Over mijn blog

Welkom op mijn weblog!

Hier schrijf ik over mijn bezigheden, als onderwijskundige op het gebied van ICT in het academisch onderwijs. Tot eind 2009 was ik werkzaam voor de TU Delft, sinds 2010 ben ik werkzaam als Educational Technologist aan de Universiteit van Tilburg. Ik post hier regelmatig mijn 'gedachtekronkels' op het gebied van onderwijs. Schroom niet om een reactie te plaatsen op mijn weblog.


"Tell me and I forget, show me and I remember, involve me and I understand."

Disclaimer

De meningen ge-uit door medewerkers en studenten van de TU Delft en de commentaren die zijn gegeven reflecteren niet perse de mening(en) van de TU Delft. De TU Delft is dan ook niet verantwoordelijk voor de inhoud van hetgeen op de TU Delft weblogs zichtbaar is. Wel vindt de TU Delft het belangrijk - en ook waarde toevoegend - dat medewerkers en studenten op deze, door de TU Delft gefaciliteerde, omgeving hun mening kunnen geven.

Posts in category Social Software

Shift Happens 4.0

Via de weblog van Trendmatcher vond ik een nieuwe versie van de "Shift Happens" video, Did you know 4.0, Fall 2009:

(Ik moet het even doen met een link naar het filmpje: http://www.youtube.com/watch?v=6ILQrUrEWe8 het embedded toevoegen van Youtube lijkt even niet te werken…)

" Dit is een officiële update van de originele "Shift Happens" video. Deze geheel nieuwe Fall 2009 versie bevat feiten en statistieken gericht op het veranderende medialandschap, met inbegrip van convergentie en technologie, en werd ontwikkeld in samenwerking met The Economist. Voor meer informatie of deelnemen aan het gesprek, bezoek mediaconvergence.economist.com en shifthappens.wikispaces.com "

Eerder heb ik al eens een post geschreven over een Nederlandse versie van "shift Happens". De originele versie van Shift Happens, is natuurlijk ook nog op YouTube te vinden. Deze filpmjes geven altijd een mooie illustratie van de impact van nieuwe technieken op ons dagelijks leven en daarbij ook een verwachting voor de toekomst.

Ervaringen met een virtuele klas

De kern van onderwijs aan de Open Universiteit is zelfstudie. Traditioneel betekent dit beperkt contact tussen docent en student of studenten onderling. Het contact verloopt dan meestal via e-mail of discussiegroepen. Soms zijn er ook face tot face bijeenkomsten, maar die zijn beperkt gezien de doelgroep van de OU juist op afstand wil studeren en hun eigen studietijd en tempo wil bepalen.

De grote voordelen van face tot face onderwijs zijn: Studenten hebben meer gevoel bij een leergemeenschap te horen, studenten hebben meer onderling contact (betrokkenheid) en studenten krijgen direct antwoord op hun vragen. Omdat face to face onderwijs meestal geen optie is voor de OU, wil men deze voordelen combineren met een online onderwijsvorm: synchrone online begeleiding ook wel de virtuele klas genoemd. Dit is een groepsbijeenkomst waarbij de deelnemers online (dus niet fysiek) bij elkaar komen en communiceren dmv chat, audio en video en bestanden uitwisselen via een specifiek softwareprogramma.

Vanaf 2006 onderzoekt de OU met diverse pilots of de virtuele klas een geschikt alternatief kan zijn voor face to face onderwijs. Het artikel ‘Ervaringen met een virtuele klas’ van Schlusmans, Giesbertz en Rusman, in het blad OnderwijInnovatie (uitgave van de Open Universiteit Nederland, nr.4 – december 2008), doet verslag van de experimenten in 2007. In 2007 zijn elf pilots uitgevoerd met de virtuele klas (in zes gevallen was er sprake van alleen online begeleiding en in vijf gevallen werd er ook face to face onderwijs aangeboden). In de meeste gevallen was de aanpak van de virtuele klas een regelrechte afspiegeling van de activiteiten in een regulier werkcollege; korte presentaties, discussies en leergesprekken. Er is gewerkt met het softwarepakket iLinc (zonder gebruik van de videofaciliteiten). Enkele ervaringen uit deze pilots:

Continue reading

Didactische concepten voor web 2.0 toepassingen

Op de weblog van Wilfred Rubens staat een interessant bericht over: Een paradigma shift in het onderwijs dankzij web 2.0 Hier bespreekt Wilfred kort een paper van Peter Duffy (The Hong Kong Polytechnic University, Hong Kong): Engaging the YouTube Google-Eyed Generation: Strategies for Using Web 2.0 in Teaching and Learning:

Duffy citeert onderzoek waaruit blijkt dat jongeren op grote schaal content creëren met behulp van social software. Het onderwijs zou hier op aan moeten sluiten. Nieuwe technologieën alleen zijn echter niet voldoende. Docenten hebben ook een nieuw didactisch concept nodig. Duffy werkt dit uit voor drie applicaties: weblogs, YouTube en wiki’s.

Onderwijs van de 21e eeuw?

Ik kwam het onderstaande filmpje al in enkele feeds van mijn bloglines tegen (o.a. bij collega Willem van Valkenburg). Maar toch wil ik het hier nogmaals op mijn eigen blog plaatsen. Het gaat om een filmpje van Alex van Dal (directeur van OBS ‘t Echtenest); Shift Happens NL. Hierin wordt op een zeer goede wijze getoond waar het onderwijs van de 21e eeuw naar toe zou moeten gaan. Opmerkelijk is natuurlijk dat dit (nog) niet aan de orde is in ons hedendaagse onderwijs; het filmpje roept dan ook veel verschillende vragen op (voorzien van behoorlijk dramatische achtergrondmuziek; hopelijk schrikt het mensen wakker 88|). Ik zou zeggen bekijk het filmpje en weet waar we samen aan moeten gaan werken op gebied van onderwijsinnovatie en ontwikkeling.

YouTube Preview Image

E-books over social media

Via George Siemens zag ik op de weblog van Chris Brogan, een lijst van gratis e-books over social media (social software). Je kunt hier o.a. publicaties vinden over; Social Media, Podcast, weblog, Twitter etc. Er zitten genoeg interessante bijdragen bij om te bekijken (en ze zijn gratis, dat kun je als Nederlander natuurlijk niet afslaan).

Ook interessant is het bericht van Siemens over een docent van Stanford University, die werkt aan een project Social Media Classroom, om diverse social software te integreren in zijn onderwijs. De wiki is nog niet helemaal gevuld, maar via de onderdelen; Welcome from the instructor en Expected learning outcomes, kun je toch een aardig beeld krijgen van hoe social software in te zetten in het onderwijs.

Voor meer informatie over wat nu social media (of software) is, kun je het volgende filmpje van de bekende Commoncraft reeks bekijken (heb ik meteen een reden om de youtube plugin te testen):

YouTube Preview Image

Update weblogsysteem TUD

Ik zie dat het weblogsysteem zojuist weer in werking is getreden na de geplande update. Er kunnen diverse nieuwe widgets (zoals een tagcloud etc.) en skins worden gekozen. Daarnaast is de admin interface veranderd. Kortom genoeg om weer eens te gaan bekijken (en in de tijd van de komkommers moet dit te doen zijn). Wellicht dat een en ander in deze blog dus nog zal gaan veranderen (zo is de tagcloud inmiddels al toegevoegd, maar ik moet nog wel wat tags aanmaken).

Naast de TU Delft gaan ook de medewerkers en studenten van de Universiteit Leiden gebruik maken van dit systeem. Dit biedt natuurlijk ook diverse nieuwe mogelijkheden (gezamenlijk een blog bij houden tbv vakken die zowel in Delft als in Leiden worden gegeven). Weer een mooi voorbeeld van een goede samenwerking. 

Hopelijk stimuleert deze uitbreiding van het weblogsysteem nog meer TUD’ers om te gaan bloggen.

Workshop weblog en rss voor directeuren TUD

Gisteren hebben we (Liesbeth, Willem en ik) een workshop verzorgd over Social Software aan het directeurenteam van de TU Delft (aanwezig waren de directeuren van de 8 ondersteunende diensten; BTUD, O&S, FMVG, F&C, BMO, ICT, P&O, M&C en Paul Rullmann van het CvB.). Zie ook bericht van Willem.

Het was erg leuk om deze workshop te verzorgen voor zo’n enthousiaste club. Na de presentatie van Liesbeth over social software in het algemeen volgde een hands-on oefening door Willem en mij in het opzetten, schrijven van een eigen weblog (op ons eigen TUD weblogsysteem natuurlijk). Daarnaast moesten de deelnemers elkaars weblog bekijken en reageren op een bericht. Ook kwam het gebruik van rss aan bod. De deelnemers moesten eerst een account aanmaken via bloglines en daarna rss feeds toevoegen (bijv. van weblogs van collega directeuren). De dagelijkse strip van Dilbert bleek toch wel het populairst te zijn.

Kortom; het was een leuke en leerzame middag. Maar om toch even in mijn rol als onderwijskundige te kruipen ben ik benieuwd of de heren en dames directeuren voldoende hebben opgestoken om met weblogs en rss feeds aan de slag te gaan? De ultieme test is dan natuurlijk of men dit bericht zal lezen en een reactie plaatst als bewijs. Ik ben benieuwd!

Van internet naar onderwijs

Op een website van Kennisnet: Van internet naar onderwijs staan uitleg en applicaties waarmee je snel en eenvoudig content voor educatieve toepassingen kunt creëren, opslaan en delen met elkaar.  Deze site heeft als doel om je op weg te helpen met applicaties zoals Wiki, weblog, Video (o.a. Youtube), Flickr en andere internet toepassingen waar de laatste tijd veel over gepraat wordt.

Handig om iemand op weg te helpen bij het digitaliseren van zijn onderwijs.

Web 2.0, e-learning & Social Software

Web 2.0 is een veel gehoord woord binnen e-learning (onderwijs in combinatie met ICT). Met web 2.0 bedoelt men internet waarbij de gebruiker steeds meer centraal staat. De gebruiker maakt steeds vaker zijn eigen content (internet voor en door de gebruikers). Met e-learning 2.0 bedoelen we dan die vormen van e-learning, waarbij de lerende meer zeggenschap heeft over het eigen leerproces en ook zelf actief content/kennis kan creëren en delen.

Hierbij maakt men vaak gebruik van Social Software. Dit is software die het ontstaan en onderhouden van sociale structuren in online gemeenschappen faciliteert (weblogs, podcasts etc.). Pierre Gorissen1 beschrijft social software als volgt:
"Alle software die tot doel heeft om het tot stand brengen en houden van netwerken tussen mensen te vereenvoudigen" Het gaat hierbij niet om nieuwe versus oude technologie, maar om het gebruik van software voor het ondersteunen van netwerken tussen mensen. Gorissen geeft voorbeelden van wat wel en niet onder Social Software valt:

Continue reading

Studenten gebruiken MSN ook voor studie

Vaak willen veel onderwijskundigen, software die populair is in het dagelijks gebruik bij jongeren (MSN, Hyves etc.), ook toepassen in het onderwijs. De redenen hiervoor kunnen zijn, dat de software al bekend is bij de student, het is vaak erg toegankelijk (webgebaseerd), omdat ze prive veel tijd besteden aan deze software zouden grenzen tussen leren en vrije tijd kunnen vervagen.

Maar de vraag is natuurlijk; willen studenten dit wel? Wil men MSN bijvoorbeeld wel gebruiken voor onderwijs gerelateerde zaken? Soms hoor je negatieve en dan weer positieve reacties van studenten. Op www.edusite.nl staat een artikel over een onderzoek naar IM (Instant Messaging; chat) van een promovendus aan Fontys Hogescholen. Uit dit onderzoek komen positieve geluiden:

"Studenten gebruiken instant messaging niet alleen om sociale contacten te onderhouden, maar ook voor hun studie."

"Van de ondervraagden gebruikte maar liefst 89 procent instant messaging om studiezaken te bespreken. Tweederde gaat verder dan dat en gebruikt chatprogramma's ook voor het delen van verslagen, het samen maken van huiswerk en het bespreken van het cursusmateriaal. Uit het onderzoek blijkt verder dat studenten positief staan tegenover chatten voor onderwijsdoeleinden."

Toch leuk om dergelijke resultaten te zien. Ook interessant is dat de promovendus, een eigen IM tool wil gaan ontwikkelen, met meer mogelijkheden voor het onderwijs. Ik ben benieuwd.

© 2011 TU Delft