Over mijn blog

Welkom op mijn weblog!

Hier schrijf ik over mijn bezigheden, als onderwijskundige op het gebied van ICT in het academisch onderwijs. Tot eind 2009 was ik werkzaam voor de TU Delft, sinds 2010 ben ik werkzaam als Educational Technologist aan de Universiteit van Tilburg. Ik post hier regelmatig mijn 'gedachtekronkels' op het gebied van onderwijs. Schroom niet om een reactie te plaatsen op mijn weblog.


"Tell me and I forget, show me and I remember, involve me and I understand."

Disclaimer

De meningen ge-uit door medewerkers en studenten van de TU Delft en de commentaren die zijn gegeven reflecteren niet perse de mening(en) van de TU Delft. De TU Delft is dan ook niet verantwoordelijk voor de inhoud van hetgeen op de TU Delft weblogs zichtbaar is. Wel vindt de TU Delft het belangrijk - en ook waarde toevoegend - dat medewerkers en studenten op deze, door de TU Delft gefaciliteerde, omgeving hun mening kunnen geven.

Posted in February 2009

Hardware in plain English

Hier weer een filmpje van de bekende Commoncraft serie. Dit keer wordt er ingegaan op de PC zelf; wat zijn de belangrijke onderdelen en hoe werken ze.

Steeds weer is het leuk om te zien hoe men van Commoncraft er weer in slaagt om moeilijke begrippen op een speelse en vooral visuele manier duidelijk uit te leggen. Wat men vaak doet, is gebruik maken van een herkenbaar iets uit de dagelijkse praktijk ter vergelijking van de toepassing (of begrip) die men wil uitleggen. Dit soort filmpjes heeft ook duidelijk een didactische danwel onderwijskundige kern. Zo spreekt het voorkennis aan, het plaatst het geheel in een herkenbare (authentieke) context, maakt gebruik van diverse communicatie middelen (video, spraak, afbeeldingen etc.) met focus op het visuele (sluit dus aan bij de modernere manieren van leren).

YouTube Preview Image

Grassroots: Successen met ICT in het onderwijs aan de TU Delft

Tijdens het Grassroots seminar is ook het Grassroots boek gepresenteerd. In dit boek; ‘Successen met ICT in het onderwijs aan de TU Delft’, zijn de projecten uit het Grassroots project 2007-2008 op een levendige manier kort beschreven. Een digitale versie is nu ook beschikbaar: Successen met ICT in het onderwijs aan de TU DelftEen gedrukte versie van het boekje kunt u aanvragen bij OC Focus (O&S), door een mail te sturen naar bko@tudelft.nl.

Na het succesvolle Grassroots project in 2007-2008 hebben we besloten om ook dit jaar door te gaan met Grassroots op de TU Delft. Ook dit keer werken we aan de hand van thema’s en een intensieve begeleiding. Dit keer zijn de thema’s:

 • Digitaal toetsen en tentamineren voor grote groepen
 • Activeren van studenten in colleges met ICT
 • Blended onderwijs / online variant van je vak

Alle docenten aan de TU Delft, worden van harte uitgenodigd om een voorstel voor een Grassroots project in te dienen. Dit kan via de ICTO website van de TU Delft. De deadline van de inschrijfronde voor Grassroots 2009 sluit op maandag 23 maart, 2009.

Siftables: Making the digital physical

Ik kwam een leuke gadget tegen: Siftables; zeg maar de digitale versie van de bekende stapelblokken (blokkendoos), waar iedereen als kind vast wel eens mee gespeeld heeft. Het is ontwikkeld binnen het MIT Media lab en de makers omschrijven het als volgt:

Siftables are small sized computers with motion sensing, neighbor detection, graphical display, and wireless communication. They act in concert to form a single interface: users physically manipulate them – piling, grouping, sorting – to interact with digital information and media. Siftables provides a new platform on which to implement tangible, visual and mobile applications. (Meer op http://siftables.com/)

Dit klinkt misschien ingewikkeld (en dat zal de ontwikkeling ook best zijn geweest), maar het werkt volgens mij vanuit de gebruiker gezien erg gemakkelijk. Ik vind dit een erg sterk product, zeker omdat dit het gemak van ICT combineert met de (natuurlijke) gewenning van het fysieke en tastbare. Een zeer goede manier om techniek te introduceren in het dagelijks leven. Een product met ongekende mogelijkheden, zeker ook voor het onderwijs. Voor een goede indruk, moet je maar gewoon het filmpje bekijken:
 
YouTube Preview Image

Stand van educatief Nederland 2009

In de Stand van educatief Nederland 2009, maakt de Onderwijsraad (een onafhankelijk adviescollege, opgericht in 1919 en adviseert, gevraagd en ongevraagd, over hoofdlijnen van het beleid en de wetgeving op het gebied van het onderwijs) de balans op van het onderwijsbeleid van de afgelopen 4 jaar. Vanuit zijn analyse probeert de Onderwijsraad enkele sterke en zwakke punten aan te wijzen om vervolgens aanbevelingen te doen voor toekomstig beleid.

Enkele punten die de Onderwijsraad noemt:

 • Internationaal gezien doet de Nederlandse leerling het zeker niet slecht (we zitten in de subtop), maar Nederland is de afgelopen jaren wel gezakt op enkele ranglijsten.
 • Het aantal leerlingen met een laag niveau van leesvaardigheid is de laatste jaren gegroeid.
 • De wiskundeprestaties (van vooral meisjes) zijn de afgelopen tien jaar gedaald.
 • De resultaten van toetsen van de taal- en rekenvaardigheden van eerstejaarsstudenten in het hoger onderwijs zijn ook een reden tot zorg.
 • De toename van ‘uitwijkonderwijs’ duidt op een zekere mate van ontevredenheid met het reguliere onderwijs. (Leerplichtige leerlingen verlaten dan het reguliere onderwijs, en ‘wijken uit’ naar bijvoorbeeld private scholen, en onderwijs in België of Duitsland. Een andere vorm van uitwijken is het gebruikmaken van aanvullende vormen van onderwijs door bijvoorbeeld huiswerkinstituten, die de afgelopen jaren sterk gegroeid zijn.)
 • In reactie op de prestaties van Nederlandse leerlingen in internationale peilingen is er meer nadruk gekomen op het belang van taal en rekenen als onderdeel van de kwalificerende functie van het onderwijs. Daarnaast is aandacht voor de socialiserende functie van het onderwijs van belang; de aandacht voor burgerschap is nog steeds onderontwikkeld in het onderwijs.
 • Allochtone Nederlandse leerlingen presteren relatief goed in vergelijking met hun leeftijdgenoten in België en Duitsland. Toch hebben allochtone Nederlandse leerlingen nog steeds een forse achterstand op autochtone leerlingen. Vooral de uitval onder allochtone Nederlandse studenten is op dit moment nog erg groot.
 • De lijn van autonomievergroting in het onderwijs is de afgelopen jaren doorgezet. Bij deze autonomievergroting past ook de grote keuzevrijheid die er in het Nederlands onderwijs van oudsher bestaat. De overheid stelt op wel op steeds meer gebieden de centrale randvoorwaarden vast, maar heeft door de autonomievergroting, toch minder manieren om richting te geven dan voorheen.
 • De publieke uitgaven aan onderwijs zijn internationaal nog steeds relatief laag en ook de private inbreng is te bescheiden. Het totaal aan bestedingen voor het onderwijs kan gezien de opbrengsten (individueel en maatschappelijk) hoger, zowel publiek als privaat.
 • De ontwikkelingen van de afgelopen jaren hebben aanleiding gegeven tot een behoorlijk opgelaaide discussie over onderwijs (o.a. commissie-Dijsselbloem). Positief is dat door de discussie over onderwijs, veel meer mensen op de hoogte zijn van wat jongeren leren op school. De belangstelling van de samenleving voor het onderwijs is momenteel dus wel groot, maar wordt deels bepaald door een negatieve beeldvorming.

In de ogen van de raad zou het goed zijn als er een nieuwe maatschappelijke identificatie met onderwijs ontstaat. Zorgen voor goed onderwijs wordt dan meer dan nu een verantwoordelijkheid van alle burgers. Ten aanzien van het oppakken van de maatschappelijke verantwoordelijkheid voor onderwijs heeft de raad vijf aanbevelingen geformuleerd:

Continue reading

Grassroots seminar 2009

Ter afsluiting van het TU brede Grassroots project 2007-2008, hebben we op 29 januari 2009 een Grassroots seminar georganiseerd. Hierbij een verslag van deze dag:

Dagvoorzitter Nicole Ummelen (Hoofd afdeling studenten- en docentenvoorzieningen, O&S) opende het seminar met een inleiding op het concept Grassroots. Daarnaast vertelde ze wat de deelnemers die dag konden verwachten tijdens het seminar. Vervolgens sprak Paul Rullmann (lid College van Bestuur) over de visie van het CvB op ICT in het onderwijs bij de TU Delft en de rol van Grassroots daarbij. Een zeer motiverende toespraak over het belang van ICT aan de TU Delft.
Sofia Dopper (projectleider Grassroots project, OC Focus) blikte vervolgens terug op het afgelopen Grassroots project, waarin ruim 60 deelnemende docenten de afgelopen anderhalf jaar hebben geëxperimenteerd met ICT in het onderwijs en blikte daarna vooruit op een nieuwe Grassrootsronde, die dit jaar van start zal gaan. Het plenaire ochtend programma werd afgesloten door de keynote van Wilfred Rubens (Beleidsmedewerker CvB Gilde Opleidingen, edublogger en redactielid e-learning.nl), met een interactieve sessie over ontwikkelingen rondom ICT in het hoger onderwijs, inspirerende voorbeelden en een blik op de toekomst. De plenaire ochtend sessie is ook opgenomen en online terug te bekijken.

Na het plenaire gedeelte stonden de parallelle sessies op het programma. Verdeeld over 2 ronden konden de deelnemers een keuze maken uit 10 sessies (veelal interactieve workshops). Vanuit alle 6 themagroepen binnen het Grassroots project werden een of meerdere sessies verzorgd door de deelnemende Grassroots docenten en de themabegeleiders. Zo konden deelnemers zelf kiezen welke sessie men wilde bijwonen. Continue reading

Leraar24 officieel van start

Op de NOT heeft Minister Plasterk afgelopen week het officiële startschot gegeven voor www.Leraar24.nl, een nieuw online platform voor de verdere professionalisering van leraren. Vanaf nu kunnen leraren (po, vo en mbo) zich op elk moment van de dag kosteloos en efficiënt online verder informeren over vraagstukken rondom het vak leraar. (Inloggen is niet nodig.) De organisaties achter Leraar24 (Kennisnet, Ruud de Moor Centrum van de Open Universiteit, SBL en Teleac/NOT) leveren alle vier vanuit hun eigen expertise en ervaring een bijdrage aan het platform. Dit moet in combinatie met de inbreng vanuit de eerder genoemde Lerarenraad zorgen voor kwalitatieve en betrouwbare informatie.

"Leraar24 is als het ware een online gereedschapskist voor leraren, vol praktische oplossingen en voorbeelden die zij direct in hun dagelijkse onderwijs kunnen toepassen. Het platform biedt informatie rondom talloze onderwerpen die aansluiten bij het beroep van leraar. Op www.leraar24.nl is elk thema uitgewerkt in informatieve video’s die verder worden aangevuld met verdiepende informatie tot een rijk dossier. Leraar24 wordt grotendeels gemaakt door leraren. Een onafhankelijke Lerarenraad met leraren uit verschillende sectoren bepaalt de thema’s van het platform en leraren werken mee aan de productie van de inhoud."

Minister Plasterk hoopt dat "door dit soort initiatieven het mooie beroep van leraar nog interessanter wordt, want dit is een middel waar je zelf een actieve rol in kunt spelen." Die actieve rol bestaat zoals ik op het eerste ogenblik kan zien op de website, uit het doen van suggesties voor onderwerpen, eventueel eigen materiaal sturen (video) of deelname aan lerarenpanel. Dit alles via een mailbericht; niet echt van deze tijd dus. Er staat ook steeds bij; ‘Laat het ons weten en wij nemen contact met u op’. Ik weet niet of dit nu zo’n activerende manier is? Alles moet dus eerst gescreend worden door het team achter de website. Ik dacht ook eigenlijk dat Leraar24 meer een wiki-achtige omgeving zou worden. Heeft men dan toch niet zoveel vertrouwen in onze docenten en hun zelf-corrigerend vermogen?

Zoals ik nu heb gezien wordt er ook nog niet veel op ICTO gebied gedaan (ik vond slechts 3 video’s en 4 dossiers over o.a. mediawijsheid, multimedia en digitaal schoolbord). Maar wellicht dat hier nog aanvulling op komt als docenten ‘actief’ gaan bijdragen?

© 2011 TU Delft