Over mijn blog

Welkom op mijn weblog!

Hier schrijf ik over mijn bezigheden, als onderwijskundige op het gebied van ICT in het academisch onderwijs. Tot eind 2009 was ik werkzaam voor de TU Delft, sinds 2010 ben ik werkzaam als Educational Technologist aan de Universiteit van Tilburg. Ik post hier regelmatig mijn 'gedachtekronkels' op het gebied van onderwijs. Schroom niet om een reactie te plaatsen op mijn weblog.


"Tell me and I forget, show me and I remember, involve me and I understand."

Disclaimer

De meningen ge-uit door medewerkers en studenten van de TU Delft en de commentaren die zijn gegeven reflecteren niet perse de mening(en) van de TU Delft. De TU Delft is dan ook niet verantwoordelijk voor de inhoud van hetgeen op de TU Delft weblogs zichtbaar is. Wel vindt de TU Delft het belangrijk - en ook waarde toevoegend - dat medewerkers en studenten op deze, door de TU Delft gefaciliteerde, omgeving hun mening kunnen geven.

Posts in category Algemeen

Een tijdje geleden…

Het is inderdaad weer een tijd geleden dat ik aandacht heb besteed aan mijn weblog. Volgens mij heeft dat ook te maken met het feit dat ik behoorlijk actief aan het twitteren ben gegaan (zie twitter: @gerwinpols). Voorheen plaatste ik mijn bevindingen meteen op mijn weblog; nu blijk ik twitter vaker te gebruiken. Vaak ook door snelle reacties op je berichten.

Inmiddels werk ik nu zo’n 5 maanden als Educational Technologist voor de Universiteit van Tilburg. Maar vorige week donderdag (29 april) was ik weer even terug op de TU Delft; namelijk voor mijn afscheidsborrel. Vanwege de vorst en sneeuwstorm perikelen afgelopen winter was mijn borrel geannuleerd. 29 april was dus eindelijk de dag dat ik officieel afscheid kon nemen van de TU Delft. Het was erg gezellig in het cafe van de faculteit CiTG. Erg leuk om weer eens wat oud-collega’s te zien. Al beweren sommigen dat ze mij nu vaker zien dan de tijd dat ik in Delft werkte…

Bij dezen wil ik alle collega’s nog van harte bedanken. Ook voor de mooie kado’s (vooral de Senz paraplu!); al zijn die er wel op gericht om te laten zien dat ik bij de TU Delft heb gezeten, zie de foto met als reactie van Willem van Valkenburg op twitter: "@gerwinpols kan zich eindelijk een beetje vertonen op de uvt":

Laatste week aan de TU Delft

Dit is mijn laatste week dat ik nog voor de TU Delft werk. Vanaf 4 januari keer ik ‘terug’ naar het zuiden des lands. Ik ga dan werken voor de Universiteit van Tilburg, als ‘Onderwijs Technoloog’ bij de dienst Library and IT services.

Het zal zeker wennen zijn, een hele nieuwe werkomgeving, nieuwe collega’s, etc. Ook een andere soort Universiteit, geen technische Universiteit meer, maar wetenschappen zoals: bedrijfswetenschappen, economie, geesteswetenschappen, recht, sociale wetenschappen en theologie. Maar gezien mijn eigen psychologische/onderwijskundige achtergrond, moet dit wel herkenbaar zijn. Lijkt me juist ook erg interessant om vanuit andere velden te werken. En een nieuwe uitdaging op zijn tijd is altijd prettig. Ik ben benieuwd wat me te wachten staat. Een ding is zeker; mijn reistijd wordt aanzienlijk korter. Nu zit ik gemiddeld zo’n 1,5 tot 2 uur enkele reis in de auto. Straks zo’n 20 minuten. Ik krijg dus meer vrije tijd, daar kijk ik zeker naar uit! 😀

Maar dat neemt niet weg dat het veranderen van baan een dubbel gevoel geeft. Van de ene kant blij dat ik van die files af ben en een nieuwe uitdaging heb. Maar van de andere kant laat je ook weer iets achter; fijne collega’s, plezierig werk etc. Ik heb het altijd naar mijn zin gehad bij de TU Delft; kan het iedereen aanbevelen om hier te gaan werken (kan natuurlijk alleen spreken voor SSC-ICT afdeling 3xO). Alleen zorg dan wel dat je dichtbij woont / gaat wonen.

Wat betreft deze weblog, die blijft vooralsnog gewoon doorgaan (onder de naam van de TU Delft). Ik heb deze morgen van mijn collega Willem van Valkenburg een extern account gekregen, zodat ik mijn blog kan voortzetten. Overigens was Willem erg creatief in het verzinnen van een toepasselijk wachtwoord… maar dat is (naast de veiligheidsoverwegingen) niet voor herhaling vatbaar 😉

Atlas in 3D

In mijn lijst van feeds, kwam ik een mooie toepassing tegen: StrataLogica; een atlas in 3D (op basis van Google earth) van Nystrom. Het systeem gaat uit van het principe leren in lagen. Dit is toch wel heel wat leuker (en dus meer motiverend) dan de (saaie) atlassen en wandkaarten die we nu (nog steeds) gewoon zijn om topografie te leren. Het maakt het zeker mogelijk om een totaal beeld te scheppen van de ruimte om ons heen en verschillende zaken in relatie te brengen met elkaar. Daarnaast is dit ook een meer authentieke vorm van topografie leren.

YouTube Preview Image

Onderwijs in de 21e eeuw

Een mooi filmpje die de toekomst van het onderwijs beschrijft, met aandacht voor zaken als, (mobiele) technologie, personalisatie, veranderende rol docent en student, betrokkenheid omgeving (community) etc. Volgens mij bevat dit filmpje zeker de kern van waar we met ons onderwijs heen moeten.

YouTube Preview Image

Aanvullend dit filmpje van Michael Wesch (Dit presenteerde hij ook tijdens de Online Educa Berlijn 2008)

A Vision of Students Today: a short video summarizing some of the most important characteristics of students today how they learn, what they need to learn, their goals, hopes, dreams, what their lives will be like, and what…

YouTube Preview Image

De eerste ICTO Roadshow zit erop

De ICTO Roadshow is een initiatief van O&S, de faculteit en het SSC ICT waarvan de pilot werd gehouden bij de faculteit Industrieel Ontwerpen van 9 t/m 11 juni. Het doel van deze Roadshow is om meer docenten enthousiast te maken voor het toepassen van ICT in het Onderwijs. Tijdens de Roadshow presenteerden enkele docenten, die op dit moment ICT in hun onderwijs gebruiken, hun werk aan hun collega’s die nog geen gebruik maken van ICT in het Onderwijs. Dit alles onder het motto ‘docenten informeren docenten’ om te bewerkstelligen dat collega docenten nagaan of het inzetten (toepassen) van ICT in het Onderwijs ook voordelen kan hebben voor hun eigen onderwijs. 

Continue reading

Sneller lezen? Ga fietsen!

Steeds meer mensen werken een behoorlijk aantal uur per dag achter hun pc. En dat kan natuurlijk voor gezondheidsklachten zorgen. Met zit dan gewoon stil (vaak in een verkeerde houding) achter de pc. Met als gevolg natuurlijk haast geen beweging. De komst van de pc op de werk- en studeerplek is op deze manier natuurlijk funest in de strijd tegen obesitas. We weten allemaal dat meer bewegen gezond is, maar ja we moeten wel heel de dag gewoon werken achter die pc.

TNO heeft de oplossing voor dit probleem; ga fietsen terwijl je achter de pc werkt! Dit blijkt uit een onlangs uitgevoerd onderzoek waarin TNO onderzocht hoe de prestatie beïnvloed wordt, wanneer de computertaak gecombineerd wordt met een gezonde portie lichaamsbeweging (Zoals fietsen op een hometrainer, aan een verhoogde werktafel). De conclusie:

" Door fietsend te computeren kan een werknemer aan zijn gezondheid werken, zonder dat de werkprestatie eronder lijdt. Sterker nog: lezen gaat zelfs ruim 30 procent sneller dan als men stil zit. "

Nu moet men natuurlijk geen ‘Tour de France’ gaan fietsen achter de pc, maar het gaat hier om ‘Fietsen met matige belasting’, soort van blokje om achter je bureau dus.

ICTO Roadshow 2009

Om meer docenten enthousiast te maken voor het toepassen van ICT in het Onderwijs, organiseren O&S, de faculteit en het SSC ICT de ICTO Roadshow, die op elke faculteit enkele dagen aanwezig zal zijn.

De eerste Roadshow (tevens pilot) wordt gehouden op de faculteit IO op 9-10-11 juni 2009 (kuil in de grote hal van het gebouw van IO). Er is gekozen voor een lunchbijeenkomst van 12.00 – 14.00 uur om zoveel mogelijk docenten in de gelegenheid te stellen de Roadshow te bezoeken (lunch wordt verzorgd).

Kom ook naar de Roadshow waar u kunt ervaren (dmv demonstraties en presentaties) wat ICT voor uw eigen onderwijs kan betekenen! Meer informatie en het programma vindt u op: http://www.ictoroadshow2009.tudelft.nl/

Hoe werkt Google?

Via de weblog van Andre Manssen kwam ik een uitzending tegen van Het Klokhuis. In deze aflevering legt men de werking van Google uit op een eenvoudige en leuke manier zoals Klokhuis dat natuurlijk vaker doet.

 

Hardware in plain English

Hier weer een filmpje van de bekende Commoncraft serie. Dit keer wordt er ingegaan op de PC zelf; wat zijn de belangrijke onderdelen en hoe werken ze.

Steeds weer is het leuk om te zien hoe men van Commoncraft er weer in slaagt om moeilijke begrippen op een speelse en vooral visuele manier duidelijk uit te leggen. Wat men vaak doet, is gebruik maken van een herkenbaar iets uit de dagelijkse praktijk ter vergelijking van de toepassing (of begrip) die men wil uitleggen. Dit soort filmpjes heeft ook duidelijk een didactische danwel onderwijskundige kern. Zo spreekt het voorkennis aan, het plaatst het geheel in een herkenbare (authentieke) context, maakt gebruik van diverse communicatie middelen (video, spraak, afbeeldingen etc.) met focus op het visuele (sluit dus aan bij de modernere manieren van leren).

YouTube Preview Image

Stand van educatief Nederland 2009

In de Stand van educatief Nederland 2009, maakt de Onderwijsraad (een onafhankelijk adviescollege, opgericht in 1919 en adviseert, gevraagd en ongevraagd, over hoofdlijnen van het beleid en de wetgeving op het gebied van het onderwijs) de balans op van het onderwijsbeleid van de afgelopen 4 jaar. Vanuit zijn analyse probeert de Onderwijsraad enkele sterke en zwakke punten aan te wijzen om vervolgens aanbevelingen te doen voor toekomstig beleid.

Enkele punten die de Onderwijsraad noemt:

  • Internationaal gezien doet de Nederlandse leerling het zeker niet slecht (we zitten in de subtop), maar Nederland is de afgelopen jaren wel gezakt op enkele ranglijsten.
  • Het aantal leerlingen met een laag niveau van leesvaardigheid is de laatste jaren gegroeid.
  • De wiskundeprestaties (van vooral meisjes) zijn de afgelopen tien jaar gedaald.
  • De resultaten van toetsen van de taal- en rekenvaardigheden van eerstejaarsstudenten in het hoger onderwijs zijn ook een reden tot zorg.
  • De toename van ‘uitwijkonderwijs’ duidt op een zekere mate van ontevredenheid met het reguliere onderwijs. (Leerplichtige leerlingen verlaten dan het reguliere onderwijs, en ‘wijken uit’ naar bijvoorbeeld private scholen, en onderwijs in België of Duitsland. Een andere vorm van uitwijken is het gebruikmaken van aanvullende vormen van onderwijs door bijvoorbeeld huiswerkinstituten, die de afgelopen jaren sterk gegroeid zijn.)
  • In reactie op de prestaties van Nederlandse leerlingen in internationale peilingen is er meer nadruk gekomen op het belang van taal en rekenen als onderdeel van de kwalificerende functie van het onderwijs. Daarnaast is aandacht voor de socialiserende functie van het onderwijs van belang; de aandacht voor burgerschap is nog steeds onderontwikkeld in het onderwijs.
  • Allochtone Nederlandse leerlingen presteren relatief goed in vergelijking met hun leeftijdgenoten in België en Duitsland. Toch hebben allochtone Nederlandse leerlingen nog steeds een forse achterstand op autochtone leerlingen. Vooral de uitval onder allochtone Nederlandse studenten is op dit moment nog erg groot.
  • De lijn van autonomievergroting in het onderwijs is de afgelopen jaren doorgezet. Bij deze autonomievergroting past ook de grote keuzevrijheid die er in het Nederlands onderwijs van oudsher bestaat. De overheid stelt op wel op steeds meer gebieden de centrale randvoorwaarden vast, maar heeft door de autonomievergroting, toch minder manieren om richting te geven dan voorheen.
  • De publieke uitgaven aan onderwijs zijn internationaal nog steeds relatief laag en ook de private inbreng is te bescheiden. Het totaal aan bestedingen voor het onderwijs kan gezien de opbrengsten (individueel en maatschappelijk) hoger, zowel publiek als privaat.
  • De ontwikkelingen van de afgelopen jaren hebben aanleiding gegeven tot een behoorlijk opgelaaide discussie over onderwijs (o.a. commissie-Dijsselbloem). Positief is dat door de discussie over onderwijs, veel meer mensen op de hoogte zijn van wat jongeren leren op school. De belangstelling van de samenleving voor het onderwijs is momenteel dus wel groot, maar wordt deels bepaald door een negatieve beeldvorming.

In de ogen van de raad zou het goed zijn als er een nieuwe maatschappelijke identificatie met onderwijs ontstaat. Zorgen voor goed onderwijs wordt dan meer dan nu een verantwoordelijkheid van alle burgers. Ten aanzien van het oppakken van de maatschappelijke verantwoordelijkheid voor onderwijs heeft de raad vijf aanbevelingen geformuleerd:

Continue reading

© 2011 TU Delft