Over mijn blog

Welkom op mijn weblog!

Hier schrijf ik over mijn bezigheden, als onderwijskundige op het gebied van ICT in het academisch onderwijs. Tot eind 2009 was ik werkzaam voor de TU Delft, sinds 2010 ben ik werkzaam als Educational Technologist aan de Universiteit van Tilburg. Ik post hier regelmatig mijn 'gedachtekronkels' op het gebied van onderwijs. Schroom niet om een reactie te plaatsen op mijn weblog.


"Tell me and I forget, show me and I remember, involve me and I understand."

Disclaimer

De meningen ge-uit door medewerkers en studenten van de TU Delft en de commentaren die zijn gegeven reflecteren niet perse de mening(en) van de TU Delft. De TU Delft is dan ook niet verantwoordelijk voor de inhoud van hetgeen op de TU Delft weblogs zichtbaar is. Wel vindt de TU Delft het belangrijk - en ook waarde toevoegend - dat medewerkers en studenten op deze, door de TU Delft gefaciliteerde, omgeving hun mening kunnen geven.

Posted in December 2008

Ervaringen met een virtuele klas

De kern van onderwijs aan de Open Universiteit is zelfstudie. Traditioneel betekent dit beperkt contact tussen docent en student of studenten onderling. Het contact verloopt dan meestal via e-mail of discussiegroepen. Soms zijn er ook face tot face bijeenkomsten, maar die zijn beperkt gezien de doelgroep van de OU juist op afstand wil studeren en hun eigen studietijd en tempo wil bepalen.

De grote voordelen van face tot face onderwijs zijn: Studenten hebben meer gevoel bij een leergemeenschap te horen, studenten hebben meer onderling contact (betrokkenheid) en studenten krijgen direct antwoord op hun vragen. Omdat face to face onderwijs meestal geen optie is voor de OU, wil men deze voordelen combineren met een online onderwijsvorm: synchrone online begeleiding ook wel de virtuele klas genoemd. Dit is een groepsbijeenkomst waarbij de deelnemers online (dus niet fysiek) bij elkaar komen en communiceren dmv chat, audio en video en bestanden uitwisselen via een specifiek softwareprogramma.

Vanaf 2006 onderzoekt de OU met diverse pilots of de virtuele klas een geschikt alternatief kan zijn voor face to face onderwijs. Het artikel ‘Ervaringen met een virtuele klas’ van Schlusmans, Giesbertz en Rusman, in het blad OnderwijInnovatie (uitgave van de Open Universiteit Nederland, nr.4 – december 2008), doet verslag van de experimenten in 2007. In 2007 zijn elf pilots uitgevoerd met de virtuele klas (in zes gevallen was er sprake van alleen online begeleiding en in vijf gevallen werd er ook face to face onderwijs aangeboden). In de meeste gevallen was de aanpak van de virtuele klas een regelrechte afspiegeling van de activiteiten in een regulier werkcollege; korte presentaties, discussies en leergesprekken. Er is gewerkt met het softwarepakket iLinc (zonder gebruik van de videofaciliteiten). Enkele ervaringen uit deze pilots:

Continue reading

Mobile Barcodes/QRcodes in E-Learning OEB2008

Inge de Waard, Institute of Tropical Medicine, Belgium; Mobile Barcodes/QRcodes in E-Learning
De Waard presenteerde het gebruik van QR (Quick response) codes. Dat zijn een soort van barcode achtige plaatjes, waar je informatie achter kunt hangen. Door middel van speciale software op je mobiele telefoon, kun je een foto maken van de QR code, vervolgens wordt dit vertaald naar de informatie die hier achter zit, bv een url naar een website. Zo vormen de QR codes een alternatief voor de lange url’s die je vaak moeilijk in de browser van je mobiele telefoon kunt intoetsen (vanwege het kleine scherm).

De codes kun je maken via gratis software (bijvoorbeeld winksite) Ik heb meteen een QR code gemaakt van de url van mijn weblog:

Door de snelle toegang tot informatie via de mobiele telefoon, biedt het gebruik van deze QR codes enorm veel mogelijkheden. Laat studenten Bouwkunde bijvoorbeeld een route lopen door een stad, om de verschillende stijlen in architectuur te bestuderen. Tijdens de route komen ze verschillende gebouwen tegen, waar een plaatje van een QR code op is geplakt. De student neemt een foto van de code en krijgt direct toegang tot een website met informatie over de architect van het gebouw of de stijl waarin het gebouwd is.

Ook zijn de codes toe te passen in musea, bibliotheken etc. Het enige wat studenten nodig hebben is een mobiele telefoon met camera functie. De software voor het lezen van de QR codes, kun je downloaden via Quickmark (ook gratis) Een erg leuke toepassing van mobiele technieken, die ook nog eens volledig gratis is te gebruiken.

(De presentatie van Inge de Waard is ook te zien op slideshare.)

Extending the range of the Mobile Phone OEB2008

Ik ben erg geïnteresseerd in mobile learning, oftwel het gebruik van mobiele technieken in het onderwijs. Zelf heb ik ook een smartphone met internet. In het begin zag ik het alleen als een gadget, maar ik gebruik het mobiel internet steeds intensiever (onderweg mail bekijken, file informatie en natuurlijk de flitslocaties!).

Mobiele toepassingen (gsm, pda, smartphone etc.) bieden veel mogelijkheden om studenten uit de college banken te halen en te laten leren (en onderzoeken) in de praktijk. Door daadwerkelijk de praktijk in te gaan, kun je studenten laten leren in authentieke situaties (waarmee theorie en praktijk met elkaar worden verweven). Daarnaast bieden de mobiele toepassingen ook mogelijkheden in het onderwijs zelf; zoals het gebruik van voting dmv een sms (maar ook dit kun je natuurlijk vanuit een andere plaats doen).
Vandaar dat ik op de Online Educa de sessie over de mobiele telefoon heb bezocht. Hier vertelden 4 verschillende sprekers over hoe je de mobiele telefoon kan gebruiken in het onderwijzen en leren. Drie sprekers beschrijf ik in deze post. Aan de laatste spreker wijd ik een aparte post, omdat ik dit toch wel de meest interessante toepassing vond. Opvallend is dat dit ook erg interessant is voor ontwikkelingslanden. Daar blijken wel veel mensen een mobiele telefoon te hebben, maar bijvoorbeeld geen laptop. Extra interessant om dan juist de mogelijkheden van de mobiele telefoon in het onderwijs te bekijken.

Gavin Cooney, Learnosity, Ireland; Voice: The Killer Application of Mobile Learning
Cooney presenteerde het gebruik van de mobiele telefoon in het leren van taal (spreekvaardigheid). Met behulp van de mobiele telefoon kan men de studenten overhoren (e-assessment). De student belt naar een soort voicemail systeem. Via dit systeem worden vragen gesteld aan de student, waarop de student moet beantwoorden door iets in te spreken. Het is een redelijk intelligent systeem; bij korte antwoorden geeft het systeem zelf aan dat je wel volledig moet zijn. De antwoorden van de student worden opgeslagen als wav/mp3 bestanden. Via een webinterface kan de docent vervolgens de ingesproken antwoorden beluisteren en er feedback op geven. Op deze manier kunnen spreekvaardigheidtoetsen dus ook tijd- en plaatsonafhankelijk worden afgenomen. Daarnaast werkt deze manier van taalvaardigheid aanleren ook erg motiverend voor studenten. (Er is een whitepaper beschikbaar op: http://www.learnosity.com/)

Continue reading

Making Sense of Images OEB2008 04-12-2008

Making Sense of Images

Video is een steeds populairder medium in het onderwijs. Dit zien we ook aan de TU Delft in de populariteit van Collegerama. In deze sessie ging het vooral over wat beelden doen met mensen. Hoe kun je je boodschap (en uiteindelijk het gedrag van je publiek) beïnvloeden door het gebruik van beeldmateriaal. Dit manipuleren van beelden en daarmee het gedrag sprak mij erg aan, gezien mijn (deels) psychologische achtergrond.

– Frances A. May, University of North Texas, USA; Visual Literacy: Unlocking the Meaning of Visual Messages in the Media and World Wide Web.

Frances May sprak over visual literacy; the power of images: over de invloed van het manipuleren van beelden, om de boodschap kracht bij te zetten. Intertextuality and visual manipulation: 

 • Camera angels: bv tegen iemand opkijken (om iemand belangrijk over te laten komen). Andersom iemand die minder belangrijk is, kleiner laten lijken (op neer kijken).
 • References: in films verwijzen naar andere films (of historische gebeurtenissen).
 • Lighting: iemand die (of iets wat) belangrijk is uitlichten.

Tenslotte gaf ze enkele vragen die je kunt stellen bij de analyse van beeldmateriaal:

Continue reading

The Promise of ePortfolios OEB2008 04-12-08

Hier weer een paar van mijn bevindingen van de door mij bezochte sessies tijdens de Oline Educa Berlijn 2008. Overigens beperk ik me tot de aparte sessies. Over de keynotes is al regelmatig geblogd en ik wil niet teveel in de herhaling vallen (tja dat gevaar loop je als je achteraf gaat bloggen). Over de keynotes kun je lezen bij o.a. Wilfred Rubens, Rene van der Burgt etc.

The Promise of ePortfolios

Er was dit jaar maar 1 sessie die expliciet ging over portfolio’s en uiteraard heb ik deze bezocht. In deze sessie presenteerden de sprekers het gebruik van portfolio in verschillende settings. Helaas was er weinig nieuws te melden, maar toch leuk om een kijkje in andermans keuken te krijgen.

– Dr. Bob Barrett, American Public University System, USA; Creating and Implementing E-portfolio Programmes as a Strategic Tool for Evaluation and Career Development.

Studenten werken steeds meer online. De vraag is hoe men kan meten of deze online course content succesvol is geland bij de student. Het voornaamste doel van een e-portfolio is dat studenten de mogelijkheid hebben om een collectie van hun werk online vast te kunnen leggen. Het gaat hierbij om dat werk (bewijsmateriaal) waarmee een student zijn behaalde competenties (vooral vaardigheden en kennis) het beste kan aantonen en laten zien aan docenten, begeleiders en toekomstige werkgevers. Met name vanuit de online university ziet men veel in de koppeling van wat men geleerd heeft tijdens de studie en het naar buiten brengen van deze resultaten dmv het online portfolio ten behoeve van het betreden van de arbeidsmarkt. Daarnaast zorgt het portfolio ervoor dat studenten meer betrokken worden bij het eigen leerproces; doordat het portfolio zich richt op de persoonlijke resultaten en competenties van de student. Daar moet wel een bepaalde ‘academische vrijheid’ zijn voor de studenten in het bepalen van welk materiaal wordt opgenomen in het portfolio. (Dat sluit dus aan bij de student als eigenaar van het portfolio). Het online portfolio werd aan de hand van een eigen website door de studenten gemaakt.

Typische ‘snelle’ Amerikaanse presentatie: toen een Finse dame wat te laat binnen kwam en mij vroeg of ze iets gemist had; zei een man naast mij; ‘it was American; so it was quick and dirty’.  

Continue reading

Grassroots seminar TU Delft

Graag wil ik met name de docenten van de TU Delft wijzen op de volgende bijeenkomst:

Op donderdag 29 januari 2009 wordt het Grassrootsproject van de TU Delft feestelijk afgesloten met een seminar. Het seminar begint met een plenaire opening door dagvoorzitter Nicole Ummelen (Hoofd afdeling Studenten en docentenvoorzieningen O&S). Aansluitend zal Paul Rullmann (Lid College van Bestuur) ingaan op de huidige en toekomstige stand van zaken wat betreft ICT in het onderwijs op de TU Delft. Hierna zal Sofia Dopper (Projectleider Grassroots) het TU brede Grassrootsproject toelichten en de nieuwe ronde aankondigen. Tot slot volgt de Keynote van Wilfred Rubens (Beleidsmedewerker CvB Gilde Opleidingen, edublogger en redactielid e-learning.nl): E-learning 2.0 in het hoger onderwijs. 

Na het plenaire gedeelte, zullen docenten die hebben deelgenomen aan het Grassrootsproject, aan hun collega’s van de TU Delft laten zien hoe zij de afgelopen 1,5 jaar ICT in hun onderwijs hebben toegepast en wat dat heeft opgeleverd. In de uitnodiging kunt u het volledige programma vinden.

Bent u als medewerker van de TU Delft geïnteresseerd in de mogelijkheden van ICT in het onderwijs en wilt u deelnemen aan het Grassrootsseminar, schrijf u dan hier in. (Deelname is gratis, maar het maximum aantal deelnemers is 150.)
 
Wij hopen iedereen die zich verbonden voelt met het onderwijs aan de TU Delft te kunnen ontmoeten op 29 januari!

Met vriendelijke groet,

Sofia Dopper en Gerwin Pols
Projectleiders Grassrootsproject

Edu Blog dinner OEB2008

Donderdag 4 December heb ik deelgenomen aan een Edu Blog dinner met 7 bloggers:

Wilfred had het initiatief genomen voor dit dinner op zijn weblog. Het dinner was in de Alt Berliner Biersalon

Leuk om elkaar te ontmoeten en over elkaars werk te horen. Naast het heerlijke eten (en dat was veel…) en natuurlijk het witbier een bijzonder leuke avond. We hebben enorm veel lol gehad. Vooral om de karaoke optredens van onze Duitse vrienden. Respect voor de wat oudere Italiaan die ons verwonderde met zijn vertolkingen van ‘Marina’ en ‘Viva España’. Maar dat techniek niet overal een oplossing voor is, bleek wel uit het optreden van twee Duitse gasten. Zelfs een galm op de microfoon kon het valse kattegejank van deze heren niet overstemmen. Gelukkig hadden ze hun danspasjes nog…

(Foto van Rene van der Burgt) Impressies: zie de foto’s van Rene (Mijn foto’s had ik gemaakt met mijn mobiel, maar ik beweeg echt veel te hard; gelukkig heb ik op mijn echte fotocamera steadyshot…;) )

OEB2008 woensdag 3 december

Woensdag 3 december bezocht ik het seminar: The Google generation in Higher Education: Entrant students and learning technologies. In dit seminar hebben we gediscussieerd over de implicaties van de veranderende verwachtingen en gebruik van learning Technologies door eerstejaars Universitaire studenten in hun eigen praktijk en vanuit de eigen ervaringen. Het seminar werd gepresenteerd door: Dr. Judy Hardy, Prof. Simon Bates, en Dr. Hamish Macleod, allen van the University of Edinburgh, UK. Zij doen onderzoek (The LEaD project) naar dit onderwerp en een van hun doelen was dan ook om te kijken hoe deze verwachtingen van studenten over ICT in het onderwijs, variëren in de verschillende landen.

De presentaties werden afgewisseld met groepsdiscussies. Ik moet zeggen dat het erg interessant was om van andere landen te horen wat er in hun onderwijs speelt. Daarnaast was deze sessie erg interactief door het gebruik van een voting systeem. Ook werd er online gebruik gemaakt van Google discussiegroepen.

Simon Bates begon met de introductie (wie zijn we en hoe denken we globaal over het onderwerp) o.a. met behulp van de stemkastjes. Zijn presentatie vind je hier en de vragen en resultaten mbv de stemkastjes vind je hier.

Opvallend was dat veel cijfers uit het onderzoek erg herkenbaar waren voor de meesten onder ons. Zeker ook voor Delft, wat blijkt uit het onderzoek naar laptops in het onderwijs van collega Meta Keijzer. Over de stellingen waren de meningen nogal eens verdeeld, wat natuurlijk wel goed was voor de discussie.

Judy Hardy en Hamish Macleod presenteerden vervolgens het LEaD project, waarbij de nadruk lag op de visie vanuit de student zelf (een student gecentreerde benadering ipv hoe experts denken wat de studenten verwachten). Lijkt me in deze setting ook echt de juiste aanpak. De presentaties werden afgewisseld met groepsdiscussies. De presentaties vind je hier: Judy & Hamish.

Enkele resultaten vanuit het project:

 • Studenten zien e-learning niet als iets speciaals; het hoort gewoon bij het onderwijs. De verwachtingen zijn dan ook best hoog. (Men is gewend aan de techniek en verwacht dat het aanwezig is).
 • Veel studenten blijken wel over basiscompetenties op gebied van ICT te hebben (tussen 60-70 %), maar toch is er toch nog een redelijk deel die hier niet zo bedreven in is. Dit blijkt ook uit sommige basistaken. Zo is opvallend dat behoorlijk wat studenten aangeven hulp nodig te hebben bij gebruik presentatiesoftware, online bibliografische database en zoeken online; hier blijkt dus weer het belang van mediawijsheid. De ICT skills behoren dan ook niet specifiek tot een generatie.
 • De ervaring van studenten met e-learning varieert behoorlijk (de een heeft veel e-learning gebruikt in het voorgezet onderwijs de ander niet.
 • Tijdens de discussie kwam naar voren dat het gros van de ICT inzet op de universiteiten, vooral gericht is op ondersteuning (efficiëntie) van vooral administratieve processen (o.a. door grootte van de instellingen) en in mindere mate op het primaire onderwijsproces. Ook dit was herkenbaar voor ons; collega Piet van der Zanden concludeert dit o.a. ook in zijn publicatie over ICT in het Onderwijs van de TU Delft.
 • Studenten willen zeker niet altijd de tools die zij privé gebruiken, ook in het onderwijs gebruiken.
 • In de presentatie van Judy vind je ook diverse adviezen van studenten uit het onderzoek aan medestudenten en aan de instelling. Erg interessant om dit te bekijken.
 • ook interesant zijn de video’s van studenten die vertellen over hun ervaringen en verwachtingen van e-learning: http://www.scieng.ed.ac.uk/LTStrategy/Lead/DiariesCompilation.html
 • Tot nog de samenvatting van de onderzoekers zelf:

Online Educa Berlijn 2008 (1)

Afgelopen week ben ik naar de Online Educa in Berlijn geweest. Ik zal mijn bevindingen zoveel mogelijk proberen samen te vatten op mijn weblog. Je zult je misschien afvragen waarom nu pas?

Ten eerste vind ik het gewoon fijn om alle indrukken eerst even te laten bezinken en na te denken wat ik wil opschrijven. Ten tweede is realtime bloggen (zoals men bij Avans Hogeschool wel heeft gedaan) echt niets voor mij. Ik kan niet op m’n laptop tikken en goed opletten bij de presentaties. Dit is misschien meteen het bewijs dat ik geen mulitasker ben en dus niet behoor tot de zogenaamde net-generation ook wel generation Y genoemd. Ook al was ik dit jaar wel uitgerust met een laptop en smartphone voorzien van internet mogelijkheden. Alleen jammer dat de verbinding in het congreshotel niet super was. Ik kon met mijn mobiel niet op de wifi komen (is me slechts 1 keer gelukt), met de laptop ging het overigens wel. Maar toch hadden we weinig tijd om tussendoor te kunnen schrijven. Het was toch wel weer een intensief congres. In het hotel waar ik verbleef was er wel internet, maar dat was erg duur (en dat voor zo’n mooi hotel), daar hebben we dus geen gebruik van gemaakt.

Ik begon zojuist al over de Generation Y; dit was wel een van de speerpunten van het congres. In veel presentaties, workshops en ook in de keynotes kwam dit terug. Er is altijd nog de discussie of er nu werkelijk sprake is van een andere generatie of niet. Ik vind generatie wel een groot woord in dezen. Ik denk wel dat het duidelijk mag zijn dat de huidige student wel meer gewend is aan de nieuwe technieken (zeker het gebruik van internet en de mobiele telefoon). Zij zijn hierdoor ook gewend geraakt aan de grote informatiestromen, die o.a. zijn veroorzaakt door deze technieken. Maar ook onder de huidige ‘generatie’ studenten blijken verschillen in computerskills te zijn. Niet elke student is even goed in het gebruik van internet, de pc of een gamer. Daarnaast is het zeker belangrijk dat ook de huidige student leert om te gaan met de enorme hoeveelheid informatie en weet waar hij wat vandaag kan halen en hoe dit te beoordelen. Dit vraagt dus om een zekere mate van mediawijsheid.

Op woensdag nam ik deel aan een preconferentie over The Google generation in Higher Education. Op donderdag en vrijdag was de conferentie zelf, waar ik diverse bijeenkomsten heb bezocht over o.a. e-portfolio, social software, Generation Y en Mobile learning. Tussendoor was er natuurlijk tijd voor het bezoeken van de markt. Helaas kwam ik daar weinig nieuwe gadgets tegen. Wel opvallend was dat er veel bedrijven waren die een ELO aanboden. Ook waren er voldoende netwerk mogelijkheden; tijdens de sessies met de verschillende deelnemers en ook buiten het congres om. Zo heb ik donderdag avond mijn allereerste edublog dinner gehad (erg interessant, maar vooral ook erg gezellig).
In de navolgende posts zal ik verder ingaan op het congres.

© 2011 TU Delft