Over mijn blog

Welkom op mijn weblog!

Hier schrijf ik over mijn bezigheden, als onderwijskundige op het gebied van ICT in het academisch onderwijs. Tot eind 2009 was ik werkzaam voor de TU Delft, sinds 2010 ben ik werkzaam als Educational Technologist aan de Universiteit van Tilburg. Ik post hier regelmatig mijn 'gedachtekronkels' op het gebied van onderwijs. Schroom niet om een reactie te plaatsen op mijn weblog.


"Tell me and I forget, show me and I remember, involve me and I understand."

Disclaimer

De meningen ge-uit door medewerkers en studenten van de TU Delft en de commentaren die zijn gegeven reflecteren niet perse de mening(en) van de TU Delft. De TU Delft is dan ook niet verantwoordelijk voor de inhoud van hetgeen op de TU Delft weblogs zichtbaar is. Wel vindt de TU Delft het belangrijk - en ook waarde toevoegend - dat medewerkers en studenten op deze, door de TU Delft gefaciliteerde, omgeving hun mening kunnen geven.

Vervolg visie: Digitalisering onderwijs (niet perse online)

In het algemeen kunnen we wel stellen dat het digitale aspect ruimschoots aanwezig is in ons onderwijs. Zeker met de komst van de Elo/dlo (electronische / digitale leeromgeving) is het onderwijs steeds meer gedigitaliseerd. Steeds meer onderwijs content komt digitaal beschikbaar (al dan niet online). Daarbij is het natuurlijk vooral belangrijk dat deze content goed beheersbaar (opslag, delen, uitdragen) en doorzoekbaar is (content management).

Ook toetsen gebeurt steeds vaker digitaal (bv vanuit Blackboard of diverse digitale toetsprogramma’s). Merendeel wordt digitaal toetsen ingezet in een meer formatieve vorm (oefenen, tussentijdse toetsen, diagnostische toetsen etc.). Summatief toetsen (zoals tentamens) gebeurt nog in mindere mate digitaal. Vooral beveiligingsaspecten zijn hier debet aan. Maar ook hier zijn volop ontwikkelingen te zien, zoals toetsen in een beschermde omgeving (vb: lockdown browser icm Blackboard).
Bij met name distance learning kan het ook nodig zijn om toetsen op afstand af te nemen (als studenten niet fysiek op een plaats kunnen zijn). Daarnaast biedt digitaal toetsen ook voordelen op gebied van efficiëntie (vooral geautomatiseerd nakijken, genereren van verschillende versies van een toets, itembank etc.).

Be Sociable, Share!

Leave a Reply

© 2011 TU Delft