betrekking tot de verwachte toename van studentaantallen en diversiteit.

Voor iedereen die geinteresseerd is in ICT in het onderwijs, speciaal naar de stand van zaken in het onderwijs van de TU Delft een echte aanrader om te lezen! Meer informatie, zie ook de ICTO website van de TU Delft.

E-book reader

Persoonlijk vind ik het niet altijd even fijn om hele documenten op het beeldscherm van je PC te moeten lezen. Een paar pagina’s is nog wel te doen, maar een artikel print ik toch al snel uit om het te lezen. Daarnaast maak ik ook altijd graag aantekeningen en highlights in de tekst. Dit betekent dus op jaarbasis een enorme pak papier, als je regelmatig wat te lezen hebt.

Een e-book reader (een apparaat voorzien van een groot scherm, waarmee je digitale documenten kunt lezen) zou hier uitkomst kunnen bieden. Zeker gezien het feit dat er tegenwoordig een enorme hoeveelheid content, digitaal (online) beschikbaar is en blijft komen. Vorig jaar heb ik voor het eerst een e-book reader in mijn handen gehad. Ik was erg verbaasd over de leesbaarheid van het scherm. Dit is toch echt anders dan een scherm van je pc. Een scherm van zo’n e-book reader leest toch wel fijn. Het is een heel rustig beeld, wat echt niet te vergelijken valt met het lezen van een normaal scherm van een PC of laptop.

JISC heeft momenteel een project lopen, waarin men de mogelijkheden van e-books bekijkt o.a. in relatie tot het HO. (Zie: JISC Collections’ national e-books observatory project. This is a study of the management and economic impact of e-textbook business models on publishers, e-book aggregators and HE institutions.)

Vanuit dit project geeft men een top 10 van voordelen van e-books:
• Online access
• Searchability
• Cost savings
• Portability
• Convenience
• Eco-friendly
• Storage
• Easy to navigate
• Multiple users
• Easy to locate  

Ik ben erg benieuwd naar de ontwikkeling van het gebruik van deze e-book readers. Het lijkt mij ideaal zo’n e-book reader (zeker die versies, waarmee je ook digitaal aantekeningen kunt maken). Het grote struikelblok vind ik toch nog wel de prijs (rond de 300 euro en oplopend tot wel 600 euro voor een versie met touch screen).

Canonclips: overzicht Nederlandse geschiedenis

De canon is een overzicht van belangrijke episodes uit de Nederlandse geschiedenis, in de eerste plaats bedoeld voor de basisschool en de onderbouw van het voortgezet onderwijs. De canon is op verzoek van het kabinet opgesteld door de commissie Ontwikkeling Nederlandse Canon onder leiding van hoogleraar Frits van Oostrom. Deze commissie presenteerde in juli 2007 de canon bestaande uit vijftig vensters: belangrijke personen, objecten en gebeurtenissen die samen laten zien hoe Nederland zich ontwikkeld heeft tot het land waarin we nu leven.

De regering heeft besloten de canon per september 2009 in de kerndoelen van basisonderwijs en de onderbouw van voortgezet onderwijs op te nemen. Dit betekent dat vanaf dan alle Nederlandse scholen verplicht zullen zijn de canon te behandelen. In de Canonclips wordt de canon van de Nederlandse geschiedenis voor kinderen tot leven gebracht door verbindingen te leggen tussen het verleden (‘toen’) en het heden (‘nu’). Alle scholen voor basisonderwijs en voortgezet onderwijs hebben in oktober 2008 het pakket Canonclips (op DVD) gekregen. Elk van de 50 vensters worden op drie niveau’s behandeld: groep 5/6, groep 7/8 van het basisonderwijs en voor leerjaar 1 en 2 van het voorgezet onderwijs.

De canonclips zijn ook online te bekijken: http://www.verledenvannederland.nl/index.php?page=3_1
Niet alleen leuk voor kinderen, maar ook interessant voor iedereen die meer wil weten over de geschiedenis van Nederland. Misschien ook iets voor onze internationale studenten, om meer te weten te komen over het land waar men studeert?

Meer info over de Nederlandse geschiedenis, zie ook: http://www.entoen.nu/

© 2011 TU Delft