Over mijn blog

Welkom op mijn weblog!

Hier schrijf ik over mijn bezigheden, als onderwijskundige op het gebied van ICT in het academisch onderwijs. Tot eind 2009 was ik werkzaam voor de TU Delft, sinds 2010 ben ik werkzaam als Educational Technologist aan de Universiteit van Tilburg. Ik post hier regelmatig mijn 'gedachtekronkels' op het gebied van onderwijs. Schroom niet om een reactie te plaatsen op mijn weblog.


"Tell me and I forget, show me and I remember, involve me and I understand."

Disclaimer

De meningen ge-uit door medewerkers en studenten van de TU Delft en de commentaren die zijn gegeven reflecteren niet perse de mening(en) van de TU Delft. De TU Delft is dan ook niet verantwoordelijk voor de inhoud van hetgeen op de TU Delft weblogs zichtbaar is. Wel vindt de TU Delft het belangrijk - en ook waarde toevoegend - dat medewerkers en studenten op deze, door de TU Delft gefaciliteerde, omgeving hun mening kunnen geven.

Posts in category Grassroots

Grassroots: Successen met ICT in het onderwijs aan de TU Delft

Tijdens het Grassroots seminar is ook het Grassroots boek gepresenteerd. In dit boek; ‘Successen met ICT in het onderwijs aan de TU Delft’, zijn de projecten uit het Grassroots project 2007-2008 op een levendige manier kort beschreven. Een digitale versie is nu ook beschikbaar: Successen met ICT in het onderwijs aan de TU DelftEen gedrukte versie van het boekje kunt u aanvragen bij OC Focus (O&S), door een mail te sturen naar bko@tudelft.nl.

Na het succesvolle Grassroots project in 2007-2008 hebben we besloten om ook dit jaar door te gaan met Grassroots op de TU Delft. Ook dit keer werken we aan de hand van thema’s en een intensieve begeleiding. Dit keer zijn de thema’s:

 • Digitaal toetsen en tentamineren voor grote groepen
 • Activeren van studenten in colleges met ICT
 • Blended onderwijs / online variant van je vak

Alle docenten aan de TU Delft, worden van harte uitgenodigd om een voorstel voor een Grassroots project in te dienen. Dit kan via de ICTO website van de TU Delft. De deadline van de inschrijfronde voor Grassroots 2009 sluit op maandag 23 maart, 2009.

Grassroots seminar 2009

Ter afsluiting van het TU brede Grassroots project 2007-2008, hebben we op 29 januari 2009 een Grassroots seminar georganiseerd. Hierbij een verslag van deze dag:

Dagvoorzitter Nicole Ummelen (Hoofd afdeling studenten- en docentenvoorzieningen, O&S) opende het seminar met een inleiding op het concept Grassroots. Daarnaast vertelde ze wat de deelnemers die dag konden verwachten tijdens het seminar. Vervolgens sprak Paul Rullmann (lid College van Bestuur) over de visie van het CvB op ICT in het onderwijs bij de TU Delft en de rol van Grassroots daarbij. Een zeer motiverende toespraak over het belang van ICT aan de TU Delft.
Sofia Dopper (projectleider Grassroots project, OC Focus) blikte vervolgens terug op het afgelopen Grassroots project, waarin ruim 60 deelnemende docenten de afgelopen anderhalf jaar hebben geëxperimenteerd met ICT in het onderwijs en blikte daarna vooruit op een nieuwe Grassrootsronde, die dit jaar van start zal gaan. Het plenaire ochtend programma werd afgesloten door de keynote van Wilfred Rubens (Beleidsmedewerker CvB Gilde Opleidingen, edublogger en redactielid e-learning.nl), met een interactieve sessie over ontwikkelingen rondom ICT in het hoger onderwijs, inspirerende voorbeelden en een blik op de toekomst. De plenaire ochtend sessie is ook opgenomen en online terug te bekijken.

Na het plenaire gedeelte stonden de parallelle sessies op het programma. Verdeeld over 2 ronden konden de deelnemers een keuze maken uit 10 sessies (veelal interactieve workshops). Vanuit alle 6 themagroepen binnen het Grassroots project werden een of meerdere sessies verzorgd door de deelnemende Grassroots docenten en de themabegeleiders. Zo konden deelnemers zelf kiezen welke sessie men wilde bijwonen. Continue reading

Grassroots seminar TU Delft

Graag wil ik met name de docenten van de TU Delft wijzen op de volgende bijeenkomst:

Op donderdag 29 januari 2009 wordt het Grassrootsproject van de TU Delft feestelijk afgesloten met een seminar. Het seminar begint met een plenaire opening door dagvoorzitter Nicole Ummelen (Hoofd afdeling Studenten en docentenvoorzieningen O&S). Aansluitend zal Paul Rullmann (Lid College van Bestuur) ingaan op de huidige en toekomstige stand van zaken wat betreft ICT in het onderwijs op de TU Delft. Hierna zal Sofia Dopper (Projectleider Grassroots) het TU brede Grassrootsproject toelichten en de nieuwe ronde aankondigen. Tot slot volgt de Keynote van Wilfred Rubens (Beleidsmedewerker CvB Gilde Opleidingen, edublogger en redactielid e-learning.nl): E-learning 2.0 in het hoger onderwijs. 

Na het plenaire gedeelte, zullen docenten die hebben deelgenomen aan het Grassrootsproject, aan hun collega’s van de TU Delft laten zien hoe zij de afgelopen 1,5 jaar ICT in hun onderwijs hebben toegepast en wat dat heeft opgeleverd. In de uitnodiging kunt u het volledige programma vinden.

Bent u als medewerker van de TU Delft geïnteresseerd in de mogelijkheden van ICT in het onderwijs en wilt u deelnemen aan het Grassrootsseminar, schrijf u dan hier in. (Deelname is gratis, maar het maximum aantal deelnemers is 150.)
 
Wij hopen iedereen die zich verbonden voelt met het onderwijs aan de TU Delft te kunnen ontmoeten op 29 januari!

Met vriendelijke groet,

Sofia Dopper en Gerwin Pols
Projectleiders Grassrootsproject

Grassroots Impuls Digitaal

In de nieuwsbrief van SURFspace (nieuwsbrief 4 april) kwam ik het artikel: ICT maakt verschil voor studenten met een functiebeperking IMPULS Digitaal: Grassroots voor toegankelijkheid tegen. Interessant om te lezen wat voor soort Grassroots projecten (kleinschalige ICT projecten) verschillende (HO) instellingen hebben bedacht en uitgevoerd in het kader van studeren met een handicap.

Ook de TU Delft heeft hier aan deelgenomen (de IMPULS Digitaal tender is meegenomen in het TU Delft brede Grassrootsproject) met 11 projecten. De projecten zijn te zien via de nationale Grassrootssite van SURF.

Succesvolle demo SMARTBoards TBM

Gisteren (donderdag 21-02-2008) was er een demonstratie van SMARTBoards voor docenten van de faculteit TBM. Binnen TBM zijn 8 SMARTBoards aangeschaft: Een SMARTBoard (interactive whiteboard) is een touch-sensitive scherm, dat aangesloten is op de computer (en een digitale projector om je computerscherm op het SMARTBoard scherm te tonen). Je kunt al je computer applicaties direct bedienen mbv het SMARTBoard scherm, aantekeningen in digitale inkt maken (in bestaande presentaties, Word, Excel, afbeeldingen en zelfs videomateriaal). Al deze aantekeningen kun je vervolgens opslaan om het later te kunnen delen met anderen. Dit alles kun je doen door simpelweg je vinger te gebruiken als een muis.

De demo was druk bezocht en de docenten waren zeer enthousiast. Er was een kleine presentatie van een minuut of vijf, waardoor er ruim voldoende de tijd was voor de docenten om de SMARTBoards zelf uit te proberen. Dit werd dan ook massaal gedaan. De mogelijkheden waren snel ontdekt, alleen het schrijven op het SMARTBoard vereist wel enige oefening.

Continue reading

Ambities voor Hoger onderwijs

In de Strategische agenda voor het Hoger onderwijs-, onderzoek- en wetenschapsbeleid (november 2007) worden enkele ambities vanuit de overheid op deze gebieden geschetst en verdiept, voor de komende jaren. Men streeft hierin naar; een ambitieuze studiecultuur en een excellent onderzoeksklimaat.

In het kader van mijn vakgebied/interesse ga ik hier verder in op de ambities op het gebied van het (Hoger) onderwijs. Ik heb geprobeerd om het een en ander samen te vatten:

Volgens de agenda is de centrale uitdaging voor ons hoger onderwijs (zowel bij studenten, docenten, instellingen als de overheid) het creëren van een ambitieuze studiecultuur: op basis van wederzijdse verplichtingen.
Met ‘studiecultuur‘ wordt hier bedoeld het samenspel van enerzijds studiemotivatie, inzet en houding van studenten, verbondenheid met de opleiding en een gezonde vorm van prestatiegerichtheid en anderzijds de inspanningen van de opleidingen om deze kenmerken maximaal te bevorderen.

Continue reading

2e inschrijfronde Grassroots

De 2e inschrijfronde voor het Grassroots project op de TU Delft, is inmiddels van start gegaan. Alle docenten van de TU Delft kunnen zich weer aanmelden met hun eigen ideeën, om ICT in te zetten ter ondersteuning van hun onderwijs.

Wil je meedoen met het Grassrootsproject, meld je dan aan via het aanmeldformulier. Deadline voor het indienen van voorstellen is 21 december 2007. Deze projecten zullen van start gaan in januari 2008. Alle Grassroots moeten uiterlijk december 2008 zijn afgerond.

Wil je meedoen, maar heb je nog geen (duidelijk) idee? Kijk dan op de ICTO website voor suggesties of bekijk de projecten uit de 1e inschrijfronde. Natuurlijk kun je bij twijfel over je voorstel, ook contact opnemen met ondergetekende (Gerwin Pols: j.c.a.pols@tudelft.nl).

Overzicht Grassroots projecten

De eerste ronde in het Grassroots project is inmiddels van start gegaan. In totaal hebben we 45 projecten goed gekeurd. Deze projecten zijn (nu definitief) onderverdeeld in vijf themagroepen:

 • Electronisch toetsen (Begeleider: Maartje van den Bogaard)
 • Gaming & Simulatie (Begeleiders: Casper Harteveld & Harald Warmelink)
 • Social Software (Begeleider: Gerwin Pols)
 • Laptops in het onderwijs (Begeleider: Meta Keijzer)
 • Online Colleges (Begeleiders: Kees van Kuijen & Sietske Geuzebroek)

Een overzicht van de Grassroots projecten per themagroep is te vinden op de ICTO website. Ieder Grassroots project krijgt hier een eigen ‘projectpagina’, die in de loop van het project door de deelnemende docent zelf zal worden ingevuld.

Grote respons op Grassroots project

Afgelopen 15 juli is de (eerste) inschrijfronde voor het TU brede Grassroots project gesloten. Met een respons van in totaal 40 projectvoorstellen, kunnen we wel spreken van een aardig succes. Vanuit iedere faculteit binnen de TU Delft zijn projectvoorstellen ingediend.

Momenteel zijn we bezig met de selectie van de Grassroots voorstellen en het samenstellen van de themagroepen. De (voorlopige) thema’s waaronder de Grassroots verdeeld zullen worden zijn:

 • Gaming & Simulatie
 • Laptops (in het kader van het laptopproject 2007 op de TU Delft)
 • Social Software (o.a. weblog, wiki en podcast)
 • Toetsing
 • Online College (streaming video; colleges opnemen en weblectures)

Meer informatie over Grassroots op de TU Delft is te vinden op onze ICTO website.

Problemen aanmeldformulier Grassroots project

Update (week 28): Het formulier werkt weer!

Door een technische storing zijn aanmeldingen gedaan vanaf woensdag 27 juni jl via het online aanmeldformulier op de icto website niet verwerkt . Indien u zich heeft aangemeld na deze datum verzoeken wij u om zich nogmaals aan te melden via onderstaande e-mail adres:

j.c.a.pols@tudelft.nl

Nieuwe aanmeldingen kunnen ook tijdelijk naar dit e-mail adres gestuurd worden. Onze excuses voor het ongemak.

Aanmeld procedure:
Aanmeldingen dienen voorzien te zijn van de volgende gegevens:

 • Uw naam
 • Vak waarin Grassroots valt
 • Korte omschrijving van Grassroots voorstel
 • Uw e-mail adres
 • Uw telefoon nummer
© 2011 TU Delft