Over mijn blog

Welkom op mijn weblog!

Hier schrijf ik over mijn bezigheden, als onderwijskundige op het gebied van ICT in het academisch onderwijs. Tot eind 2009 was ik werkzaam voor de TU Delft, sinds 2010 ben ik werkzaam als Educational Technologist aan de Universiteit van Tilburg. Ik post hier regelmatig mijn 'gedachtekronkels' op het gebied van onderwijs. Schroom niet om een reactie te plaatsen op mijn weblog.


"Tell me and I forget, show me and I remember, involve me and I understand."

Disclaimer

De meningen ge-uit door medewerkers en studenten van de TU Delft en de commentaren die zijn gegeven reflecteren niet perse de mening(en) van de TU Delft. De TU Delft is dan ook niet verantwoordelijk voor de inhoud van hetgeen op de TU Delft weblogs zichtbaar is. Wel vindt de TU Delft het belangrijk - en ook waarde toevoegend - dat medewerkers en studenten op deze, door de TU Delft gefaciliteerde, omgeving hun mening kunnen geven.

Posted in August 2010

Vervolg visie: Mobile Learning

Wereldwijd is er een enorme groei zichtbaar in het gebruik van mobiele telefoons icm mobiel internet (Smartphones, Iphone etc.). Ook andere meer mobiele devices zoals de Ipad, HP slate en bijvoorbeeld ook e-bookreaders zijn momenteel erg populair. Steeds meer worden deze devices in het onderwijs toegepast (de echte leereffecten zijn nog niet zo bekend; het is allemaal nog in opkomst. Maar er zijn wel veel positieve geluiden). Maar vergeet niet dat ook de ‘gewone’ laptop en netbooks ook nog steeds in opkomst zijn in het onderwijs.

In de toepassing van deze devices en/of technieken in het onderwijs zie ik erg veel toekomst. Het biedt onderwijs meer flexibiliteit; any where, any place, any time online en kunnen beschikken over content (natuurlijk digitaal). Daarnaast vormen al deze mobiele devices; nieuwe mogelijkheden om ook zelf content te produceren. (Meer en meer worden we prosumers.).

Door het vele gebruik van mobiel internet zie je dat steeds meer mensen dit ook ‘gewoon’ gaan vinden. Ook onze studenten (huidige en zeker aankomende studenten) zijn steeds meer gewend aan het te allen tijde online kunnen zijn en te beschikken over hun content en informatie bronnen.  (Er wordt zelfs al gesproken over de WIFI-generatie).
Als onderwijsinstelling moet je hier op inspelen, niet alleen aansluiten bij je huidige generatie studenten, maar zeker ook future proof zijn.

Persoonlijk vind ik ook dat je als ‘moderne’ Universiteit je moet profileren naar buiten toe; ga met je tijd mee. Wees zeker niet bang om te experimenteren (we opereren toch in de wereld van de wetenschap?) Je hoeft niet perse een pioniersfunctie in te nemen, maar loop vooral niet achter.

Vervolg visie: Online (distance) learning / Blended learning

Er gebeurt natuurlijk erg veel online; ook onderwijs gaat steeds meer online. Dat kan om diverse redenen gewenst zijn zoals:

 • Meer flexibiliteit en efficiëntie in leren (qua tijden, maar ook locaties); door online onderwijs aan te bieden ben je minder afhankelijk van fysieke plaatsen en vaste tijden.
 • Mobiliteit van de student (mede door bologna-verklaring is het gemakkelijker om elders te studeren zoals in buitenland). Doordat de studenten niet altijd fysiek op dezelfde plaats zijn is het soms nodig om onderwijs online aan te bieden.
 • Massificatie van het onderwijs; zeker in Nederland zien we een groei van het aantal studenten, met als gevolg te weinig fysieke ruimtes (te kleine zalen) voor de colleges. Ook hier kan het (deels) online aanbieden van onderwijs uitkomst bieden.
 • Aansluiten bij behoeften van nieuwe generatie studenten. Ik geloof niet zo in een hele strikte scheiding in generaties jongeren. Maar de huidige generatie jongeren is wel opgegroeid en daarmee wellicht meer gewend geraakt aan technieken zoals (mobiel)internet, mobiele telefoon etc.

Naast de genoemde social software en social networking sites, zie ik hier veel in het intensiever gebruiken van de ELO (zoals Blackboard). Voor studenten is het prettig dat zij één plaats (in ieder geval als startpunt) hebben waar zij alles tbv hun onderwijs kunnen vinden. Natuurlijk is hier een ‘gezonde’ mix van online dan wel fysiek onderwijs van belang (Blended learning). Keuzes hierin is natuurlijk erg afhankelijk van de doelgroep, vakinhoud, noodzaak etc. De noodzaak van online gaan met onderwijs kan nogal eens verschillen. Als studenten bv in het buitenland verblijven en dus niet zomaar naar de onderwijsinstelling kunnen komen dan is de noodzaak om online te gaan veel groter dan bv wanneer de studenten gewoon in het land van de instelling verblijven. Als de noodzaak groot is, wordt de inzet van online onderwijs veelal ook krachtiger en intensiever gebruikt.

Vervolg visie: Samenwerkend leren (netwerk leren)

Meer en meer moeten we samen gaan werken. Zeker door de komst van het internet is de hoeveelheid informatie enorm gegroeid. Daarbij is ook de livespan van informatie (kennis) verkort. Dit betekent dat je als individu steeds minder ‘alles’ kunt weten. Er is zoveel kennis, dat dit steeds meer verdeeld onder ons aanwezig is. Door samen te werken (al dan niet in netwerken) kunnen we uiteindelijk onze kennis bundelen (twee weten immers meer dan een).

Er komen steeds meer technieken beschikbaar om het samenwerken te ondersteunen. Diverse social software (wiki’s, blogs, microblogs (twitter), Pod- en Vodcasts) bieden middelen om informatie (samen) te produceren en te delen. Discussie fora bieden ruimte om online discussies te voeren (vaak meer gestructureerd dan bv via chat).
Sociale netwerken (FaceBook, Hyves, LinkedIn etc.) worden ook meer en meer gebruikt, doordat mensen behoefte hebben om elkaar online te kunnen vinden met als voornaamste doel delen van informatie (daar buiten gelaten hoe (ir)relevant die informatie soms is).

Bij samenwerken is feedback erg belangrijk. Dit kan gericht zijn op elkaars producten of op groepsprocessen (hoe is de samenwerking verlopen; meelifters en/of uitblinkers?). Maar natuurlijk ook feedback in de vorm van (zelf)reflecties. Ter ondersteuning van deze (peer) feedback kun je gebruik maken van speciale feedbacksystemen.

Daarnaast zie ik ook veel in Open Content (denk aan Open Course Ware; OCW); steeds meer onderwijs content wordt ‘gratis’ aangeboden. Er vindt meer en meer uitwisseling van informatie plaats. Je bereikt hiermee een bredere doelgroep en wellicht ook andere doelgroepen. Ik zie als voordeel van OCW vooral de kwaliteitslag van onderwijs die het kan veroorzaken. Doordat men onderwijs online ‘open’ zet en dus breder beschikbaar maakt, zorgt men wel dat dit van een behoorlijke kwaliteit is (er is altijd wel een naam aan verbonden; docent, instelling, onderzoeksgroep etc.). Daarnaast kunnen er ook verbeteringen (suggesties, opmerkingen, aanvullingen) komen vanuit de gebruikerskant.

Vervolg visie: Digitalisering onderwijs (niet perse online)

In het algemeen kunnen we wel stellen dat het digitale aspect ruimschoots aanwezig is in ons onderwijs. Zeker met de komst van de Elo/dlo (electronische / digitale leeromgeving) is het onderwijs steeds meer gedigitaliseerd. Steeds meer onderwijs content komt digitaal beschikbaar (al dan niet online). Daarbij is het natuurlijk vooral belangrijk dat deze content goed beheersbaar (opslag, delen, uitdragen) en doorzoekbaar is (content management).

Ook toetsen gebeurt steeds vaker digitaal (bv vanuit Blackboard of diverse digitale toetsprogramma’s). Merendeel wordt digitaal toetsen ingezet in een meer formatieve vorm (oefenen, tussentijdse toetsen, diagnostische toetsen etc.). Summatief toetsen (zoals tentamens) gebeurt nog in mindere mate digitaal. Vooral beveiligingsaspecten zijn hier debet aan. Maar ook hier zijn volop ontwikkelingen te zien, zoals toetsen in een beschermde omgeving (vb: lockdown browser icm Blackboard).
Bij met name distance learning kan het ook nodig zijn om toetsen op afstand af te nemen (als studenten niet fysiek op een plaats kunnen zijn). Daarnaast biedt digitaal toetsen ook voordelen op gebied van efficiëntie (vooral geautomatiseerd nakijken, genereren van verschillende versies van een toets, itembank etc.).

Visie op (ICT in het) Onderwijs

Onlangs heb ik enkele zaken op ‘papier’ gezet, op het gebied van onderwijs en ICT die ik belangrijk acht voor een onderwijsinstelling (in dit geval mijn huidige werkgever de Universiteit van Tilburg) in de nabije toekomst. Daarmee heb ik zo’n beetje mijn visie op het onderwijs en ICTO geschreven. Het leek me wel aardig om dit op mijn weblog te plaatsen, aangezien dit tegenwoordig een ondergeschoven kindje begint te raken. Dit alles sinds ik twitter ben gaan gebruiken (ik ben dus regelmatig op twitter te vinden: @gerwinpols).

Ik kwam uit op de volgende domeinen die ik in een paar post zal uitwerken:

Hieruit volgen dan de volgende belangrijke technieken / devices:

 • Smartphones / Iphone icm mobiel internet
 • Digitale content (tekst, afbeeldingen, video etc.) Extra aandacht voor video content (opnemen colleges, weblectures etc.)
 • Content management system (vanwege toename digitale content)
 • Social Software: wiki’s, blogs, microblogs (twitter), Pod- en Vodcasts
 • Samenwerkingsomgevingen (specifiek doel; samen informatie maken en delen)
 • Social networking sites
 • Blackboard (Elo beter benutten)
 • E-bookreader (in mindere mate gezien de huidige technische ontwikkelingen op gebied van de schermen nu erg aan verandering onderhevig zijn)
 • Open Content (Open course ware; speelt op de UvT nog niet echt volgens mij, maar is wel een ontwikkeling die we in de gaten moeten houden. De activiteiten van de TU Delft zijn hier in Nederland een mooi voorbeeld van).
© 2011 TU Delft