Over mijn blog

Welkom op mijn weblog!

Hier schrijf ik over mijn bezigheden, als onderwijskundige op het gebied van ICT in het academisch onderwijs. Tot eind 2009 was ik werkzaam voor de TU Delft, sinds 2010 ben ik werkzaam als Educational Technologist aan de Universiteit van Tilburg. Ik post hier regelmatig mijn 'gedachtekronkels' op het gebied van onderwijs. Schroom niet om een reactie te plaatsen op mijn weblog.


"Tell me and I forget, show me and I remember, involve me and I understand."

Disclaimer

De meningen ge-uit door medewerkers en studenten van de TU Delft en de commentaren die zijn gegeven reflecteren niet perse de mening(en) van de TU Delft. De TU Delft is dan ook niet verantwoordelijk voor de inhoud van hetgeen op de TU Delft weblogs zichtbaar is. Wel vindt de TU Delft het belangrijk - en ook waarde toevoegend - dat medewerkers en studenten op deze, door de TU Delft gefaciliteerde, omgeving hun mening kunnen geven.

Posts in category Social Software

TU Delft op weg naar e-learning 3.0?

Wilfred Rubens geeft in zijn bijdrage op e-learning.nl een omschrijving van zowel e-learning 2.0 als 3.0.
Met e-learning 2.0 bedoelen we die vormen van e-learning, waarbij de lerende meer zeggenschap heeft over het eigen leerproces. Hierbij maakt men gebruik van social software. Dit is software die het ontstaan en onderhouden van sociale structuren in online gemeenschappen faciliteert (weblogs, podcasts etc.).

De titel suggereert misschien wel een erg optimistisch beeld van de e-learning ontwikkelingen op de TU Delft. Op dit moment zijn wij nog volop bezig met de mogelijkheden van e-learning 2.0. Zo wordt social software ook nog maar op zeer bescheiden schaal ingezet in het onderwijs op de TU Delft. Wat ik al zeer positief vind is het centrale weblogsysteem dat de TU Delft nu aanbiedt (pilot). Ik maak daar in ieder geval gretig gebruik van en hoop op deze manier ook andere medewerkers (docenten) of studenten te kunnen stimuleren om de mogelijkheden van weblogs te bekijken.

Continue reading

Wat is de toepassing van weblogs in het onderwijs?

Een weblog geeft een auteur de mogelijkheid om zijn mening over een bepaald onderwerp te publiceren aan en in contact te komen met de buitenwereld. Een weblog biedt hiermee ook diverse toepassingsmogelijkheden voor het onderwijs. Hieronder geef ik enkele voorbeelden (geen uitputtende lijst):

Onderwerp gerelateerde weblog: Het verzamelen van informatie over een bepaald onderwerp, vak of techniek. Een dergelijk gebruik van een weblog kan community/netwerk vormend zijn.

– Een weblog kan dienst doen als online logboek tijdens een stageperiode. Ondanks dat studenten en docenten elkaar in een stageperiode minder vaak zien, kunnen ze door middel van het lezen van elkaars weblog op de hoogte blijven van elkaar. Een student kan zijn weblog gebruiken om te reflecteren op zijn ervaringen tijdens de stage. Zowel de stagebegeleider vanuit de stageplaats als de begeleidende docent kan reageren op de posts van de student. Op deze manier blijven beide begeleiders op de hoogte van de ontwikkeling van hun student en elkaars begeleiding.

Continue reading

Wat is een weblog?

Hier mijn omschrijving van een weblog:

Een weblog is een persoonlijke website, waar een auteur (of meerdere) regelmatig berichten op plaatst. Deze berichten noemt men posts. Elke nieuwe post staat bovenaan de beginpagina. Een weblog vormt een soort online logboek of dagboek.
Weblogs zijn eenvoudig te gebruiken internetpagina’s; je hebt geen specifieke technische kennis nodig om een eenvoudig bericht te plaatsen. Weblogs zijn over het algemeen publiekelijk. Een weblog biedt de mogelijkheid om te reageren op de berichten van de auteur. Daar ligt ook de kracht van weblogs; het interactieve aspect. Een weblog nodigt uit tot reacties en discussies. Hierdoor kan een weblog community vormend zijn.

Er zijn talloze andere definities te vinden. Ik zal ook zeker niet beweren dat dit de beste omschrijving is. Ik heb deze omschrijving gevormd n.a.v. diverse literatuur bijdragen die ik heb gelezen over weblogs.

© 2011 TU Delft