Over mijn blog

Welkom op mijn weblog!

Hier schrijf ik over mijn bezigheden, als onderwijskundige op het gebied van ICT in het academisch onderwijs. Tot eind 2009 was ik werkzaam voor de TU Delft, sinds 2010 ben ik werkzaam als Educational Technologist aan de Universiteit van Tilburg. Ik post hier regelmatig mijn 'gedachtekronkels' op het gebied van onderwijs. Schroom niet om een reactie te plaatsen op mijn weblog.


"Tell me and I forget, show me and I remember, involve me and I understand."

Disclaimer

De meningen ge-uit door medewerkers en studenten van de TU Delft en de commentaren die zijn gegeven reflecteren niet perse de mening(en) van de TU Delft. De TU Delft is dan ook niet verantwoordelijk voor de inhoud van hetgeen op de TU Delft weblogs zichtbaar is. Wel vindt de TU Delft het belangrijk - en ook waarde toevoegend - dat medewerkers en studenten op deze, door de TU Delft gefaciliteerde, omgeving hun mening kunnen geven.

Posts in category Congressen en seminars

OCW seminar TU Delft

Afgelopen vrijdag was het Open Course Ware (OCW) seminar bij de TU Delft. Een erg interessante bijeenkomst moet ik zeggen. Het seminar is voor een groot deel opgenomen met Collegerama en ook live uitgezonden. De opnames (en tevens presentaties op slideshare en verschillende blogs) zijn te zien via: http://ocw.tudelft.nl/ocw-seminar/presentation-recordings/.

Er is natuurlijk ook veel getwitterd (#ocwtud). Al is toch wel weer gebleken dat ik geen echte multitasker ben. Tegelijkertijd twitteren en luisteren blijkt toch soms moeilijk. Daarnaast maakte ik niet gebruik van mijn laptop, maar mijn mobiele telefoon en dan typ je gewoon niet zo snel.

Ik moet zeggen dat ik echt overtuigd ben van OCW. Ik zie het vooral als een mogelijke kwaliteitslag voor het onderwijs. Doordat steeds meer onderwijs (zoals colleges) online beschikbaar komen, laten onderwijsinstellingen zien wat ze in huis hebben. Dit betekent wel dat een docent zich enigszins kwetsbaar opstelt (zijn college komt online). Andere mensen uit het veld kunnen hier op reageren; dmv kritiek, opmerkingen en ook positieve reacties. Dit zorgt er wel voor dat een docent hier iets mee kan doen. Door deze brede vorm van ‘peer’ review op zijn onderwijs, kan hij zijn onderwijs keer op keer verbeteren (nav de respons op zijn colleges). Daarmee lijkt mij de kwaliteit alleen maar toe te nemen.

Daarnaast zal een instituut dat dmv OCW initiatieven zo naar buiten keert er ook zeker voor zorgen, dat datgene wat men laat zien, ook wel van hoge kwaliteit is. OCW is daarmee ook een soort van marketing instrument voor de instelling; laten zien wat je biedt. Aankomende studenten kunnen van tevoren al zien wat men kan verwachten binnen een opleiding. Kortom genoeg voordelen om je als instelling hierbij aan te sluiten.

De eerste ICTO Roadshow zit erop

De ICTO Roadshow is een initiatief van O&S, de faculteit en het SSC ICT waarvan de pilot werd gehouden bij de faculteit Industrieel Ontwerpen van 9 t/m 11 juni. Het doel van deze Roadshow is om meer docenten enthousiast te maken voor het toepassen van ICT in het Onderwijs. Tijdens de Roadshow presenteerden enkele docenten, die op dit moment ICT in hun onderwijs gebruiken, hun werk aan hun collega’s die nog geen gebruik maken van ICT in het Onderwijs. Dit alles onder het motto ‘docenten informeren docenten’ om te bewerkstelligen dat collega docenten nagaan of het inzetten (toepassen) van ICT in het Onderwijs ook voordelen kan hebben voor hun eigen onderwijs. 

Continue reading

UGame ULearn 2009 (4)

De tweede parallelle sessie die ik bezocht was van Pierre Gorissen (senior consultant bij de afdeling Onderwijs van Fontys, trendwatcher op het gebied van ICT in het onderwijs): Web 2.0 en het onderwijs op Twittersnelheid. (Presentatie is te zien op de blog van Pierre)

Doordat het programma redelijk was uitgelopen moest Pierre echt op Twittersnelheid door zijn presentatie heen. Sommige dingen waren al door zijn voorgaande collega presentators verteld, dus maakte hij een selectie uit zijn oorspronkelijke presentatie. Leuk vond ik dat Pierre zich zelf niet formeel introduceerde, maar vertelde dat wanneer je meer over hem wilde weten zijn naam in Google kon opzoeken.

Er zijn enorm veel verschillende web 2.0 toepassingen, recentelijk; Twitter, Poken, Flickr, Hyves, LinkedIn, iPhone, iPod Touch, Android, Flip etc. (en het onderscheid is ook niet altijd even duidelijk). Een belangrijke rol neemt web 2.0 in bij het netwerken door vooral gebruik te maken van de diverse social networking sites. Als experiment deelde Pierre een netwerk doos rond, met daarop een doosje visitekaartjes (in de web 2.0 stijl zie http://moo.com/) en een Poken (een soort digitaal visite kaartje, met daarin een usb aansluiting om de gevens op je pc te zetten. Gegevens uitwisselen met anderen doe je door de pokens tegen elkaar te houden, zie http://doyoupoken.com/). De bedoeling was om te kijken wat meer gebruikt zou worden de Poken of het ouderwetse papieren visitekaartje. Het resultaat vindt je hier.

Continue reading

UGame ULearn 2009 (3)

Na de lunch volgde de tweede keynote. Ik wist niet goed wat ik hiervan moest verachten. De spreker was namelijk een priester; Father Roderick (Een Nederlandse pastoor: Roderick Vonhögen.) Maar de titel was wel erg interessant; Oude instituten en Nieuwe Media. Father Roderick is iemand die erg geïnteresseerd is in nieuwe technieken en gebruikt deze ook in zijn kerkelijke positie (zie o.a. http://sqpn.com/). Hij is dan ook erg bekend geworden met zijn podcasts over allerhande filosofische en geloofskwesties. Het bleek een erg vlotte spreker, met enorm veel humor (via twitter gaven enkele aanwezigen al aan dat ze weer bekeerd waren). Father Roderick had een zeer passende opkomst; hij werd voorafgegaan door een Gregoriaans mannenkoor. En zoals een priester in hart en nieren, vervolgde hij direct met de aankondiging van de collecte. Kortom hij had het publiek direct onder zijn aandacht.

Deze Keynote is te zien via http://www.ustream.tv/recorded/1421539. Echt de moeite waard om te kijken, ook als je een fan bent van StarWars; dat is Father Roderick zelf ook en dat stak hij zeker niet onder stoel of banken (in dit geval kerkbanken). Regelmatig haalde hij voorbeelden vanuit StarWars aan, wat steeds zorgde voor een komische ondertoon van zijn verhaal.

De oude instituten zoals de kerk, maar ook bibliotheken en universiteiten hebben allemaal dezelfde vraag; hoe moeten we nu verder? Veel mensen zien de nieuwe technieken vaak als het donker (ervaren dit als slecht) en ze zien alleen de gevaren en niet de mogelijkheden. Father Roderick is iemand die juist wel de mogelijkheden ziet. Door het gebruik van de moderne technieken en met name internet heeft hij een zeer breed publiek aan zich weten te binden. Hij begon met zijn passie voor StarWars, maar ook op zijn vakgebied maakt hij gebruik van de nieuwe media.

Continue reading

UGame ULearn 2009 (2)

Naast de Keynotes bestond het programma ook uit enkele parallelle sessies. De eerste die ik volgde was de presentatie van Willem Jan Renger; over gaming en de belevingswereld van jongeren (die hij overigens leuk illustreerde met verwijzingen naar zijn zoontje en Pokémon).

Men spreekt tegenwoordig over de vervreemding tussen generaties. Maar dit is niet nieuw. Renger illustreerde dit aan de hand van het eerste concert van de Rolling Stones in Scheveningen, waarbij het voorprogramma gepresenteerd werd door Jos Brink en bestond uit artiesten die destijds meer voor de oudere generatie bedoeld waren dan de doelgroep die voor de Stones kwamen. De jongeren lieten duidelijk weten dat men alleen voor de Stones kwam, waardoor het behoorlijk uit de hand liep. Een mooi voorbeeld dus van het niet rekening houden (op een lijn zitten) met je doelgroep.

Voorheen was er sprake vooral Lean Back media; alleen maar kijken en opnemen; de informatie komt naar je toe. De huidige generatie jongeren groeit echter steeds meer op met Lean Forward media; de informatie is alleen van betekenis als je er zelf iets voor (om mee) doet, zoals bij gaming het geval is. De laatste jaren zijn games erg populair (al was dit voorheen ook al zo, maar was er minder media aandacht voor).

Renger wil geen label (zoals homozapiens, net generation etc.) plakken op de huidige generatie. Hij spreekt liever van een nieuwe geletterdheid (meer interactie). Hij schetste hier de kloof tussen de ‘classical literacy’ en de ‘new (digital) literacy’. Deze kloof wordt vooral veroorzaakt door dat iedereen wel iets vind van de nieuwe technieken. Men kijkt erna met een normatieve bril en blijft vaak het nieuwe afzetten tegen het oude. Moet het onderwijs zich hier nu mee gaan bemoeien? Ja; het is zelfs een maatschappelijke taak aldus Renger. Er is namelijk ook een verschil in deelname graad. Niet alle doelgroepen hebben immers de beschikking over dezelfde middelen (nieuwe technieken), terwijl de toekomst (met name het arbeidsveld) er om vraagt.

Continue reading

UGame ULearn 2009 (1)

Gisteren vond in de Aula van de TU Delft voor de tweede keer het UGame ULearn congres plaats. Het was een geweldig congres; hulde voor de organisatie.

Tijdens het wachten op de keynote speelde een mooi introductiefilm op het grote scherm in de zaal. Ook was er een woordje van Minister Plasterk. Dagvoorzitter Annemarie van Gaal (media ondernemer) opende met een greep uit haar eigen ervaringen en kondigde tenslotte de eerste Keynote spreekster aan:

Helene Blowers (Columbus Metropolitan Library, (OH) Director of Digital Strategy): Finding the Phoenix

Waar denkt men aan bij een Bibliotheek? Juist boeken, boeken en nog eens boeken. Dat beeld zou nog wel eens kunnen gaan veranderen met de huidige ontwikkelingen op het gebied van de nieuwe media.

Blowers noemt enkele trends:

  • Kindle (e-book reader van Amazon): opvallend is dat juist de oudere generatie meer gebruik blijkt te maken van digitale boeken en bijhorende readers. Helaas niet in Nederland te verkrijgen. Je ziet de e-book readers nog niet erg veel; mijns inziens zijn de prijzen ook nog behoorlijk hoog om voor een breed publiek bereikbaar te zijn.
  • Mobile devices: Mobiele communicatie middelen (met name de gsm) heeft enorme potentie om de digitale kloof te overbruggen. 60% van de wereldbevolking heeft de beschikking over een mobiele telefoon (tov internet beschikbaarheid dat in 2002 groeide van 11% naar 23% van de wereldbevolking in 2008).
    Blowers liet ook nog even zien dat Nederland op de 4e plaats staat op de ranglijst van meest geavanceerde landen (VS bekleed hier de 17e plaats).
  • In het kader van de populariteit van Mobiele telefoons vertelde Blowers ook kort over Cell phone Novels, dat een serieuze business aan het worden is. Vooral in Japan is het lezen van een boek via je mobiel erg populair. (Hierop inspelend is er voor de Iphone ook een applicatie beschikbaar van de Kindle). Een voorbeeld hiervan is: http://www.textnovel.com/
  • Geprinte media is in gevaar (aan het verdwijnen): vooral kranten hebben hier steeds meer mee te maken. Door het constante aanbod van nieuws op internet, is het nieuws in de krant bij het drukken eigenlijk al achterhaald. Om hiermee om te gaan (en dus niet ten onder te gaan) moeten kranten hun business model aanpassen. Vooral de manier van ‘leveren van de informatie’ moet veranderen. Zo zie je dat ook steeds meer kranten een digitale variant aanbieden.

Continue reading

Blackboard Europe userconference 2009 (2)

Maandag 6 april begon met een Keynote van Michael Chasen (President and CEO Blackboard Inc.).

Chasen’s keynote bestond uit 3 delen: Education imperative (‘Onderwijs is geen pad naar succes, het is een voorwaarde tot succes’; daar moet een VLE als Bb rekening mee houden en waar mogelijk aan bijdragen), Client practices en experiments (Tim Collin, Vice President EMEA illustreerde enkele internationale gebruiksvoorbeelden van Bb) en The Blackboard Roadmap & Final Thoughts (Wat kunnen we verwachten van Bb in de toekomst; o.a. natuurlijk de release 9 en Next Generation platform).

Het meest interessante (en tevens steeds terugkerende) deel ging over de Education imperative en hoe Blackboard kon bijdragen aan de huidige ontwikkelingen in het onderwijs (en aansluitend ICT in het onderwijs). Chasen lichtte deze aanpak toe aan de hand van 3 thema’s en gaf daarbij aan wat de ‘nieuwe’ mogelijkheden van Blackboard (met name Bb9) zijn/worden:

Learners at the centre (‘engaging the student’):
Chasen haalde hier ontwikkelingen aan zoals;

  • Moderne look en feel (meer web 2.0) zoals drag ‘n drop schermen en ook uitrolschermen (dus veel minder klikken!)
  • Veel meer mogelijkheden op gebied van meldingen (notifications);  De student kan zelf kiezen op welke manier deze meldingen vanuit Bb worden gemeld: Naast de announcements in Bb zelf nu ook via RSS, SMS, e-mail. Ook is er een koppeling (vanaf Bb 8 al geloof ik) met Facebook (social network omgeving vergelijkbaar met Hyves).
  • Bb9 krijgt een eigen weblog mogelijkheid en daarnaast ook een Journal (soort logboek, maar dan meer privé dan een blog)

Continue reading

Blackboard Europe userconference 2009 (1)

Dit jaar vond de userconferentie plaats van 6 t/m 8 april in Barcelona in (het overigens niet altijd zonnige) Spanje. Met een delegatie van vijf personen waren we vanuit de TU Delft aanwezig: Kees van Kuijen en Ron van Velzen (O&S, IMOS), Willem van Valkenburg en Gerwin Pols (ICT, 3xO) en Hans Eikenaar (ICT, B&O).

Ik zal op mijn weblog verslag doen van mijn bevindingen over dit congres. Zoals ik al eerder heb gemeld, ben ik niet van het realtime bloggen. Ik wil het eerst altijd even laten bezinken. Echter aangekomen op Schiphol, kwam ik er achter dat ik zowel mijn laptop en fotocamera thuis had laten liggen. Vandaar dat ik wel genoodzaakt was om achteraf te bloggen. Tja dan kun je toch wel zien dat ik meer onderwijskundige ben dan ICT-er.

Grassroots seminar 2009

Ter afsluiting van het TU brede Grassroots project 2007-2008, hebben we op 29 januari 2009 een Grassroots seminar georganiseerd. Hierbij een verslag van deze dag:

Dagvoorzitter Nicole Ummelen (Hoofd afdeling studenten- en docentenvoorzieningen, O&S) opende het seminar met een inleiding op het concept Grassroots. Daarnaast vertelde ze wat de deelnemers die dag konden verwachten tijdens het seminar. Vervolgens sprak Paul Rullmann (lid College van Bestuur) over de visie van het CvB op ICT in het onderwijs bij de TU Delft en de rol van Grassroots daarbij. Een zeer motiverende toespraak over het belang van ICT aan de TU Delft.
Sofia Dopper (projectleider Grassroots project, OC Focus) blikte vervolgens terug op het afgelopen Grassroots project, waarin ruim 60 deelnemende docenten de afgelopen anderhalf jaar hebben geëxperimenteerd met ICT in het onderwijs en blikte daarna vooruit op een nieuwe Grassrootsronde, die dit jaar van start zal gaan. Het plenaire ochtend programma werd afgesloten door de keynote van Wilfred Rubens (Beleidsmedewerker CvB Gilde Opleidingen, edublogger en redactielid e-learning.nl), met een interactieve sessie over ontwikkelingen rondom ICT in het hoger onderwijs, inspirerende voorbeelden en een blik op de toekomst. De plenaire ochtend sessie is ook opgenomen en online terug te bekijken.

Na het plenaire gedeelte stonden de parallelle sessies op het programma. Verdeeld over 2 ronden konden de deelnemers een keuze maken uit 10 sessies (veelal interactieve workshops). Vanuit alle 6 themagroepen binnen het Grassroots project werden een of meerdere sessies verzorgd door de deelnemende Grassroots docenten en de themabegeleiders. Zo konden deelnemers zelf kiezen welke sessie men wilde bijwonen. Continue reading

NOT 2009

Vandaag ben ik met een collega naar de NOT 2009 in Utrecht geweest. Het was er behoorlijk druk; in het begin was ik bang dat niet per ongeluk op de huishoudbeurs terecht was gekomen. Overal waar je keek, zag je dames met overvolle tassen sjouwen.

Zagen we in Berlijn (Online Educa) voornamelijk stands met ELO’s, op de NOT voerde de digiboarden de boventoon. Volgens mij was elk merk wel vertegenwoordigd. Naast de digiboarden zagen we ook veel tablets en pen displays.

Zelf ben ik erg goed bekend met het SMARTBoard. Maar toch heb ik nog wel wat interessante andere merken gezien: 
 
CleverBoard3
Het CleverBoard3, was een interessante. Op het eerste gezicht lijkt dit op ieder ander digiboard. De basis is een whiteboard met de opnametechniek van Mimio. Maar toch biedt dit board enkele extra’s. Het digiboard is namelijk ‘hufter proef’; het paneel is zeer hard (men kon er met een hamer hard op slaan!) en naast het gebruik van whiteboard markers, kun je hier ook met permanent markers op schrijven. Dus ook handig als je je van stift vergist. Daarnaast biedt het digiboard aan beide zijden een afsluitbaar kabinet (voor pennen etc.). Op deze manier is een dergelijk digiboard goed inzetbaar in openbare ruimtes en studenten werkplekken.

Mimio Xi
Daarnaast heb ik ook nog aandachtig gekeken naar het digiboard van Mimio. Ik had hier van een andere collega al erg veel gehoord. Mimio systemen hebben twee belangrijke functies: Mimio Interactive: hiermee bedien je de PC vanaf de projectie op het digiboard. Daarnaast is er Mimio Capture: het vastleggen wat je met echte inkt aan notities maakt en deze aantekeningen ook digitaal opslaan. Het grote verschil met andere Digiboards is dat je met Mimio dus ook met echte inkt kan schrijven op een whiteboard. Wellicht dat dit dus een kleinere stap voor de docent is van gewoon whiteboard (of krijtbord) naar een digiboard. De versie van Mimio die ik op de NOT zag; de Mimio Xi, was extra interessant, omdat het een draadloos model is. Het heeft verder dezelfde functies als ieder ander digiboard.
De Xi is dus draadloos en kan tot 10 uur aan notities vasthouden, zelfs zonder PC door een intern geheugen. De vastgelegde aantekeningen kunnen dan later overgezet woorden naar de PC door de Xi eraan te koppelen. De Mimio Xi is 60% smaller dan een gewone Mimio en weegt slechts 450 gram. Wat ik helemaal geweldig vind van de Mimio Xi is dat je deze eenvoudig aan ieder whiteboard kan bevestigen en hier een digiboard van kan maken. Je kunt hiermee zelfs verder gaan, door de Mimio Xi op een glasplaat (of raam) te bevestigen en ook dan heb je digiboard. Zeer interessant voor het Learning Centre lijkt me!

Naast de vele digiboards hebben we ook nog gekeken naar diverse standjes over o.a. dyslexie, flexibel meubilair en lockers voor laptops. Al met al hebben we dus toch heel wat leuke dingen gezien.

© 2011 TU Delft