Over mijn blog

Welkom op mijn weblog!

Hier schrijf ik over mijn bezigheden, als onderwijskundige op het gebied van ICT in het academisch onderwijs. Tot eind 2009 was ik werkzaam voor de TU Delft, sinds 2010 ben ik werkzaam als Educational Technologist aan de Universiteit van Tilburg. Ik post hier regelmatig mijn 'gedachtekronkels' op het gebied van onderwijs. Schroom niet om een reactie te plaatsen op mijn weblog.


"Tell me and I forget, show me and I remember, involve me and I understand."

Disclaimer

De meningen ge-uit door medewerkers en studenten van de TU Delft en de commentaren die zijn gegeven reflecteren niet perse de mening(en) van de TU Delft. De TU Delft is dan ook niet verantwoordelijk voor de inhoud van hetgeen op de TU Delft weblogs zichtbaar is. Wel vindt de TU Delft het belangrijk - en ook waarde toevoegend - dat medewerkers en studenten op deze, door de TU Delft gefaciliteerde, omgeving hun mening kunnen geven.

Extending the range of the Mobile Phone OEB2008

Ik ben erg geïnteresseerd in mobile learning, oftwel het gebruik van mobiele technieken in het onderwijs. Zelf heb ik ook een smartphone met internet. In het begin zag ik het alleen als een gadget, maar ik gebruik het mobiel internet steeds intensiever (onderweg mail bekijken, file informatie en natuurlijk de flitslocaties!).

Mobiele toepassingen (gsm, pda, smartphone etc.) bieden veel mogelijkheden om studenten uit de college banken te halen en te laten leren (en onderzoeken) in de praktijk. Door daadwerkelijk de praktijk in te gaan, kun je studenten laten leren in authentieke situaties (waarmee theorie en praktijk met elkaar worden verweven). Daarnaast bieden de mobiele toepassingen ook mogelijkheden in het onderwijs zelf; zoals het gebruik van voting dmv een sms (maar ook dit kun je natuurlijk vanuit een andere plaats doen).
Vandaar dat ik op de Online Educa de sessie over de mobiele telefoon heb bezocht. Hier vertelden 4 verschillende sprekers over hoe je de mobiele telefoon kan gebruiken in het onderwijzen en leren. Drie sprekers beschrijf ik in deze post. Aan de laatste spreker wijd ik een aparte post, omdat ik dit toch wel de meest interessante toepassing vond. Opvallend is dat dit ook erg interessant is voor ontwikkelingslanden. Daar blijken wel veel mensen een mobiele telefoon te hebben, maar bijvoorbeeld geen laptop. Extra interessant om dan juist de mogelijkheden van de mobiele telefoon in het onderwijs te bekijken.

Gavin Cooney, Learnosity, Ireland; Voice: The Killer Application of Mobile Learning
Cooney presenteerde het gebruik van de mobiele telefoon in het leren van taal (spreekvaardigheid). Met behulp van de mobiele telefoon kan men de studenten overhoren (e-assessment). De student belt naar een soort voicemail systeem. Via dit systeem worden vragen gesteld aan de student, waarop de student moet beantwoorden door iets in te spreken. Het is een redelijk intelligent systeem; bij korte antwoorden geeft het systeem zelf aan dat je wel volledig moet zijn. De antwoorden van de student worden opgeslagen als wav/mp3 bestanden. Via een webinterface kan de docent vervolgens de ingesproken antwoorden beluisteren en er feedback op geven. Op deze manier kunnen spreekvaardigheidtoetsen dus ook tijd- en plaatsonafhankelijk worden afgenomen. Daarnaast werkt deze manier van taalvaardigheid aanleren ook erg motiverend voor studenten. (Er is een whitepaper beschikbaar op: http://www.learnosity.com/)

Mathew James Constantine, IE Business School, Spain; Mind the Gap – Narrowing the Distance to the Learner
Op de IE Business School maakt men veel gebruik van casestudies uit de praktijk. Traditioneel waren dit geschreven cases. Dit vergde enorm veel leeswerk voor de studenten. Vandaar dat men overstapte naar het gebruik van Audiocases. In het kort betekent dit dat de geschreven teksten zijn omgezet in een script, dat vervolgens wordt voorgelezen door een professionele acteur. Het grootste voordeel van deze audiofragmenten is dat het de studenten de mogelijkheid geeft om tijds- en plaatsonafhankelijk hun cases te bestuderen (bv op weg naar de campus of tijdens het sporten).

De ervaring leert dat niet alle casestudies geschikt zijn om zomaar om te zetten in audio: Teksten met veel cijfers erin zijn niet aantrekkelijk, conversaties zijn aantrekkelijker dan dat enkele persoon de tekst voorleest en de tekst moet zo omgezet worden dat het wel prettig is om naar te luisteren (dus niet zomaar lukraak de originele tekst voorlezen).

Men besteed veel aandacht aan moderne onderwijstechnieken op de IE Business School; multimediale toepassingen worden gebruikt om cases aantrekkelijker te beschrijven. Zo maakt men ook gebruik van Vodcasts (mp4) met een maximum van 10 minuten. Hiermee wil men de hoofdpunten of belangrijkste discussiepunten samenvatten voor een bepaald vak. Dit aanvullend op de colleges (waar door tijdsrestricties vaak niet alles behandeld kan worden). Recentelijk is men bezig met de ontwikkeling van mobiele toepassingen, o.a. interactieve beslissingsgames Een voorbeeld van het gebruik van de mobiele telefoon (in dit geval de IPhone): een authentieke case over de wereld olieprijzen. Via zijn telefoon kan de student informatie opvragen, die men kan gebruiken in het bestuderen van de markt van de olieprijzen. De student moet op basis van de ‘real time’ verkregen informatie, beslissingen nemen en voorspellingen maken. Erg interactief allemaal (multimediaal) en zeer aantrekkelijk voor studenten om hiermee aan de slag te gaan.

Sarah Cornelius, University of Aberdeen, UK; Real-Time Simulation on the Move: The Learner Context
Studenten Geografie ervaren via de mobiele telefoon een ‘real time’ overstromingsramp. Ook hier ontvangt de student informatie (via sms en ook e-mail) en moet hierop reageren in een simulatie, om een overstroming te kunnen voorkomen. (Ook weer een beslissingsgerichte simulatie). Er is hier echt sprake van ‘real time’; gedurende drie dagen kunnen studenten via de eigen mobiel 24 uur per dag informatie krijgen (dit kan dus ook midden in de nacht zijn). Zij moeten hier dan ook snel op reageren, zoals ook in een echte situatie van een naderende overstroming nodig is. Erg gewaagd moet ik zeggen, maar wel heel erg realistisch. De studenten waren overigens wel enthousiast over dit project.

Be Sociable, Share!

Leave a Reply

© 2011 TU Delft