Over mijn blog

Welkom op mijn weblog!

Hier schrijf ik over mijn bezigheden, als onderwijskundige op het gebied van ICT in het academisch onderwijs. Tot eind 2009 was ik werkzaam voor de TU Delft, sinds 2010 ben ik werkzaam als Educational Technologist aan de Universiteit van Tilburg. Ik post hier regelmatig mijn 'gedachtekronkels' op het gebied van onderwijs. Schroom niet om een reactie te plaatsen op mijn weblog.


"Tell me and I forget, show me and I remember, involve me and I understand."

Disclaimer

De meningen ge-uit door medewerkers en studenten van de TU Delft en de commentaren die zijn gegeven reflecteren niet perse de mening(en) van de TU Delft. De TU Delft is dan ook niet verantwoordelijk voor de inhoud van hetgeen op de TU Delft weblogs zichtbaar is. Wel vindt de TU Delft het belangrijk - en ook waarde toevoegend - dat medewerkers en studenten op deze, door de TU Delft gefaciliteerde, omgeving hun mening kunnen geven.

Grassroots seminar 2009

Ter afsluiting van het TU brede Grassroots project 2007-2008, hebben we op 29 januari 2009 een Grassroots seminar georganiseerd. Hierbij een verslag van deze dag:

Dagvoorzitter Nicole Ummelen (Hoofd afdeling studenten- en docentenvoorzieningen, O&S) opende het seminar met een inleiding op het concept Grassroots. Daarnaast vertelde ze wat de deelnemers die dag konden verwachten tijdens het seminar. Vervolgens sprak Paul Rullmann (lid College van Bestuur) over de visie van het CvB op ICT in het onderwijs bij de TU Delft en de rol van Grassroots daarbij. Een zeer motiverende toespraak over het belang van ICT aan de TU Delft.
Sofia Dopper (projectleider Grassroots project, OC Focus) blikte vervolgens terug op het afgelopen Grassroots project, waarin ruim 60 deelnemende docenten de afgelopen anderhalf jaar hebben geëxperimenteerd met ICT in het onderwijs en blikte daarna vooruit op een nieuwe Grassrootsronde, die dit jaar van start zal gaan. Het plenaire ochtend programma werd afgesloten door de keynote van Wilfred Rubens (Beleidsmedewerker CvB Gilde Opleidingen, edublogger en redactielid e-learning.nl), met een interactieve sessie over ontwikkelingen rondom ICT in het hoger onderwijs, inspirerende voorbeelden en een blik op de toekomst. De plenaire ochtend sessie is ook opgenomen en online terug te bekijken.

Na het plenaire gedeelte stonden de parallelle sessies op het programma. Verdeeld over 2 ronden konden de deelnemers een keuze maken uit 10 sessies (veelal interactieve workshops). Vanuit alle 6 themagroepen binnen het Grassroots project werden een of meerdere sessies verzorgd door de deelnemende Grassroots docenten en de themabegeleiders. Zo konden deelnemers zelf kiezen welke sessie men wilde bijwonen.

Binnen het thema Digitaal toetsen lieten enkele docenten uit deze themagroep zien hoe zij digitale toetsen hebben ingezet in hun onderwijs en hoe dit georganiseerd kan worden. Ook de voor- en nadelen van een digitaal toetsen aanpak werden hierbij besproken. De eerste sessie van digitaal toetsen is opgenomen en online terug te bekijken.
Tijdens de sessie Social software konden deelnemers kennismaken met o.a. wiki’s, discussiefora en weblogs. In een carrousel vorm werden enkele Grassroots projecten binnen dit thema in kleine groepjes gepresenteerd aan de deelnemers.
De eerste sessie van het thema Gaming en Simulatie was een marktachtige setting, waarin een aantal docenten hun projecten presenteerden. De tweede sessie binnen dit thema was een verdiepende workshop waarin men gezamenlijk een idee (geopperd door een deelnemer) voor games/simulaties/visualisaties in een TU Delft onderwijscontext verder uit ging werken tot een concreet concept binnen een didactische setting (college, collegereeks, werkgroep, zelfstandige opdracht, groepsopdracht, etc.).

In de workshops over Smartboards konden deelnemers zien hoe de Smartboards gebruikt worden in het modelleer onderwijs en aan de hand van een casus konden deelnemers zelf een kort model maken met behulp van het Smartboard.
Tijdens de sessie Online colleges werd een compilatie gegeven van wat een aantal docenten uit de themagroep hebben gedaan. Daarnaast werden de mogelijkheden toegelicht van Collegerama en het gebruik van Camtasia en Snagit waarmee de docenten zelf (desktop)filmpjes hadden gemaakt.
In de workshop laptops konden de deelnemers zelf op laptops aan de slag met de E-voting applicatie Turning Point. Turning Point is een plug-in voor PowerPoint waarmee u tijdens een college vragen of stellingen kunt aanbieden waarop uw studenten kunnen antwoorden/stemmen. De workshop laptops was live online te volgen en ook nu nog online te bekijken.

Aan het eind van de dag werd het Grassroots seminar ook weer plenair afgesloten. In deze plenaire afsluiting stond het perspectief van de student centraal. Nicole Ummelen blikte samen met enkele studenten in een interviewsetting terug op de hoogtepunten uit de verschillende parallelle sessies en vroeg met name naar de mening van deze studenten. Deze plenaire afsluiting is ook online te bekijken. Na afloop is er tijdens de borrel nog volop gesproken over de ervaringen met ICT en de indrukken van deze dag. Hopelijk zijn er voldoende nieuwe ideeën gekomen voor de nieuwe ronde van het Grassroots project dat in 2009 weer van start zal gaan. Houd hiervoor de ICTO website (http://www.icto.tudelft.nl/) in de gaten.

De opgenomen sessies zijn te bekijken via http://www.icto.tudelft.nl/lopende-projecten/grassroots/grassroots-seminar-2009/grassroots-opnamen/ .

Be Sociable, Share!

Leave a Reply

© 2011 TU Delft