Over mijn blog

Welkom op mijn weblog!

Hier schrijf ik over mijn bezigheden, als onderwijskundige op het gebied van ICT in het academisch onderwijs. Tot eind 2009 was ik werkzaam voor de TU Delft, sinds 2010 ben ik werkzaam als Educational Technologist aan de Universiteit van Tilburg. Ik post hier regelmatig mijn 'gedachtekronkels' op het gebied van onderwijs. Schroom niet om een reactie te plaatsen op mijn weblog.


"Tell me and I forget, show me and I remember, involve me and I understand."

Disclaimer

De meningen ge-uit door medewerkers en studenten van de TU Delft en de commentaren die zijn gegeven reflecteren niet perse de mening(en) van de TU Delft. De TU Delft is dan ook niet verantwoordelijk voor de inhoud van hetgeen op de TU Delft weblogs zichtbaar is. Wel vindt de TU Delft het belangrijk - en ook waarde toevoegend - dat medewerkers en studenten op deze, door de TU Delft gefaciliteerde, omgeving hun mening kunnen geven.

Posts tagged portfolio

portfolio

Test Blackboard Basic Portfolio door studenten TU Delft

Onlangs had ik een opdracht uitgezet, om binnen het Blackboard Basic Portfolio enkele voorbeelden te laten maken door een paar studenten van de TU Delft. De voorbeelden zijn te zien op de ICTO website van de TU Delft en natuurlijk ook op de CoP Portfolio op Blackboard. Natuurlijk hebben we ook een uitgebreid verslag gemaakt naar aanleiding van deze opdracht. Hierbij de conclusie vanuit het verslag (het hele verslag is ook weer te vinden op de CoP in Blackboard). Hier alvast de conclusie uit het verslag:

Als we terugkijken naar de bevindingen van de studenten (en ook onze eigen praktijkervaringen), dan luidt de algemene conclusie dat het Blackboard Basic Portfolio, voldoende mogelijkheden biedt voor het inzetten van het E-portfolio als ontwikkelingsportfolio. Te denken valt hier bijvoorbeeld aan de inzet van het E-portfolio binnen het onderwijs om ontwikkelingen in kaart te brengen betreffende de studiebegeleiding (zaken als het Bindend Studie Advies), academische competenties (vaardigheden) en/of vakspecifieke competenties.

Vanuit het onderwijs kan men structuur bieden aan het E-portfolio door gebruik te maken van templates. De student kan op een eenvoudige manier en in een korte tijd een volwaardig E-portfolio samenstellen en zich zo beter richten op inhoudelijke zaken. Daarnaast maakt Blackboard het erg eenvoudig om het E-portfolio te delen met docenten, (externe)begeleiders, mentors, mede studenten en zelfs met een hele course of organization binnen Blackboard.

Voor het showcaseportfolio schiet het Blackboard Basic Portfolio al snel tekort qua lay-out mogelijkheden en meer uitgebreide functionaliteiten. Met behulp van de HTML modus kun je wel veel meer maken van het E-portfolio dan via de tekstbox editor. De algemene conclusie van de studenten was dat men voor het showcaseportfolio liever een persoonlijke website zou willen gebruiken. Zeker als het E-portfolio op zichzelf als een visite kaartje wordt gezien (met name bij de toetreding tot de arbeidsmarkt en andere selectieprocedures). Door de beperkingen van het systeem kan de student zijn creativiteit niet altijd volledig tot zijn recht laten komen. Het laten zien wat je in je mars hebt, is juist kenmerkend voor het showcaseportfolio.

Naast de conclusie betreft de hier genoemde twee soorten portfolio’s, moeten we ook concluderen dat het Blackboard Basic Portfolio nog niet geheel vrij is van bugs. Met name de HTML modus en het toevoegen van multimedia (vooral filmpjes) blijken nogal eens wat problemen op te leveren. Dit maakt het Blackboard Basic Portfolio dus minder geschikt voor een uitgebreid E-portfolio met veel grafische mogelijkheden en multimediale content.

Samengevat zijn de voor en nadelen van het Blackboard Basic portfolio:

• Voordelen: 
– Prima voor basis gebruik van E-portfolio in onderwijs, 
– Templates voor het bieden van structuur,
– Eenvoudig delen van het E-portfolio,
– Relatief eenvoudig en snel aan te maken.

• Nadelen: 
– Beperkte mogelijkheden qua lay-out en extra functionaliteiten,
– Beperkt in gebruik multimediale content, 
– Wil je er iets meer van maken dan ben je al snel aangewezen op kennis van HTML,
– Het systeem is nog niet geheel vrij van bugs.

Handleiding Blackboard Portfolio

De vraag naar e-portfolio’s op de TU Delft begint behoorlijk toe te nemen. Steeds meer opleidingen zetten het portfolio in ten behoeve van bijvoorbeeld de studie loopbaan begeleiding en/of het studie advies (en daarmee het BSA; bindend studie advies).

Reden genoeg dus om de handleiding Blackboard Portfolio (CS Basic) weer eens aan te passen. De nieuwe versie is vanaf heden beschikbaar. (Vooralsnog in het Nederlands; de Engelstalige versie volgt spoedig). Zie ook http://www.icto.tudelft.nl/etalage/portfoliosysteem/ (tevens zijn hier voorbeelden van student portfolio’s te zien; zeker de moeite waard om te bekijken).

Biedt overname Angel learning mogelijkheden voor Blackboard portfolio?

Via een bericht van mijn collega Willem van Valkenburg, las ik dat Blackboard weer een concurrent heeft gekocht; Angel Learning. George Siemens omschrijft de strategie van Blackboard als volgt: ‘Their current strategy seems to be to win the LMS wars not by building a better product, but rather by acquiring competitors and using market dominance as a point of competition.’

Op zich niet heel dom om je concurrenten op te kopen, maar Siemens maakt hier wel een punt. Het is natuurlijk voor ons als gebruiker wel te hopen dat Blackboard blijft investeren in de eigen leeromgeving. Waar ik vooral vind dat men echt achter loopt, is de ontwikkeling van het Blackboard portfolio. (En blijkens het afgelopen Blackboard congres in Barcelona, was ik niet de enige die er zo over denkt.) Daar is al in geen tijden meer iets aan gedaan. In principe biedt het niet meer dan enkele gekoppelde html pagina’s, voorzien van een menu structuur. Met als voordeel het eenvoudig kunnen delen van je portfolio’s binnen de eigen Blackboardomgeving van je onderwijsinstituut (daarbuiten is overigens ook mogelijk).

Willem gaf al aan dat het portfoliosysteem van Angel Learning mogelijk interessant kan zijn. Ik heb het eens globaal bekeken en inderdaad lijkt dit meer mogelijkheden te bieden dan het huidige portfoliosysteem binnen Blackboard. Zeker op het gebied van assessment biedt het Angel portfolio, meer mogelijkheden voor standaarden en structuur en (grote wens vanuit onderwijs) het kunnen vastleggen / bevriezen van beoordeelde (onderdelen van) portfolio’s. Daarnaast biedt het Angel portfolio mogelijkheden om het meer aan te passen aan de wensen van de eigen instelling, dus meer open. Enkele punten die het portfolio illustreren:

 • Assess. Instructors and institutions can use ePorfolio to create customized portfolio assessments. Certified artifacts are locked from editing, adding value to assessments.
 • Collect. ePortfolio provides a complement to the ANGEL LMS that allows both students and organizations to digitally preserve program and institutional artifacts.
 • Achieve. ePortfolio provides a way to measure student growth, ensuring that students meet established objectives and standards.
 • ANGEL ePortfolio enables students to integrate classroom, co-curricular, life, and work experiences.
 • ANGEL’s signature openness is built into ePortfolio allowing adminstrators to configure ANGEL ePortfolio to meet their specific needs. A published database schema gives institutions access to the data they need.
 • ePortfolio allows institutions to easily create custom objectives and rubrics to ensure all learners meet institutional objectives and accrediting body or state standards. Measure performance against defined objectives and standards to assess learning outcomes.

Nu Blackboard dus eigenaar is van Angel Learning, lijkt me de eerst volgende verstandige stap, om dit portfolio te integreren in Blackboard. Dan hoeft het huidige Blackboard portfolio niet aangepast (opnieuw ontwikkeld ) te worden, wellicht dat dit een snellere oplossing is voor een beter portfoliosysteem binnen Blackboard.

SURF NL Portfolio tijdens SURFsamendag

Op 19 mei 2009 organiseert SURFfoundation in samenwerking met de Special Interest Groups (SIG’s) een SURFsamendag. Alle SIG’s geven zelf hun eigen ochtendprogramma vorm. Tijdens het plenaire middagprogramma discussieren de leden van de SIG’s gezamenlijk over het thema “Van Horizon naar Horizon”. Ook SURF NL Portfolio heeft een bijzonder interessant ochtend programma:

9.00 uur Ontvangst
Eerste deel: gericht op uitwisseling binnen de Portfolio community in het Hoger Onderwijs

9.30 – 9.45 uur De recente ontwikkelingen binnen de SIG zelf.

9.45 – 10.30 uur Inventarisatie ontwikkelingen binnen de aanwezige instellingen

10.30-10.45 uur  Pauze

Tweede deel: gericht op landelijke ontwikkelingen mbt portfolio

10.45 – 11.00 uur Korte schets van nationale ontwikkelingen mbt eportfolio: 
introductie bij Defensie, bij CWI, bij de uitzendbrache, de discussie over de uitwisselbaarheid van content tussen
systemen, de standaarden van de NEN etc.

11.00 – 12.00 uur  In een tweetal lezingen zal a.d.h van de ontwikkelingen van levenslang leren in de Regio Limburg geschetst worden hoe de eerste contouren voor een regionaal portfolio en een regionale infrastructuur vorm krijgen rond ervaringen m.b.t. koppelingen/overdracht van gegevens tussen (bestaande) systemen van  3 partijen:  Onderwijs – Werkgevers (of Branches) en Intermediairs ( UWV/Uitzendbranche). Met medewerking van Harry Faessen (Hogeschool Zuyd), Theo Mensen HRDS Innovation Support en Luk Vervenne van Synergetics.

De SURFsamendag biedt u een dag vol informatie en inspiratie (en is geheel gratis). Inschrijven kan via SURF.

The Promise of ePortfolios OEB2008 04-12-08

Hier weer een paar van mijn bevindingen van de door mij bezochte sessies tijdens de Oline Educa Berlijn 2008. Overigens beperk ik me tot de aparte sessies. Over de keynotes is al regelmatig geblogd en ik wil niet teveel in de herhaling vallen (tja dat gevaar loop je als je achteraf gaat bloggen). Over de keynotes kun je lezen bij o.a. Wilfred Rubens, Rene van der Burgt etc.

The Promise of ePortfolios

Er was dit jaar maar 1 sessie die expliciet ging over portfolio’s en uiteraard heb ik deze bezocht. In deze sessie presenteerden de sprekers het gebruik van portfolio in verschillende settings. Helaas was er weinig nieuws te melden, maar toch leuk om een kijkje in andermans keuken te krijgen.

– Dr. Bob Barrett, American Public University System, USA; Creating and Implementing E-portfolio Programmes as a Strategic Tool for Evaluation and Career Development.

Studenten werken steeds meer online. De vraag is hoe men kan meten of deze online course content succesvol is geland bij de student. Het voornaamste doel van een e-portfolio is dat studenten de mogelijkheid hebben om een collectie van hun werk online vast te kunnen leggen. Het gaat hierbij om dat werk (bewijsmateriaal) waarmee een student zijn behaalde competenties (vooral vaardigheden en kennis) het beste kan aantonen en laten zien aan docenten, begeleiders en toekomstige werkgevers. Met name vanuit de online university ziet men veel in de koppeling van wat men geleerd heeft tijdens de studie en het naar buiten brengen van deze resultaten dmv het online portfolio ten behoeve van het betreden van de arbeidsmarkt. Daarnaast zorgt het portfolio ervoor dat studenten meer betrokken worden bij het eigen leerproces; doordat het portfolio zich richt op de persoonlijke resultaten en competenties van de student. Daar moet wel een bepaalde ‘academische vrijheid’ zijn voor de studenten in het bepalen van welk materiaal wordt opgenomen in het portfolio. (Dat sluit dus aan bij de student als eigenaar van het portfolio). Het online portfolio werd aan de hand van een eigen website door de studenten gemaakt.

Typische ‘snelle’ Amerikaanse presentatie: toen een Finse dame wat te laat binnen kwam en mij vroeg of ze iets gemist had; zei een man naast mij; ‘it was American; so it was quick and dirty’.  

Continue reading

Portfolio goed instrument voor stimulering en beoordeling reflectievaardigheden

Op Surfspace is een samenvatting te vinden van het proefschrift van Erik Driessen (expert op toetsen en portfolio): Educating the self-critical doctor: using a portfolio to stimulate and assess medical students’reflection.

Het onderzoek is uitgevoerd in het medisch onderwijs (maar ook is regelmatig gekeken naar het onderwijs in het algemeen), waarbij het portfolio wordt ingezet om de zogenoemde zachte vaardigheden (samenwerken, professionaliteit en communicatie) aan te leren en te beoordelen. Het bevorderen en beoordelen van reflectievaardigheden in een vroeg stadium van de opleiding wordt hierbij als belangrijk beschouwd. Met het onderzoek heeft Erik Driessen beoogd evidentie te leveren voor de mogelijkheden en onmogelijkheden van het portfolio als leermiddel voor reflectievaardigheden.

De conclusie in het kort:
Het onderzoek bevestigt dat het portfolio een goed instrument is om reflectievaardigheden te stimuleren en te beoordelen. Dit gaat niet vanzelf; het portfolio is alleen doeltreffend als aan bepaalde voorwaarden wordt voldaan:

 • Goede ondersteuning en begeleiding van de student door een mentor (coach).
 • De student moet over voldoende ervaringen beschikken waarop men kan reflecteren.
 • Duidelijke structurering van het portfolio.
 • Een goede (holistische) beoordelingsprocedure, die recht doet aan het niet gestandaardiseerde karakter van het portfolio.

Continue reading

Nieuw Blackboard portfolio systeem?

Via de weblog van mijn collega Willem van Valkenburg las ik een bericht over de toekomstige ontwikkelingen van de Blackboard producten. (Zie ook een eerder bericht van Willem over Bb 9.0). Mijn aandacht viel hierbij direct op het volgende punt (onderdeel assessment): ‘best of both’ portfolio system.

Nu is het zo dat Blackboard Content System en WebCT allebei een eigen portfolio systeem hebben. Binnen Blackboard CS eigenlijk twee; het Basic en Personal portfolio. Ik vraag me overigens nog steeds af waarom binnen Bb CS twee verschillende portfolio systemen worden aangeboden. Een integratie van deze twee systemen zou al een hele verbetering zijn naar mijn mening. (Zie mijn eerder berichten: Evaluatie Portfoliosysteem Bb 7.2 deel 1 & deel 2).

Continue reading

Handafdruk E-portfolio

Tijdens een bijeenkomst (21 november) van de COP E-portfolio, bij Avans Hogeschool, hebben we een brainstorm gehouden met behulp van de zogenoemde ‘handafdruk methode’. De ‘handafdruk E-portfolio’ is een methodiek waarmee leervragen vanuit de instellingen rond implementatie, het gebruik en het creëren van een onderwijskundige meerwaarde rond E-portfolio’s zichtbaar gemaakt kunnen worden.

Hoe werkt deze methode?
Heel eenvoudig; de deelnemers gaan in groepjes uit elkaar en elke groep krijgt een vel met daarop een hand getekend. Elke vinger staat symbool voor een vraag (in relatie tot het E-portfolio):

 • Wat vinden we geweldig aan het E-portfolio? (de duim)
 • Welke richting moeten we op? (de wijsvinger)
 • Waar willen we absoluut van af? Waar hebben we een hekel aan? (de middelvinger)
 • Waar willen we trouw aan blijven? (de ringvinger)
 • Waar voelen we ons nog klein in? Wat moeten we nog ontwikkelen? (de pink)

Continue reading

Handleiding portfolio systeem Bb 7.2

Er is nu ook een uitgebreide handleiding beschikbaar voor het portfoliosysteem van de TU Delft (Bb CS).

Ook hebben we twee voorbeelden van portfolio’s beschikbaar: het TU Delft informatieportfolio en een voorbeeld studentportfolio.

Symposium E-learning & E-portfolio, UMC Utrecht

Afgelopen woensdag, 12 september (2007) organiseerde het UMC Utrecht (Divisie Heelkunde / Expertisecentrum voor Onderwijs & Opleiding) het symposium:
Door digitaal netwerken vernieuwend opereren; E-learning en het E-portfolio in de moderne vervolgopleiding tot medisch specialist.

Er was een zeer uitgebreide keuze aan sprekers aanwezig. De nadruk van het symposium lag vooral op het gebruik van E-portfolio in de medische opleidingen. Maar de sprekers waren zeker interessant voor een breder publiek (vanuit niet medische opleidingen). Daarnaast is het altijd goed om eens een kijkje in andermans keuken te kunnen nemen.

Continue reading

© 2011 TU Delft