Over mijn blog

Welkom op mijn weblog!

Hier schrijf ik over mijn bezigheden, als onderwijskundige op het gebied van ICT in het academisch onderwijs. Tot eind 2009 was ik werkzaam voor de TU Delft, sinds 2010 ben ik werkzaam als Educational Technologist aan de Universiteit van Tilburg. Ik post hier regelmatig mijn 'gedachtekronkels' op het gebied van onderwijs. Schroom niet om een reactie te plaatsen op mijn weblog.


"Tell me and I forget, show me and I remember, involve me and I understand."

Disclaimer

De meningen ge-uit door medewerkers en studenten van de TU Delft en de commentaren die zijn gegeven reflecteren niet perse de mening(en) van de TU Delft. De TU Delft is dan ook niet verantwoordelijk voor de inhoud van hetgeen op de TU Delft weblogs zichtbaar is. Wel vindt de TU Delft het belangrijk - en ook waarde toevoegend - dat medewerkers en studenten op deze, door de TU Delft gefaciliteerde, omgeving hun mening kunnen geven.

Posts by Gerwin Pols

Test Blackboard Basic Portfolio door studenten TU Delft

Onlangs had ik een opdracht uitgezet, om binnen het Blackboard Basic Portfolio enkele voorbeelden te laten maken door een paar studenten van de TU Delft. De voorbeelden zijn te zien op de ICTO website van de TU Delft en natuurlijk ook op de CoP Portfolio op Blackboard. Natuurlijk hebben we ook een uitgebreid verslag gemaakt naar aanleiding van deze opdracht. Hierbij de conclusie vanuit het verslag (het hele verslag is ook weer te vinden op de CoP in Blackboard). Hier alvast de conclusie uit het verslag:

Als we terugkijken naar de bevindingen van de studenten (en ook onze eigen praktijkervaringen), dan luidt de algemene conclusie dat het Blackboard Basic Portfolio, voldoende mogelijkheden biedt voor het inzetten van het E-portfolio als ontwikkelingsportfolio. Te denken valt hier bijvoorbeeld aan de inzet van het E-portfolio binnen het onderwijs om ontwikkelingen in kaart te brengen betreffende de studiebegeleiding (zaken als het Bindend Studie Advies), academische competenties (vaardigheden) en/of vakspecifieke competenties.

Vanuit het onderwijs kan men structuur bieden aan het E-portfolio door gebruik te maken van templates. De student kan op een eenvoudige manier en in een korte tijd een volwaardig E-portfolio samenstellen en zich zo beter richten op inhoudelijke zaken. Daarnaast maakt Blackboard het erg eenvoudig om het E-portfolio te delen met docenten, (externe)begeleiders, mentors, mede studenten en zelfs met een hele course of organization binnen Blackboard.

Voor het showcaseportfolio schiet het Blackboard Basic Portfolio al snel tekort qua lay-out mogelijkheden en meer uitgebreide functionaliteiten. Met behulp van de HTML modus kun je wel veel meer maken van het E-portfolio dan via de tekstbox editor. De algemene conclusie van de studenten was dat men voor het showcaseportfolio liever een persoonlijke website zou willen gebruiken. Zeker als het E-portfolio op zichzelf als een visite kaartje wordt gezien (met name bij de toetreding tot de arbeidsmarkt en andere selectieprocedures). Door de beperkingen van het systeem kan de student zijn creativiteit niet altijd volledig tot zijn recht laten komen. Het laten zien wat je in je mars hebt, is juist kenmerkend voor het showcaseportfolio.

Naast de conclusie betreft de hier genoemde twee soorten portfolio’s, moeten we ook concluderen dat het Blackboard Basic Portfolio nog niet geheel vrij is van bugs. Met name de HTML modus en het toevoegen van multimedia (vooral filmpjes) blijken nogal eens wat problemen op te leveren. Dit maakt het Blackboard Basic Portfolio dus minder geschikt voor een uitgebreid E-portfolio met veel grafische mogelijkheden en multimediale content.

Samengevat zijn de voor en nadelen van het Blackboard Basic portfolio:

• Voordelen: 
– Prima voor basis gebruik van E-portfolio in onderwijs, 
– Templates voor het bieden van structuur,
– Eenvoudig delen van het E-portfolio,
– Relatief eenvoudig en snel aan te maken.

• Nadelen: 
– Beperkte mogelijkheden qua lay-out en extra functionaliteiten,
– Beperkt in gebruik multimediale content, 
– Wil je er iets meer van maken dan ben je al snel aangewezen op kennis van HTML,
– Het systeem is nog niet geheel vrij van bugs.

Shift Happens 4.0

Via de weblog van Trendmatcher vond ik een nieuwe versie van de "Shift Happens" video, Did you know 4.0, Fall 2009:

(Ik moet het even doen met een link naar het filmpje: http://www.youtube.com/watch?v=6ILQrUrEWe8 het embedded toevoegen van Youtube lijkt even niet te werken…)

" Dit is een officiële update van de originele "Shift Happens" video. Deze geheel nieuwe Fall 2009 versie bevat feiten en statistieken gericht op het veranderende medialandschap, met inbegrip van convergentie en technologie, en werd ontwikkeld in samenwerking met The Economist. Voor meer informatie of deelnemen aan het gesprek, bezoek mediaconvergence.economist.com en shifthappens.wikispaces.com "

Eerder heb ik al eens een post geschreven over een Nederlandse versie van "shift Happens". De originele versie van Shift Happens, is natuurlijk ook nog op YouTube te vinden. Deze filpmjes geven altijd een mooie illustratie van de impact van nieuwe technieken op ons dagelijks leven en daarbij ook een verwachting voor de toekomst.

OCW seminar TU Delft

Afgelopen vrijdag was het Open Course Ware (OCW) seminar bij de TU Delft. Een erg interessante bijeenkomst moet ik zeggen. Het seminar is voor een groot deel opgenomen met Collegerama en ook live uitgezonden. De opnames (en tevens presentaties op slideshare en verschillende blogs) zijn te zien via: http://ocw.tudelft.nl/ocw-seminar/presentation-recordings/.

Er is natuurlijk ook veel getwitterd (#ocwtud). Al is toch wel weer gebleken dat ik geen echte multitasker ben. Tegelijkertijd twitteren en luisteren blijkt toch soms moeilijk. Daarnaast maakte ik niet gebruik van mijn laptop, maar mijn mobiele telefoon en dan typ je gewoon niet zo snel.

Ik moet zeggen dat ik echt overtuigd ben van OCW. Ik zie het vooral als een mogelijke kwaliteitslag voor het onderwijs. Doordat steeds meer onderwijs (zoals colleges) online beschikbaar komen, laten onderwijsinstellingen zien wat ze in huis hebben. Dit betekent wel dat een docent zich enigszins kwetsbaar opstelt (zijn college komt online). Andere mensen uit het veld kunnen hier op reageren; dmv kritiek, opmerkingen en ook positieve reacties. Dit zorgt er wel voor dat een docent hier iets mee kan doen. Door deze brede vorm van ‘peer’ review op zijn onderwijs, kan hij zijn onderwijs keer op keer verbeteren (nav de respons op zijn colleges). Daarmee lijkt mij de kwaliteit alleen maar toe te nemen.

Daarnaast zal een instituut dat dmv OCW initiatieven zo naar buiten keert er ook zeker voor zorgen, dat datgene wat men laat zien, ook wel van hoge kwaliteit is. OCW is daarmee ook een soort van marketing instrument voor de instelling; laten zien wat je biedt. Aankomende studenten kunnen van tevoren al zien wat men kan verwachten binnen een opleiding. Kortom genoeg voordelen om je als instelling hierbij aan te sluiten.

Met 2 tegelijk schrijven op SMARTBoard

SMART is de laatste tijd aardig bezig met het doorontwikkelen van hun interactive whiteboards en bijhorende software. Eerder verdkondigde men al een speciale wiskundige versie van de Notebook software: SMART Notebook Math. Deze versie zorgt er o.a. voor dat wiskundige tekens, formules etc. beter herkend worden (handmatig geschreven wordt digitaal omgezet) en biedt diverse wiskundige tools.

Nu komt men met een ‘dual user mode’, wat het mogelijk maakt om met 2 tegelijk op het bord te werken (handig bij 1 op 1 instructie van docent aan student, of samenwerking tussen studenten). Het betreft hier alleen de SBD600 serie. Het is niet mogelijk om andere modellen te upgraden naar de dual user mode. Omdat de nieuwe borden echt fysiek anders zijn. Dat is wel een beetje jammer vind ik. Aangezien de SMARTBoards natuurlijk best prijzig zijn, ga je deze niet zomaar even vervangen.

e-bookreaders in opkomst?

E-bookreaders zijn steeds meer in opkomst. Mijns inziens hebben deze e-bookreaders enorm veel voordelen en levert het je enorm veel gemak op. Via collega Willem van Valkenburg kwam ik op de weblog Techrepublic; waar men de volgende 10 redenen geeft om gebruik te gaan maken van e-bookreaders (bekijk de blog voor meer uitleg): 

1: Cost savings
2: Greener business
3: Space savings
4: More efficient workers
5: Increased professionalism
6: Staying in the know
7: Higher morale
8: More documentation on hand
9: Reduced eye strain
10: In-house publications

De Open Universiteit Heerlen heeft onderzoek gedaan naar het gebruik van e-bookreaders en concludeerde dat we nog een lange weg te gaan hebben. Het onderzoek is gedaan onder gebruikers van de ereader en producenten van studiemateriaal. Vaak vind men de e-bookreaders te duur, is er nog niet genoeg materiaal beschikbaar, zijn de readers nog niet optimaal, stabiel etc.

Ik denk dat veel van deze bezwaren kunnen worden weggenomen door een nieuwe e-bookreader; de Plastic Logic eReader Om even een paar voordelen van deze plastic versie van een e-bookreader te noemen:

Continue reading

Handleiding Blackboard Portfolio

De vraag naar e-portfolio’s op de TU Delft begint behoorlijk toe te nemen. Steeds meer opleidingen zetten het portfolio in ten behoeve van bijvoorbeeld de studie loopbaan begeleiding en/of het studie advies (en daarmee het BSA; bindend studie advies).

Reden genoeg dus om de handleiding Blackboard Portfolio (CS Basic) weer eens aan te passen. De nieuwe versie is vanaf heden beschikbaar. (Vooralsnog in het Nederlands; de Engelstalige versie volgt spoedig). Zie ook http://www.icto.tudelft.nl/etalage/portfoliosysteem/ (tevens zijn hier voorbeelden van student portfolio’s te zien; zeker de moeite waard om te bekijken).

Atlas in 3D

In mijn lijst van feeds, kwam ik een mooie toepassing tegen: StrataLogica; een atlas in 3D (op basis van Google earth) van Nystrom. Het systeem gaat uit van het principe leren in lagen. Dit is toch wel heel wat leuker (en dus meer motiverend) dan de (saaie) atlassen en wandkaarten die we nu (nog steeds) gewoon zijn om topografie te leren. Het maakt het zeker mogelijk om een totaal beeld te scheppen van de ruimte om ons heen en verschillende zaken in relatie te brengen met elkaar. Daarnaast is dit ook een meer authentieke vorm van topografie leren.

YouTube Preview Image

Onderwijs in de 21e eeuw

Een mooi filmpje die de toekomst van het onderwijs beschrijft, met aandacht voor zaken als, (mobiele) technologie, personalisatie, veranderende rol docent en student, betrokkenheid omgeving (community) etc. Volgens mij bevat dit filmpje zeker de kern van waar we met ons onderwijs heen moeten.

YouTube Preview Image

Aanvullend dit filmpje van Michael Wesch (Dit presenteerde hij ook tijdens de Online Educa Berlijn 2008)

A Vision of Students Today: a short video summarizing some of the most important characteristics of students today how they learn, what they need to learn, their goals, hopes, dreams, what their lives will be like, and what…

YouTube Preview Image

De eerste ICTO Roadshow zit erop

De ICTO Roadshow is een initiatief van O&S, de faculteit en het SSC ICT waarvan de pilot werd gehouden bij de faculteit Industrieel Ontwerpen van 9 t/m 11 juni. Het doel van deze Roadshow is om meer docenten enthousiast te maken voor het toepassen van ICT in het Onderwijs. Tijdens de Roadshow presenteerden enkele docenten, die op dit moment ICT in hun onderwijs gebruiken, hun werk aan hun collega’s die nog geen gebruik maken van ICT in het Onderwijs. Dit alles onder het motto ‘docenten informeren docenten’ om te bewerkstelligen dat collega docenten nagaan of het inzetten (toepassen) van ICT in het Onderwijs ook voordelen kan hebben voor hun eigen onderwijs. 

Continue reading

Sneller lezen? Ga fietsen!

Steeds meer mensen werken een behoorlijk aantal uur per dag achter hun pc. En dat kan natuurlijk voor gezondheidsklachten zorgen. Met zit dan gewoon stil (vaak in een verkeerde houding) achter de pc. Met als gevolg natuurlijk haast geen beweging. De komst van de pc op de werk- en studeerplek is op deze manier natuurlijk funest in de strijd tegen obesitas. We weten allemaal dat meer bewegen gezond is, maar ja we moeten wel heel de dag gewoon werken achter die pc.

TNO heeft de oplossing voor dit probleem; ga fietsen terwijl je achter de pc werkt! Dit blijkt uit een onlangs uitgevoerd onderzoek waarin TNO onderzocht hoe de prestatie beïnvloed wordt, wanneer de computertaak gecombineerd wordt met een gezonde portie lichaamsbeweging (Zoals fietsen op een hometrainer, aan een verhoogde werktafel). De conclusie:

" Door fietsend te computeren kan een werknemer aan zijn gezondheid werken, zonder dat de werkprestatie eronder lijdt. Sterker nog: lezen gaat zelfs ruim 30 procent sneller dan als men stil zit. "

Nu moet men natuurlijk geen ‘Tour de France’ gaan fietsen achter de pc, maar het gaat hier om ‘Fietsen met matige belasting’, soort van blokje om achter je bureau dus.

© 2011 TU Delft