Over mijn blog

Welkom op mijn weblog!

Hier schrijf ik over mijn bezigheden, als onderwijskundige op het gebied van ICT in het academisch onderwijs. Tot eind 2009 was ik werkzaam voor de TU Delft, sinds 2010 ben ik werkzaam als Educational Technologist aan de Universiteit van Tilburg. Ik post hier regelmatig mijn 'gedachtekronkels' op het gebied van onderwijs. Schroom niet om een reactie te plaatsen op mijn weblog.


"Tell me and I forget, show me and I remember, involve me and I understand."

Disclaimer

De meningen ge-uit door medewerkers en studenten van de TU Delft en de commentaren die zijn gegeven reflecteren niet perse de mening(en) van de TU Delft. De TU Delft is dan ook niet verantwoordelijk voor de inhoud van hetgeen op de TU Delft weblogs zichtbaar is. Wel vindt de TU Delft het belangrijk - en ook waarde toevoegend - dat medewerkers en studenten op deze, door de TU Delft gefaciliteerde, omgeving hun mening kunnen geven.

The Promise of ePortfolios OEB2008 04-12-08

Hier weer een paar van mijn bevindingen van de door mij bezochte sessies tijdens de Oline Educa Berlijn 2008. Overigens beperk ik me tot de aparte sessies. Over de keynotes is al regelmatig geblogd en ik wil niet teveel in de herhaling vallen (tja dat gevaar loop je als je achteraf gaat bloggen). Over de keynotes kun je lezen bij o.a. Wilfred Rubens, Rene van der Burgt etc.

The Promise of ePortfolios

Er was dit jaar maar 1 sessie die expliciet ging over portfolio’s en uiteraard heb ik deze bezocht. In deze sessie presenteerden de sprekers het gebruik van portfolio in verschillende settings. Helaas was er weinig nieuws te melden, maar toch leuk om een kijkje in andermans keuken te krijgen.

– Dr. Bob Barrett, American Public University System, USA; Creating and Implementing E-portfolio Programmes as a Strategic Tool for Evaluation and Career Development.

Studenten werken steeds meer online. De vraag is hoe men kan meten of deze online course content succesvol is geland bij de student. Het voornaamste doel van een e-portfolio is dat studenten de mogelijkheid hebben om een collectie van hun werk online vast te kunnen leggen. Het gaat hierbij om dat werk (bewijsmateriaal) waarmee een student zijn behaalde competenties (vooral vaardigheden en kennis) het beste kan aantonen en laten zien aan docenten, begeleiders en toekomstige werkgevers. Met name vanuit de online university ziet men veel in de koppeling van wat men geleerd heeft tijdens de studie en het naar buiten brengen van deze resultaten dmv het online portfolio ten behoeve van het betreden van de arbeidsmarkt. Daarnaast zorgt het portfolio ervoor dat studenten meer betrokken worden bij het eigen leerproces; doordat het portfolio zich richt op de persoonlijke resultaten en competenties van de student. Daar moet wel een bepaalde ‘academische vrijheid’ zijn voor de studenten in het bepalen van welk materiaal wordt opgenomen in het portfolio. (Dat sluit dus aan bij de student als eigenaar van het portfolio). Het online portfolio werd aan de hand van een eigen website door de studenten gemaakt.

Typische ‘snelle’ Amerikaanse presentatie: toen een Finse dame wat te laat binnen kwam en mij vroeg of ze iets gemist had; zei een man naast mij; ‘it was American; so it was quick and dirty’.  

– Prof. José Mora (die overigens zijn presentatie liet doen door iemand anders vanwege zijn slechte Engels), Open University of Catalonia (UOC), Spain; The Practical Application of E-Portfolio at the Open University of Catalonia: Assessment of Competence-Based Learning.

Bij de Open University of Catalonia maakt men gebruik van een opensource portfolio op basis van ELGG. De presentatie begon met uitleg over competenties en competentie gericht onderwijs. In dit kader ziet men portfolio als een collectie van bewijsmateriaal, dat de student zelf kiest, analyseert en presenteert om hun bereikte niveaus (van de competenties) aan te kunnen tonen. Men richt zich dmv het portfolio dus op bewijzen en evalueren. Zowel de processen tot als de uiteindelijke producten worden hierin opgenomen.

Men heeft een portfolio pilot uitgevoerd met 27 studenten (vak: Virtual contexts of learnings). De pilot bestond uit 3 fasen:

 • Initial Phase: 3 weken; studenten leren omgaan met de tool.
 • Development Phase: 3 maanden; persoonlijke en groep monitoring om studenten te helpen bij het produceren van bewijsmateriaal.
 • Final Phase: 2 weken; er wordt feedback gegeven op de definitieve versie van het portfolio.

Enkele bevindingen:

 • De ‘initial Phase’ bleek cruciaal; student moet weten hoe de techniek werkt (de docent overigens ook lijkt me).
 • Feedback is de sleutel tot succes bij assessment van portfolio.
 • Door gebruik van portfolio; versterkt relatie student – docent; docent krijgt meer inzicht in de achterliggende gedachten (leerprocessen) van de student.
 • Men wil zelfs een stap verder gaan met portfolio; e-transfolio (een zeer breed portfolio over de hele opleiding heen; met bredere (niet vak specifieke) competenties. Vanuit Delft gezien zou je hier aan de academische vaardighedenlijn kunnen denken.

– Sanne Meeder, Centre for Educational Training, Assessment and Research (CETAR), VU University Amsterdam, The Netherlands; The Use of ePortfolios in Dutch Research Universities.

Vanuit de VU doet men onderzoek naar het gebruik van e-portfolio. Enkele resultaten:

 • In veel cases blijkt de leeromgeving niet volledig ontwikkeld om de potentie van portfolio’s te kunnen benutten.
 • Een van de meerwaarden van portfolio is de ondersteuning van de reflectiecyclus; opslaan producten/processen; zelf evaluatie; planning verdere ontwikkeling.
 • Resultaat portfolio gebruik: student dirigeert zijn eigen leerproces.
 • Ook heeft het onderzoek een Checklist portfolio opgeleverd.

– Irmeli Maunonen-Eskelinen, Jyväskylä University of Applied Sciences, Finland;
Web-Based Resources in VIP-Learning.

Op deze Finse instelling (leraren opleiding) heeft men diverse systemen uitgeprobeerd o.a. website student (wiki, blog), cd-rom en nu gebruikt men ePofo (eigen systeem; open source). Men maakt de link tussen portfolio en het Life Long Learning; door zich te richten op de ontwikkeling van de persoonlijke competenties. Materiaal dat men in portfolio plaatst: Mapping van competenties; competentie tests (online materiaal); Personal learning plan; learning diary. Maar ook weer ruimte voor informele categorieën zoals werkervaring, eerdere cursussen, hobby’s etc. Het ePofo combineert hiermee karakteristieken van assessment, showcase, ontwikkeling en reflectie portfolio.

Afsluitend: Het viel me op dat bij 3 van de vier presentaties (niet die vanuit VU) men wel veel aandacht besteed aan de techniek, maar niet aan het concept portfolio, bij de introductie aan studenten (dan wel docenten). Ik zie dit overigens wel vaker; maar ik zou toch willen aanbevelen om eerst het concept portfolio te laten landen (wat is het, waarom te gebruiken; duidelijke leerdoelen aan verbinden). Daarna ga je kijken welke techniek hier ondersteunend aan kan zijn.

Be Sociable, Share!

Leave a Reply

© 2011 TU Delft